Bai 9 ban ve co khi 11

8 29 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:58

Bản vẽ khí I Bản vẽ Chi tiết Nội dung vẽ chi tiết 25 B B Yêu cầu kỹ thuật: A lỗ 12 A Làm tù cạnh Mạ kẽm GIá đỡ Ng vẽ Kiểm tra Ngọc Thuỳ 11/2007 Vật liệu Tỉ lệ Thép 1:2 Bài số 06 Truờng THPT Thuận Châu Tổ Lý - KTCN Bản vẽ khí I Bản vẽ Chi tiết Nội dung vẽ chi tiết Cách lập vẽ chi tiết - Nghiên cứu hiểu đợc khái niệm chi tiết - Chọn phơng án biểu diễn, chọn loại hình biểu diễn Bướcư1: Bố trí hình biểu diễn Bướcư2: Vẽ mờ Bướcư3: Tô đậm Bướcư4:ưGhiưphầnưchữ A-A B-B 25 B B Yêu cầu kỹ thuật: Làm tù cạnh A lỗ 12 A Mạ kẽm 25 B B Yêu cầu kỹ thuật: A lỗ 12 A Làm tù cạnh Mạ kẽm GIá đỡ Ng vẽ Kiểm tra Ngọc Thuỳ 11/2007 Vật liệu Tỉ lệ Thép 1:2 Bài số 06 Truờng THPT Thuận Châu Tổ Lý - KTCN ...25 B B Yêu cầu kỹ thuật: A lỗ 12 A Làm tù cạnh Mạ kẽm GIá đỡ Ng vẽ Kiểm tra Ngọc Thuỳ 11/ 2007 Vật liệu Tỉ lệ Thép 1:2 Bài số 06 Truờng THPT Thuận Châu Tổ Lý - KTCN Bản vẽ khí I Bản vẽ... A Mạ kẽm 25 B B Yêu cầu kỹ thuật: A lỗ 12 A Làm tù cạnh Mạ kẽm GIá đỡ Ng vẽ Kiểm tra Ngọc Thuỳ 11/ 2007 Vật liệu Tỉ lệ Thép 1:2 Bài số 06 Truờng THPT Thuận Châu Tổ Lý - KTCN
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 9 ban ve co khi 11 , Bai 9 ban ve co khi 11 , Bai 9 ban ve co khi 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay