Bai 9 ban ve co khi 10

14 37 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:58

Bài 9: BẢN VẼ KHÍ I/ Bản vẽ chi tiết: 1) Nội dung vẽ chi tiết 2) Cách lập vẽ chi tiết II/ Bản vẽ lắp: 1) Nội dung  vẽ Bản vẽ chi chitiết: tiết thể hiện:  - Hình biễu diễn - Kích thước - Yêu cầu kó thuật - Khung tên Bản vẽ chi tiết dùng để chế tạo vàkiểm tra chi tiết ? Trình tự đọc vẽ chi tiết Trình tự đọc vẽ chi tiết: Trình tự đọc Khung tên Nội dung cần hiểu - Hình biểu diễn Tên gọi chi tiết Vật liệu Tỉ lệ Kích thước Tên gọi hình chiếu - Vò trí hình cắt - Kích thước chung chi tiết - Kích thước phần chi tiết Yêu cầu kó thuật -Gia - công 2) Cách lập vẽ chi tiết: ? Tiến hành lập vẽ chi tiết giá đỡ Phương pháp:     Hiểu rõ công dụng, yêu cầu kó thuật chi tiết Phân tìch hình dạng kết cầu chit tiết Chọn phương án biểu diễn (hình chiếu, hình cắt mặt cắt…) Chọn khổ giấy, tỉ lệ vẽ vẽ theo bước sau:     Bước Bước Bước Bước Bố trí hình biểu diễn khung tên Vẽ mờ Tô đậm Ghi phần chữ Nội dung vẽ lắp:   Bản vẽ lắp trình bày: - Hình biểu diễn - Kích thước - Bảng kê - Khung tên Bản vẽ lắp dùng để ráp chi tiết ? Trình tự đọc vẽ lắp Trình tự đọc vẽ lắp: Trình tự đọc Nội dung cần hiểu Khung tên Bảng kê Hình biểu diễn Kích thùc Tên gọi sản phẩm - Tỉ lệ vẽ - Tên gọi chi tiết số lïng chi tiết -Tên gọi hình chiếu, hình cắt -Kích thùc chung -Kích thùc lắp chi tiết -Kích thước xác đònh - Bản vẽ lắp giá đỡ THÀNH VIÊN:  Hùynh Khánh Vy  Trần Minh Trang  Nguyễn Quốc Thắng  Hòang Việt  Vũ Văn Tiến Trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 9 ban ve co khi 10 , Bai 9 ban ve co khi 10 , Bai 9 ban ve co khi 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay