thiet ke va ban ve ki thuat

13 49 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:57

Chương II VẼ KỸ THUẬT ỨNG DỤNG Bài 8: THIẾT KẾ BẢN VẼ KỸ THUẬT I Thiết kế Khái niệm: Thiết kế trình hoạt động sáng tạo người thiết kế Gồm nhiều giai đoạn Các giai đoạn thiết kế: Hình thành ý tưởng, xác định đề tài Thu thập thônh tin, tiến hành thiết kế Làm mô hình thử nghiệm, chế tạo thử Thẩm định, đánh giá Lập hồ sơ kỹ thuật Thiết kế hộp đựng đồ dùng học tập a Yêu cầu: - Đựng sách vở, bút, dụng cụ học tập - Hộp có kích thước nhỏ gọn, kết cấu chắn, hình dạng màu sắc đẹp làm vật liệu rẻ tiền b Hình thành phương án thiết kế phác hoạ sơ Ống đựng bút 220 350 Ngăn để dụng cụ Ngăn để sách tài liệu Bản vẽ phác c Làm mô hình chế tạo thử d Phân tích đánh giá phương án thiết kế theo yêu cầu sau cải tiến e Lập hồ sơ: gồm - Bản vẽ chi tiết - Bản vẽ lắp - Viết thuyết minh giới thiệu sản phẩm II Bản vẽ kỹ thuật Khái niệm Bản vẽ kỹ thuật thông tin kỹ thuật trình bày dạng đồ hoạ theo quy tắc thống Phân loại: Gồm loại: -Bản vẽ khí: vẽ liên quan đến thiết kế chế tạo lắp ráp kiểm tra sử dụng máy móc thiết bị Gồm loại: + Bản vẽ chi tiết + Bản vẽ lắp - Bản vẽ xây dựng: vẽ liên quan đến thiết kế thi công lắp ráp kiểm tra sử dụng công trình kiến trúc xây dựng + Bản vẽ mặt chi tiết + Bản vẽ mặt tổng thể 3 Vai trò vẽ kỹ thuật với thiết kế Có vai trò quan trọng vẽ kỹ thuật ngôn ngữ kỹ thuật sử dụng thường xuyên người thiết kế như: -Đọc vẽ để tìm thông tin -Vẽ phác vẽ -Dùng vẽ để trao đổi - Vẽ vẽ chi tiết vẽ tổng thể… ... chế tạo lắp ráp ki m tra sử dụng máy móc thiết bị Gồm loại: + Bản vẽ chi tiết + Bản vẽ lắp - Bản vẽ xây dựng: vẽ liên quan đến thiết kế thi công lắp ráp ki m tra sử dụng công trình ki n trúc xây... công trình ki n trúc xây dựng + Bản vẽ mặt chi tiết + Bản vẽ mặt tổng thể 3 Vai trò vẽ kỹ thuật với thiết kế Có vai trò quan trọng vẽ kỹ thuật ngôn ngữ kỹ thuật sử dụng thường xuyên người thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: thiet ke va ban ve ki thuat , thiet ke va ban ve ki thuat , thiet ke va ban ve ki thuat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay