bai 8 thiet ke va ban ve kt

14 35 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:56

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu1 :Hình chiếu phối cảnh ? Ứng dụng hình chiếu phối cảnh Câu :Cho biết hình chiếu phối cảnh điểm tụ? Câu : Cho biết hình sau hình chiếu ? Vì ? Chương : VẼ KỸ THUẬT ỨNG DỤNG Bài : THIẾT KẾ BẢN VẼ KỸ THUẬT I - THIẾT KẾ Thiết kế nhằm xác đònh hình dạng, kích thước, kết cấu, chức sản phẩm trình hoạt động sáng tạo người thiết kế 1 Các giai đoạn thiết kế Hình thành ý tưởng Xác định đề tài thiết kế Thu thập thơng tin Tiến hành thiết kế Làm mơ hình thử nghiệm Chế tạo thử Khơng đạt Thẩm định, đánh giá phương án thiết kế Lập hồ sơ kỹ thuật 2.Thiết kế hộp đựng đồ dùng học tập Ống đựng bút Ngăn để sách vở, tài liệu Ngăn để dụng cụ Câu hỏi : Nhận xét q trình thiết kế hộp đựng đồ dùng học tập đề xuất ý kiến cải tiến Các bước thiết kế hộp đựng đồ dùng học tập a Hình thành ý tưởng b Thu thập thông c Làmtin mô hình d Phân tích đánh giá, đưa phương án, thiết kế e lập hồ sơ thiết kế II - Bản vẽ kỹ thuật : 1.Khái niệm vẽ kó thuật Là thông tin kỹ thuật trình bày dạng đồ họa theo quy tắc thống - Các loại vẽ kỹ thuật : * Có hai loại vẽ kỹ - Bản vẽ khí : Gồm vẽ liên quan đđến thiết kế, chế tạo, lắp ráp, kiểm tra, sử dụng máy móc thiết bị - Bản vẽ xây dựng: Gồm vẽ liên quan đđến thiết kế, thi công, lắp ráp, kiểm tra, sử dụng công trình xây dựng 3.Vài trò vẽ kỹ thuật thiết kế : •Nhà thiết kế thường xuyên sử dụng “NGÔN NGỮ” kó thuật, vẽ kó thuật để làm việc như: -Đọc vẽ liên quan đến sản phẩm thiết kế để Thu thập thông tin -Vẽ vẽ phác sản phẩm lập phương án thiết kế để thể ý tưởng thiết - Dùng vẽ trao đổi ý kiến với đồng nghiệp - Vẽ vẽ chi tiết vẽ tổng thể sản phẩm để chế tạo kiểm tra sản phẩm Vẽ sơ đồ, vẽ để hướng * Cũng cố : - Thiết kế ? gồm có nội dung ? - Bản vẽ kỹ thuật gì, phân loại vẽ kt , vẽ kt có vai trò thiết kế ? * DẶN DÒ - Các em nhà xem trước vẽ khí (đọc kó cách lập cách đọc vẽ ... vẽ để hướng * Cũng cố : - Thiết kế ? gồm có nội dung ? - Bản vẽ kỹ thuật gì, phân loại vẽ kt , vẽ kt có vai trò thiết kế ? * DẶN DÒ - Các em nhà xem trước vẽ khí (đọc kó cách lập cách đọc vẽ
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 8 thiet ke va ban ve kt , bai 8 thiet ke va ban ve kt , bai 8 thiet ke va ban ve kt , Các giai đoạn thiết kế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay