Ban ve ky thuat

1 23 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:57

B¶n vÏ kü thuËt I Vai trò vẽ kỹ thuật Bản vẽ kỹ thuật văn kiện quan trọng để đạo sản xuất Thể : + Hình dạng, kết cấu sản phẩm cần chế tạo + Các yêu cầu kỹ thuật, thông tin cần thiết II Phân loại vẽ kỹ thuật Có loại chủ yếu + Bản vẽ khí : Các vẽ liên quan đến việc thiết kế, chế tạo, sửa chữa, lắp đặt máy móc Thường hay gặp : Bản vẽ chi tiết vẽ lắp ghép + Bản vẽ xây dựng : Các vẽ liên quan đến việc thiết kế xây dựng, sửa chữa, công trình xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Ban ve ky thuat , Ban ve ky thuat , Ban ve ky thuat

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay