Thiet ke va ban ve ky thuat 2

18 285 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:57

? Để có sản phẩm hay công trình việc ta phải làm gì? Vậy thiết kế nhằm mục đích gồm giai đoạn nào? ? Chơng II Vẽ kỹ thuật ứng dụng Bài Thiết kế vẽ kỹ thuật I Thiết kế: Khái niệm: Thiết kế trình hoạt động sáng tạo ngời thiết kế, bao gồm nhiều giai đoạn I Khái niệm Các giai đoạn thiết kế: Hình thành ý tởng Xác định đề tài thiết kế Thu thập thông tin Tiến hành thiết kế Làm mô hình thử nghiệm Chế tạo thử Không đạt Thẩm định, đánh giá phơng án thiết kế Lập hồ sơ kỹ thuật Thiết kế hộp đựng đồ dùng học tập ống đựng bút Ngăn để sách, vở, tài liệu Ngăn để dụng cụ Bản vẽ hộp đựng đồ dùng học tập 100 50 140 70 A - A 220 350 A A Yêu cầu kỹ thuật: Độ dày chi tiết 10mm ống Mặt chi tiết đánh vecn màu gỗ Hộp đựng Ng vẽ K Tra Vật liệu TL Gỗ Bài số Trờng THPT LHP Lớp 11 II Bản vẽ kỹ thuật Khái niệm: Bản vẽ kỹ thuật thông tin kỹ thuật đợc trình bày dới dạng đồ hoạ theo quy tắc thống 2 Các loại vẽ kỹ thuật: Bản vẽ khí Bản vẽ xây dựng Bản vẽ khí 3 Vai trò vẽ kỹ thuật thiết kế Hình thành ý tởng Thu thập thông tin Thẩm định Lập hồ sơ thiết kế Hãy trình bày giai đoạn thiết kế để có giá sách phù hợp với góc học tập em Hãy trình bày giai đoạn thiết kế để có giá sách phù hợp với góc học tập em ... dụng cụ Bản vẽ hộp đựng đồ dùng học tập 100 50 140 70 A - A 22 0 350 A A Yêu cầu kỹ thuật: Độ dày chi tiết 10mm ống Mặt chi tiết đánh vecn màu gỗ Hộp đựng Ng vẽ K Tra Vật liệu TL Gỗ Bài số Trờng... tin kỹ thuật đợc trình bày dới dạng đồ hoạ theo quy tắc thống 2 Các loại vẽ kỹ thuật: Bản vẽ khí Bản vẽ xây dựng Bản vẽ khí 3 Vai trò vẽ kỹ thuật thiết kế Hình thành ý tởng Thu thập thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiet ke va ban ve ky thuat 2 , Thiet ke va ban ve ky thuat 2 , Thiet ke va ban ve ky thuat 2 , Chương II Vẽ kỹ thuật ứng dụng, Thiết kế hộp đựng đồ dùng học tập., Bản vẽ hộp đựng đồ dùng học tập, Các loại bản vẽ kỹ thuật:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay