Ban ve co khi 11

19 32 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:58

Câu hỏi kiểm tra Câu 1: Em cho biết vẽ kỹ thuật gồm loại vẽ nào? Câu 2: Hãy chọn trảvẽ xây Gồm vẽ khícâu lời dựng A Bản vẽ khí gồm: vẽ lắp vẽ xâydựng B B Bản vẽ khí gồm: vẽ chi tiết vẽ lắp C Bản vẽ khí gồm: vẽ lắp vẽ điện D Bản vẽ khí gồm tất loại Bài 9: Bản vẽ khí I Bản vẽ Chi tiết Nội dung vẽ chi tiết Em quan sát hình vẽ cho biết vẽ chi tiết thể nội dung gì? Bản vẽ chi tiết thể hình dạng, kích thớc yêu cầu kỹ thuật chi tiết 25 B B A lỗ 12 A Yêu cầu kỹ thuật: Làm tù cạnh Mạ kẽm GIá đỡ Ng vẽ Kiểm tra Ngọc Thuỳ 11/2007 Vật liệu Tỉ lệ Thép 1:2 Bài số 06 Truờng THPT Thuận Châu Tổ Lý - KTCN Bản vẽ chi tiết đ ợc dùng để làm gì? 25 B B A lỗ 12 A Công dụng: Dùng để chế tạo Yêu cầu kỹ thuật: Làm tù cạnh kiểm tra chi tiết Mạ kẽm GIá đỡ Ng vẽ Kiểm tra Ngọc Thuỳ 11/2007 Vật liệu Tỉ lệ Thép 1:2 Bài số 06 Truờng THPT Thuận Châu Tổ Lý - KTCN Bản vẽ khí I Bản vẽ Chi tiết Nội dung vẽ chi tiết Cách lập vẽ chi tiết - Nghiên cứu hiểu rõ công dụng, yêu cầu để lập vẽ chi tiết kỹ thuật chi tiết ngời thiết kế phải làm - Chọn phơng án biểu gì? diễn, chọn loại hình biểu diễn vẽ theo trình tự: Bớc 1: Bố trí hình biểu diễn Bớc 2: Vẽ mờ Bớc 3: Tô đậm Bớc 4: Ghi phần chữ A-A B-B 25 B B Yêu cầu kỹ thuật: A lỗ 12 A Làm tù cạnh Mạ kẽm Bớc 5: Kiểm tra, hoàn thiện vẽ 25 B B A lỗ 12 A Yêu cầu kỹ thuật: Làm tù cạnh Mạ kẽm GIá đỡ Ng vẽ Kiểm tra Ngọc Thuỳ 11/2007 Vật liệu Tỉ lệ Thép 1:2 Bài số 06 Truờng THPT Thuận Châu Tổ Lý - KTCN Bản vẽ khí II Bản vẽ lắp: Nội dung vẽ lắp: Em quan sát hình vẽ cho biết vẽ lắp thể nội dung gì? Nội dung vẽ lắp: Trình bày vị trí tơng quan nhóm chi tiết đợc lắp với Công dụng vẽ lắp? Công dụng: Dùng để lắp ráp kiểm tra Đọc vẽ giá đỡ: B giỏ gm : +Tm : Số lợng +Giỏ : Số lợng +Vớt: Số lợng + Cỏc kớch thc chung ca giỏ l 290, 100, 112 Kớch thc khong cỏch gia giỏ l 40 + +Kớch thc ca l ca giỏ l ỉ 25 + Kớch thc khong cỏch gia cỏc l ca tm ế dùng để lp vớt l 164 v 50 + khong cỏch l ỉ 25 ca giỏ vi tm l 74 củng cố: 1.Bản vẽ khí gồm loại vẽ nào? Nội dung vẽ chi tiết? Bản vẽ lắp? So sánh vẽ chi tiết với vẽ lắp? Bi v nh 1.Làm tập trang 52 SGK Đọc trớc 10, chuẩn bị giấy A4 cho sau thực hành ... chi tiết 25 B B A lỗ 12 A Yêu cầu kỹ thuật: Làm tù cạnh Mạ kẽm GIá đỡ Ng vẽ Kiểm tra Ngọc Thuỳ 11/ 2007 Vật liệu Tỉ lệ Thép 1:2 Bài số 06 Truờng THPT Thuận Châu Tổ Lý - KTCN Bản vẽ chi tiết đ... chế tạo Yêu cầu kỹ thuật: Làm tù cạnh kiểm tra chi tiết Mạ kẽm GIá đỡ Ng vẽ Kiểm tra Ngọc Thuỳ 11/ 2007 Vật liệu Tỉ lệ Thép 1:2 Bài số 06 Truờng THPT Thuận Châu Tổ Lý - KTCN Bản vẽ khí I Bản vẽ... thiện vẽ 25 B B A lỗ 12 A Yêu cầu kỹ thuật: Làm tù cạnh Mạ kẽm GIá đỡ Ng vẽ Kiểm tra Ngọc Thuỳ 11/ 2007 Vật liệu Tỉ lệ Thép 1:2 Bài số 06 Truờng THPT Thuận Châu Tổ Lý - KTCN Bản vẽ khí II Bản
- Xem thêm -

Xem thêm: Ban ve co khi 11 , Ban ve co khi 11 , Ban ve co khi 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay