hinh chieu phoi canh 8

15 29 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:56

Së gi¸o dơc vµ ®µo t¹o Long An §¬n vÞ Trêng THCS-THPT Hậu Thạnh Đông CHÀO MỪNG Q THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT THAO GIẢNG GV: Đặng Văn Tần Ngày dạy: 09/10/2009 Bµi h×nh chiÕu Phèi c¶nh Mục tiêu - Biết khái niệm hình chiếu phối cảnh : - Biêt cách vẽ phác hình chiếu phối cảnh vật thể đơn giản Bµi h×nh chiÕu Phèi c¶nh I KHÁI NIỆM Cho hình chiếu phối cảnh ngơi nhà Quan sát nhận xét - Độ lớn viên gạch sân chi tiết ngơi nhà gần quan lớnsát gần xa xa nhỏ lại? - Các đường thẳng // viên gạch, mái nhà tường nhà khơng khơng // MPHC // MPHC khi ta ta kéo kéo dàidài gặp ? điểm Điểm gặp gọi điểm tụ Hình chiếu phối cảnh ?+ Là hình biểu diễn xây dựng phép chiếu xun tâmphép chiếu xun tâm + Sơ lược Vật thể Mặt phẳng vật thể Gồm : Người quan sát - Măt phẳng vật thể : Mặt phẳng nằm ngang đặt vật thể cần biể diễn - Vật thể cần biểu diễn - Người quan sát Hình chiếu phối cảnh + ? Sơ lược phép chiếu xun tâm Mặt tranh Để hình thành hình chiếu phối cảnh cần -có Tâm : chiếu : Mắt người quan sát - Mặt phẳng hình chiếu Là : mặt phẳng thẳng đứng tưởng tượng thể HCPC vật thể (Mặt tranh) MPHC MPHC được bố bố trí trí ởở vị vị trí trí giữagiữa người người quan quan sát sátvật thể vật + Sơ lược phép chiếu xun tâm Mặt phẳng vật thể Mặt tranh Mặt phẳng tầm mắt t t Để hình thành hình chiếu phối cảnh cần : chiếu :Mắt người quan sát -có Tâm Đường chân trời - Mặt phẳng hình chiếu : Mặt tranh - Mặt phẳng tầm Là mặt phẳng nằm ngang qua điểm nhì mắt : - Đường chân trời Giao mp tầm mắt với mp tranh , ký hiệu + Sơ lược phép chiếu xun tâm t t Thực phép chiếu để có hình chiếu phối cảnh - Từ tâm chiếu kẻ đường nối với điểm vật thể -Từ hình chiếu tâm chiếu đường chân trời kẻ đường tương ứng (thuộc mặt tranh) Các đường tương ứng cắt đường từ tâm chiếu điểm - Nối điểm HCPC vật thể MPHC Ứng dụng hình chiếu phối cảnh - Đặt cạnh hình chiếu vng góc vẽ thiết kế kiến trúc xây dựng - Biểu diễn cơng trình có kích thước lớn : Nhà cửa, đê đập, cầu đường, Phèi c¶nh mỈt b»ng tỉng thĨ Các loại hình chiếu phối cảnh Phân loại theo vị trí mặt tra Hình chiếu phối cảnh Hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ điểm tụ Đặc điểm : Mặt tranh // mặt vật thể Đặc điểm : Mặt tranh khơng // với mặt vật thể II PHƯƠNGPHÁP VẼ PHÁC HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH * Hình chiếu phối cảnh điểm tụ *Ví dụ :Vẽ HCPC vật thể cho HCVG sau + Bước : Vẽ đường nằm ngang tt làm đường chân trời + Bước : Chọn điểm F’ tt làm điểm tụ Chú ý : + Muốn thể mặt bên ngồi mặt HCPC chọn điểm tụ phía bên + Nên chọn điểm tụ xa để HCPC khơng bị biến dạng nhiều + Bước : Vẽ lại HCĐ vật thể A’B’C’D’E’H’ điểm HCĐ với điểm tụ F’ :A’F’,B’F’,C’F’,D’F’,E’F’,H’F’ + Bước : Nối + Bước : Lấy điểm I’ AF’ để xác D’ E’ định chiều rộng vật thể F’ t + Bước : Từ điểm I’ vẽ đường C’ thẳng // với B’ cạnh HCĐ vật thể H’ A’ I’ + Bước : Tơ đậm cạnh thấy vật thể, hồn thiện hình vẽ phác t CỦNG CỐ KIẾN THỨC * Khái niệm vê hình chiếu phối cảnh Để xây dựng HCPCF cần có -Điểm nhìn t -Mặt phẳng vật thể -Mặt tranh -Mặt phẳng tầm mắt -Đường chân trời -Điểm tụ Cần ghi nhớ : t - Các đường thẳng // mà khơng // mặt hình chiếu chiếu cắt điểm - Kích thước thay đổi theo khoảng cách từ điểm nhìn : Gần → lớn Xa → nhỏ * Phương pháp vẽ phác hình chiếu phối cảnh Ghi nhớ bước sau : Bước : Vẽ đường chân trời (t – t) Bước : Lấy điểm tụ F’ Bước : Dựng lại hình chiếu ta chọn bề mặt HCPC Bước : Từ điểm hình dựng được, kẻ đường nối với F’ : Lấy điểm xác định chiều rộng HCPC Bước đường Bước nối : Vẽ đường nối điểm tìm hình chiếu Bước : Tơ đậm hồn thiện hình chiếu phối cảnh xây dựng Bài tập củng cố : Vẽ HCPC vật thể cho HCVG sau : - Vẽ trục t t - Lấy điểm tụ F’ - Vẽ lại HCĐ vật thể t F’ t - Nối điểm HCĐ vật thể với F’ - Lấy điểm xác định chiều rộng vật thể - Nối điểm tìm vật thể hình chiếu - Tơ đậm để HCPC vật thể DẶN DỊ 1.Về nhà học 2.Trả lời câu hỏi làm tập trang 40 SGK 3.Đọc phần thơng tin bổ sung: Các bước vẽ phác hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ vật thể 4.Xem trước 8: THIẾT KẾ VÀ BẢN VẼ KĨ THUẬT KÍNH CHÚC SỨC Q THẦY CÔ KHỎE ... 3.Đọc phần thơng tin bổ sung: Các bước vẽ phác hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ vật thể 4.Xem trước 8: THIẾT KẾ VÀ BẢN VẼ KĨ THUẬT KÍNH CHÚC SỨC Q THẦY CÔ KHỎE
- Xem thêm -

Xem thêm: hinh chieu phoi canh 8 , hinh chieu phoi canh 8 , hinh chieu phoi canh 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay