Bai so 9

13 34 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:58

Chào mừng thầy cô giáo em học sinh ! Kiểm tra cũ Câu hỏi: Nêu khái niệm BVKT? Phân loại BVKT? Trả lời: - Bản vẽ kĩ thuật thông tin kĩ thuật đợc trình bày dới dạng đồ hoạ theo qui tắc thống - Bản vẽ kĩ thuật đợc phân làm hai loại chính: vẽ khí vẽ xây dựng Bài 9: BảN Vẽ CƠ KHí I Bản vẽ chi tiết Nội dung vẽ chi tiết + Hình biểu diễn: Biểu diễn hình dạng chi tiết hình chiếu, hình cắt, mặt cắt + Kích thớc chi tiết: độ lớn, định vị + Các yêu cầu kỹ thuật: Làm tù cạnh sắc, mạ kẽm * Công dụng BVCT: Cách lập vẽ chi tiết - Trớc lập vẽ chi cần nghiên cứu kĩ chi tiết,phân tích hình dạng ,kích thớc để chọn phơng án biểu diễn nh chọn hình chiếu, hình cắt, mặt cắt;chọn khổ giấy,tỉ lệ Bướcư1: Bố trí hình biểu diễn khung tên Vẽ đ ờng trục, đ ờng bao hình biểu diễn Bướcưư2: Vẽ mờ: Lần lợt vẽ hình dạng bên phần bên trong, từ lớn tới nhỏ, vẽ hình cắt, mặt cắt Bướcư3: Tô đậm: Kiểm tra, sửa chữa, tẩy xoá phần thừa Bướcư4: Ghi phần chữ: Ghi yêu cầu kĩ thuật nội dung khung tên Sau kiểm tra hoàn thiện vẽ II Bản vẽ lắp 1.Nội dung: + Hình biểu diễn: Hình biểu diễn nhiều chi tiết nằm mối quan hệ lắp ghép đợc thể dới dạng hình chiếu, hình cắt, mặt cắt + Kích thớc: Thể vị trí tơng đối chi tiết Kích thớc cần + Bảng kê: Ngay sát phía khung tên nhằm liệt kê tất chi tiết thuộc vẽ lắp, kí hiệu, số lợng, vật liệu Công dụng: Dùng để lắp ráp chi tiết III Bài tập: Bài 1: Mục đích vẽ chi tiết dùng để làm gì? Bản vẽ lắp dùng để làm gì? Bài 2: Điền từ vào chỗ trống: A Trên vẽ , hình biểu diễn hình biểu diễn hình dạng chi tiết dới dạng hình chiếu, hình cắt, mặt cắt B Hình biểu diễn hình dạng nhiều chi tiết nằm mối quan hệ lắp ghép đợc thể dới dạng hình chiếu, hình cắt,mặt cắt hình biểu diễn C Trên vẽ lắp , kích thớc ghi vẽ kích th ớc thể vị trí tơng đối chi tiết mục đích dùng cho việc kiểm tra Bài học tạm dừng Xin trân trọng cảm ơn thầy GIáO cô giáo em ! ... đồ hoạ theo qui tắc thống - Bản vẽ kĩ thuật đợc phân làm hai loại chính: vẽ khí vẽ xây dựng Bài 9: BảN Vẽ CƠ KHí I Bản vẽ chi tiết Nội dung vẽ chi tiết + Hình biểu diễn: Biểu diễn hình dạng chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai so 9 , Bai so 9 , Bai so 9 , Bước 1: Bố trí các hình biểu diễn và khung tên. Vẽ các đường trục, đường bao của hình biểu diễn., Bước 4: Ghi phần chữ: Ghi các yêu cầu kĩ thuật và nội dung khung tên. Sau đó kiểm tra và hoàn thiện bản vẽ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay