Bai 8 thiet ke va ban ve ki thuat

11 44 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:56

* Kiểm tra cũ : Câu1 : Cho biết hình chiếu phối cảnh điểm tụ? Câu : Hình chiếu phối cảnh ? Ứng dụng hình chiếu phối cảnh Câu : Cho biết hình sau hình chiếu ? Vì ? Bài Thiết kế vẽ thuật Các giai đoạn thiết kế Hình thành ý tưởng Xác định đề tài thiết kế Thu thập thơng tin Tiến hành thiết kế Làm mơ hình thử nghiệm Chế tạo thử Thẩm định, đánh giá phương án thiết kế Khơng đạt Lập hồ sơ kỹ thuật Thiết kế hộp đựng đồ dùng dạy học Ống đựng bút Ngăn để sách vở, tài liệu Ngăn để dụng cụ Câu hỏi : Nhận xét q trình thiết kế hộp đựng đồ dùng học tập đề xuất ý kiến cải tiến Bản vẽ hộp đựng đồ dùng học tập Bản vẽ khí 195 19 170±1 M14x1,5LH 41 8,1 TT KÝ HIỆU TÊN GỌI SL VL A.04.01 Đùi trái Thép A.04.02 Chốt Ca vét Thép 35 A.04.03 Vòng đệm Thép 08 A.04.04 Đai ốc Thép 35 A.04.05 Trục Thép 30 Bản vẽ xây dựng ... xuất ý ki n cải tiến Bản vẽ hộp đựng đồ dùng học tập Bản vẽ khí 195 19 170±1 M14x1,5LH 41 8, 1 TT KÝ HIỆU TÊN GỌI SL VL A.04.01 Đùi trái Thép A.04.02 Chốt Ca vét Thép 35 A.04.03 Vòng đệm Thép 08 A.04.04
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 8 thiet ke va ban ve ki thuat , Bai 8 thiet ke va ban ve ki thuat , Bai 8 thiet ke va ban ve ki thuat

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay