Ban ve co khi 4

17 38 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:58

Quan sát hình biểu diễn sau Tấm đê Giá Vít Trục Đai ốc Con lăn Hình 9-2 Bộ giá đỡ I BẢN VẼ CHI TIẾT NỘI DUNG CỦA BẢN VẼ CHI TIẾT Trình tự đọc Khung tên Hình biểu diễn Kích thước Nội dung chính - Tên gọi chi tiết - Vật liệu - TỉBản lệ vẽ chi Nội dung củadùng bản để vẽ Trình tự đọc bản vẽ tiết chiếu bằng - Tên gọi hình chichiếu tiết làthế gì?nào? Hình chi tiết nhưgì? làm Hình cắt ở hình chiếu đứng - Vị trí hình cắt - Kích thước chung của chi tiết - Kích thước định hình của chi tiết - Kich thước định vị của chi tiết - Gia công khác Yêu cầu kĩ thuật - Xử lí bề mặt Tổng hợp Giá đỡ (hình 9.1) - Giá đỡ - Thép - 1:2 Mô tả hình dạng và cấu tạo của chi tiết và ở hình chiếu cạnh - 100 - 12, lỗ Ø 12, lỗ Ø 25 - 50, 38 - Làm tù cạnh - Mạ kẽm - Giá đỡ hình chữ V vuông - Dùng để đỡ trục và lăn bộ giá đỡ A-A B 100 Ø25 R3 12 Bản vẽ chi tiết dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết B-B R15 100 B A lỗØ12 A Yêu cầu kĩ thuật Làm tù cạnh Mạ kẽm 100 GIÁ ĐỠ Người vẽ Kiểm tra Vật liệu Thép Tỉ lệ 1: Bài số 09:01 Trường THPT Bắc Bình Lớp 11A CÁCH LẬP BẢN VẼ CHI TIẾT Chuẩn bi: - Nghiên cứu kỹ công dụng, yêu cầu kỹ thuật của chi tiêt, quan hệ lắp ghép với các chi tiêt khác, cách hoạt động của chi tiêt ở máy - Phân tích hình dạng, kêt cấu của chi tiêt để chọn phương án biểu diễn (chọn các hình chiêu, hình cắt, mặt cắt, …), chọn khổ giấy, tỷ lệ bản ve Bố trí hình biểu diễn và khung tên Bố trí hình biểu diễn bản vẽ bằng đường trục và đường bao hình biểu diễn BƯỚC 1: BƯỚC 2: Vẽ mờ Lần lượt vẽ hình dạng bên ngoài và phần bên của phận, hình cắt và mặt cắt… BƯỚC 3: Tô đậm Kiểm tra, sửa chữa sai sót, tẩy xóa những nét không cần thiết, vẽ kí hiệu vật liệu và tô đậm A-A B-B B B A A BƯỚC 4: Ghi phần chữ Ghi kích thước, yêu cầu kĩ thuật và nội dung khung tên… Kiểm tra và hoàn thiện bản vẽ A-A B-B R3 12 B 100 Ø25 R15 100 B A lỗØ12 A Yêu cầu kĩ thuật Làm tù cạnh Mạ kẽm 100 GIÁ ĐỠ Người vẽ Kiểm tra Vật liệu Thép Tỉ lệ 1: Bài số 09:01 Trường THPT Bắc Bình Lớp 11A 100 Ø25 12 R3 R15 lỗ Ø12 100 100 Ø25 12 R3 R15 lỗØ12 100 II BẢN VẼ LẮP Trình tự đọc Khung tên Bảng kê Hình biểu diễn Kích thước Phân tích chi tiết Tổng hợp Nội dung chính Bộ giá đỡ (hình 9.4) - Bộ giá đỡ - Tên gọi sản phẩm -vẽ 1:2 - Tỉ lệ Bản vẽ lắp dùng Trình tự đọc vẽ Nội dung của bản bản lắpđể nào?-Tấm đỡ lắplàm làthế gì? gì? - Tên gọi chi tiết và số lượng chi tiết - Giá đỡ - Vít M6x24 - Hình chiếu bằng Tên gọi hình chiếu, hình cắt - Hình cắt ở hình chiếu đứng và ở hình chiếu cạnh - Kích thước chung - 290, 112, 100 - Kích thước lắp giữa chi tiết - M6x24 - Kích thước xác định khoảng - 164,50 giữa chi tiết - Giá đỡ đặt tấm đỡ Vị trí của chi tiết - Vít M6x24 cố định giá đỡ và tấm đỡ -Tháo: 3-2-1, lắp: 1-2-3 -Trình tự tháo, lắp - Đỡ trục và lăn - Công dụng của sản phẩm 40 112 Ø25 74 Bản vẽ lắp dùng để lắp ráp chi tiết với 50 100 164 290 TT Vít M6x24 Giá đỡ Tấm đỡ Chi tiết BỘ GIÁ ĐỠ Người vẽ Kiểm tra Thép Thép Thép Vật liệu Số lg Vật liệu Thép Tỉ lệ 1: Ghi Bài số 09:02 Trường THPT Bắc Bình Lớp 11A CÁC CHI TIẾT ĐƯỢC THÁO RỜI 40 Ø25 74 112 50 100 164 290 Vít M6x24 Thép Giá đỡ Thép Tấm đỡ Thép TT Chi tiết Số lg BỘ GIÁ ĐỠ Người vẽ Kiểm tra Vật liệu Ghi Vật liệu Tỉ lệ Bài số Thép 1: 09:02 Trường THPT Bắc Bình Lớp 11A Bản vẽ chi tiết dùng để làm gì? Nêu bước lập vẽ chi tiết Bản vẽ lắp dùng để làm gì? Trình tự đọc vẽ lắp ... tỷ lệ bản ve Bố trí hình biểu diễn và khung tên Bố trí hình biểu diễn bản ve bằng đường trục và đường bao hình biểu diễn BƯỚC 1: BƯỚC 2: Ve mờ Lần lượt ve hình dạng... tiết Tổng hợp Nội dung chính Bộ giá đỡ (hình 9 .4) - Bộ giá đỡ - Tên gọi sản phẩm -ve 1:2 - Tỉ lệ Bản ve lắp dùng Trình tự đọc ve Nội dung của bản bản lắpđể nào?-Tấm đỡ... tháo, lắp - Đỡ trục và lăn - Công dụng của sản phẩm 40 112 Ø25 74 Bản vẽ lắp dùng để lắp ráp chi tiết với 50 100 1 64 290 TT Vít M6x 24 Giá đỡ Tấm đỡ Chi tiết BỘ GIÁ ĐỠ Người vẽ Kiểm tra Thép
- Xem thêm -

Xem thêm: Ban ve co khi 4 , Ban ve co khi 4 , Ban ve co khi 4 , I. BẢN VẼ CHI TIẾT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay