Hinh chieuu phoi canh

33 14 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:56

Bài tit hình chiếu Phối cảnh Mc tiờu Nm c khỏi nim v hỡnh chiu phi cnh (HCPC) : - Vn dng v phỏc HCPC ca cỏc vt th n Ni dung :gin Khỏi nim v hỡnh chiu phi cnh Phng phỏp v phỏc hỡnh chiu phi cnh GV: Phm Ngc Thng - THPT Sông Lô - Tuyên Phõn bit cỏc loi hỡnh chiu ca ngụi nh Hỡnh chiu phi cnh Hỡnh chiu vuụng Hỡnh chiu trc o gúc Bài hình chiếu Phối cảnh I KHI NIM Cho hỡnh chiu phi cnh mt ngụi nh Quan sỏt v nhn xột HèNH CHIU PHI CNH HAI IM T CA NGễI NH - Cỏcln viờn ca gch cỏcnn viờnsõn gch v cỏc chi nn sõntit v ca cỏc chi ngụitit nh quannh ngụi sỏt cúgn cln im v gỡ xa ? nh li - Cỏc ng thng // ca cỏc viờn gch, mỏi nh v tng nh khụng trờn hỡnh // MPHC, chiu cú khic ta imdi kộo gỡ thỡ ? gp ti im im gp gi l im t Hỡnh chiu phi cnh l gỡ ?+ L hỡnh biu din c xõy dng bng phộp chiu Xuyờn tõm * Cỏch xõy dng hỡnh chiu phi cnh ca vt th Vt th Mt phng vt th Ngi quan sỏt - Mt phng vt th : Mt phng nm ngang t vt th cn bi din - Vt th cn biu din - Ngi quan sỏt Mt tranh - Tõm Mt ngi quan sỏt chiu : - Mt phng hỡnh chiu (mphc): L mt phng thng ng tng tng th hin HCPC ca vt th (Mt tranh) MPHC MPHC c c b b trớ trớ v v trớ trớ no giagia ngi ngi quan quan sỏt v sỏtvt v th vt Mt phng vt th Mt tranh Mt phng tm mt t t hỡnh thnh hỡnh chiu phi cnh cn : chiu :Mt ngi quan sỏt -cú Tõm ng chõn tri - Mt phng hỡnh chiu : Mt tranh L mt phng i qua im nhỡn v mt - Mt phng tm tranh mt : ca mf tm mt vi mf tranh , ký hiu - ng chõn tri Giao t t Thc hin phộp chiu cú hỡnh chiu phi cnh - T tõm chiu k cỏc ng ni vi cỏc im ca vt th -T hỡnh chiu ca tõm chiu trờn ng chõn tri k cỏc ng tng ng (thuc mt tranh) - Cỏc ng tng ng ct ti cỏc im Ni cỏc im c HCPC ca vt th trờn MPHC ng dng ca hỡnh chiu phi cnh - t cnh cỏc hỡnh chiu vuụng gúc cỏc bn v thit k kin trỳc v xõy dng - Biu din cỏc cụng trỡnh cú kớch thc ln : Nh ca, p, cu ng, Cỏc loi hỡnh chiu phi cnh Phõn loi theo v trớ ca mt tra Hỡnh chiu phi cnh mt Hỡnh chiu phi cnh hai im t im t c im : Mt tranh // mt mt ca vt th c im : Mt tranh khụng // vi mt no ca vt th ng dng: Trong thit k ni tht ng dng: Thit k phi cnh cụng trỡnh II PHNG PHP V PHC HèNH CHIU PHI CNH IM T Bi tp: V HCPC ca vt th cho bng HCVG sau + Bc : V ng nm ngang t t lm ng chõn tri +Chỳ Bc ý2 : ng : Chn tF lm t l ng im t ch trờn nh t - t cao ca im nhỡn th hin mt bờn ngoi no l mt ý3 :+:VMun +Chỳ Bc li HC ca vt th chớnh ca HCPC thỡ chn im t v phớa bờn + Bc ú + : Ni Nờncỏc chn im tHC xa vi HCPC im trờn im khụng b bin dng nhi F + Bc : Trờn AF ly im I' xỏc nh chiu rng ca vt th T I' k cỏc ng // vi cỏc cnh ca vt th + Bc :Ni cỏc im tỡm c c HCPC ca vt th v phỏct F A + Bc : Tụ m cỏc cnh thy ca vt th I' t Bài 7: Hình chiếu phối cảnh Cách vẽ hình chiếu phối cảnh điểm tụ vật thể đơn giản Hỡnh chiu phi cnh im t D ỏn Phỳ M Hng D ỏn TP Bờn sụng Si Gũn D ỏn TP Bờn sụng Si Gũn D ỏn khu M Thỏi CNG C KIN THC I Khỏi nim vờ hỡnh chiu phi cnh xõy dng HCPCF cn cú - im nhỡn t - Mt phng vt th - Mt tranh - ng chõn tri - im t t Cn ghi nh : - Cỏc ng thng // m khụng // mt hỡnh chiu chiu cú th ct ti im - Kớch thc thay i theo khong cỏch t im nhỡn : Gn ln Xa nh ng dng ca HCPC : c im c bn ca HCPC l gõy c n tng v khong cỏch xa gn ca cỏc i tng c biu din nờn thng dựng biu din cac vt th cú kớch thc ln, cỏc cụng trỡnh xõy dng, cỏc cụng trỡnh kin trỳc, Cỏc loi HCPC : Phõn loi theo v trớ mt tranh Cú loi c bn - Hỡnh chiu phi cnh im t : Mt tranh c chn // vi mt ca cụng trỡnh Chỳ ý : Khi ny ngi quan sỏt nhỡn thng vo mt mt ca cụng trỡnhchiu phi cnh im - Hỡnh t : Mt tranh khụng // vi mt no ca cụng trỡnh Chỳ ý : Khi ny ngi quan sỏt nhỡn vo mt gúc ca cụng trỡnh II Phng phỏp v phỏc hỡnh chiu phi cnh Ghi nh cỏc bc sau : Bc : V ng chõn tri (t t) Bc : Ly im t F Bc : Dng li hỡnh chiu ta chn l b mt ca HCPC Bc : T cỏc im ca hỡnh dng c k cỏc ng ni vi F : Ly cỏc im xỏc nh chiu rng ca HCPC trờn cỏc Bc ng Bc ni : V cỏc ng ni cỏc im tỡm c trờn hỡnh chiu Bc : Tụ m v hon thin hỡnh chiu phi cnh ó xõy dng Cõu hi v bi Cõu hi : Phộp chiu no xõy dng hỡnh chiu phi cnh ? bit im nhỡn v im t ? Phõn c im c bn xa, gn ca HCPC c th hin nh th no C? s phõn bit HCPC im t vi HCPC im t ? cng ụn KT tit Lý thuyt: ( 3- im) Tiờu chun trỡnh by bn v Hỡnh chiu vuụng gúc Hỡnh ct mt ct Hỡnh chiu trc o Hỡnh chiu phi cnh Bi dng: - V HC th v HCT ca vt th n gin (4 -5 im) - V HCPC ca vt th n gin ( im) Bi : Hc sinh lm vo v bi s 7.4 (b) + V HCPC mt im t - V ng t - t - Ly im t trờn ng chõn tri - Dng li HC ca vt th - Ni cỏc im trờn hỡnh va dng vi im t - Xỏc nh im A th hin chiu rng ca ngoi nhụ vt th - Xỏc nh im B th hin chiu rng ca t t A B + V HCPC mt im t - T A, B dng cỏc ng // vi cỏc ng hỡnh th hin mt ca HCPC Cỏc ng ny ct cỏc ng ni vi im t ti cỏc im tng ng - Ni cỏc im tỡm c Hỡnh v phỏc HCPC ca vt th - Sa cha v tụ m t t A B Hỡnh chiu phi cnh im t Bi : V HCPC ca vt th cho bng HCVG sau + V ng chõn tri t - t + Chn im t : F v + Dng on thng AB biu din cho on G AB Chỳ ý : Chn v trớ dng on AB cho ni A, B vi G v F s to cỏc gúc GBF v GAF +>120 Theo0 kớch thc ca vt th xỏc nh cỏc im H, C v I D t G H C B A F t B A I + T cỏc im H, C v I dng cỏc ng thng ng i qua + Trờn ng C ly CD xỏc nh chiu cao ca vt th chỳng + Xỏc nh cỏc im v ni chỳng vi G, F v vi + Tụ m cỏc cnh thy ca vt th trờn hỡnh chiu phi Phộp chiu xuyờn tõm Tõm chiu Tia chiu Vt th Mt phng hỡnh chiu Hỡnh chiu
- Xem thêm -

Xem thêm: Hinh chieuu phoi canh , Hinh chieuu phoi canh , Hinh chieuu phoi canh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay