hinh chieu phoi canh 5

17 42 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:56

TRNG THPT NGUYN NG CHI NHIT LIT CHO MNG CC THY Cễ GIO V THAM D TIT HC HễM NAY GIO VIấN: PHM TH H Kim tra bi c Hóy nờu cỏc loi phộp chiu ó hc? Em hóy nhn xột v s khỏc gia cỏc loi phộp chiu : PHẫP CHIU XUYấN TM PHẫP CHIU SONG SONG PHẫP CHIU VUễNG GểC Bi t nim I/Khỏi Nhận xét Cỏc ng thng thc t song song vi quan sát nhận xét xa Các Hãy viên gạchvi cửa sổhỡnh v khụng song song mt phng chiu, gp hình biểu diễn nhỏ lại ti mt im im ny gi l im t nhà? 1/Hình chiếu phối cảnh gì? Vt th Hỡnh chiu Mặtcnh tranh phi Mt phng vt th t Mt phng tm mt t ng chõn tri t-t im nhỡn Vy hỡnh chiu phi cnh l hỡnh biu Ngi quan sỏt din nh th no ? H thng cỏc mt phng hỡnh chiu phi cnh ? 2/ng 3/Cỏc dng loi hỡnh ca chiu hỡnh chiu phi cnh phi cnh biu din cỏc vt th cú kớch thc ln nh: cỏc cụng trỡnh kin trỳc, xõy dng, nh ca, cu ng Hỡnh chiu phi cnh mt im t Có hai loại hình chiếu phối cảnh a)Hình chiếu phối cảnh điểm tụ: Mặt tranh song song với mặt vật thể (cũng có nghĩa ng b)ờiHình phốithẳng cảnh hai quanchiếu sát nhìn vàođiểm tụ: mặt vật thể) Mặt tranh không song song với mặt vật thể (cũng có nghĩa ngời quan sát nhìn thẳng vào góc vật thể công II/ Phng phỏp v phỏc hỡnh chiu phi Hỡnh chiu phi cnhcnh im t Bi 1: Vẽ hình chiếu phối cảnh điểm tụ vật thể biết hai hình chiếu vuông góc nh sau : t F t KT LUN - v HCPC ca vt th ta v HCPC ca cỏc im thuc vt th - Tựy theo v trớ tng i gia F v hỡnh chiu ng ca vt th m ta s cú cỏc HCPC khỏc - Khi F cỏc tia chiu song song vi nhau, hỡnh chiu nhn c cú dng hỡnh chiu trc o ca vt th V hỡnh chiu phi cnh mt im t ca ngụi nh cho bi hai hỡnh chiu vuụng gúc sau: t F t Hỡnh chiu phi cnh im ttp : Vẽ hình chiếu phối cảnh điểm tụ vật Bi thể biết hai hình chiếu vuông góc nh sau : D N t F E H C A K B t Bi v nh: trang 40 Sỏch giỏo khoa Cụng ngh 11 Hỡnh chiu phi cnh hai im t ca ngụi nh t F E t
- Xem thêm -

Xem thêm: hinh chieu phoi canh 5 , hinh chieu phoi canh 5 , hinh chieu phoi canh 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay