hinh chieu phoi canh 2

17 10 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:55

®Õn dù giê thĂm líp ! §8: HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH Ngôi nhà vẽ theo phương pháp nào? a) Hình chiếu vuông góc b) Hình cắt, mặt cắt c) Hình chiếu trục đo d) Không phải phương pháp GV: Vũ Trí Triều: Trường THPT Cẩm Lý – Lục Nam – Bắc Giang Email: vutritrieu_Lnbg@yahoo.com §8: HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH I KHÁI NIỆM HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH Khái niệm Hình chiếu phối cảnh hình biểu diễn vật thể dựa sở phép chiếu xuyên tâm + Đặc điểm h/c phối cảnh - Cho đối tượng quan sát cảm giác xa gần - Các đường thẳng thực tế song song với không song với mặt phẳng hình chiếu, gặp điểm Hình chiếu phối cảnh mặt tổng thể Hình chiếu phối cảnh nhà cao tầng Hình chiếu phối cảnh cầu Hình chiếu phối cảnh đường Hệ thống xây dựng hình chiếu phối cảnh Mặ t tr anh I KHÁI NIỆM Hình chiếu phốichiếu cảnh phối Hình cảnh gì? t Ứng dụng Mặt hình phẳng chiếu phối tầm mắt cảnh Các loại hình chiếu phối cảnh chân trời t - t II Đường PHƯƠNG PHÁP VẼ PHÁC HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH BÀI 7: HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH Vật thể Mặt phẳng vật thể t Điểm nhìn •  Người quan sát §8: HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH I KHÁI NIỆM HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH Khái niệm Hệ thống xây dựng hình chiếu phối cảnh Tâm chiếu: mắt người quan sát (còn gọi điểm nhìn) Mặt tranh Mặt tranh: mặt phẳng thẳng đứng tưởng Mp tầm làmắt mặt Mp vật tượng thể Mặt phẳng vật thể: phẳng nằm ngang đặt vật thể cần biểu diễn Mặt phẳng tầm mắt: mặt phẳng nằm ngang qua điểm nhìn Đường chân trời: giao tuyến mặt phẳng tầm mắt mặt tranh §8: HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH Phân loại HCPC - HCPC điểm tụ nhận mặt tranh // với mặt phẳng vật thể - HCPC điểm tụ nhận mặt tranh không // với mặt phẳng vật thể §8: HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH II PHƯƠNG PHÁP VẼ PHÁC HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH §8: HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH II PHƯƠNG PHÁP VẼ HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH E D t F C H B A t cHLưu ý vẽ hình chiếu phối cảnh - Hình chiếu không cần độ xác cao mà cần biểu diễn hình dáng đối tượng - Việc vạch đường chân trời tt độ cao điểm nhìn - Muốn thể mặt bên mặt chọn điểm tụ phía mặt bên hình chiếu đứng - Nên chọn điểm tụ xa Hình chiếu đứng để Hình chiếu phối cảnh không bị biến dạng nhiều Các em làm tập sách giáo khoa trang 40 Ngôi nhà vẽ theo phương pháp chiếu nào? A B C Các em làm tập sách giáo khoa trang 40 Hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ D• ’ t G’ • F’ • •’ H •’ C B’ A’ • t I’ •B1: Vẽ đường tt nằm ngang làm đường chân trời •B2: Chọn hai điểm F’ G’ tt điểm tụ •B3: Vạch đoạn thẳng đứng A’, B’ biểu diễn cho cạch AB cho gốc F’A’B’ F’B’G’ không nhỏ 1200 •B4: Lấy điểm H’ A’G’, C’ B’G’ I’ A’F’ theo kích thước vật thể dựng đường thẳng đứng qua chúng •B5: Lấy điểm D’ đường thẳng đứng qua C’ theo chiều rộng vật thể •B6: Nối điểm vừa xác định với hai điểm tụ •B7: Tô đậm cạnh thấy vật thể ... tt nằm ngang làm đường chân trời •B2: Chọn hai điểm F’ G’ tt điểm tụ •B3: Vạch đoạn thẳng đứng A’, B’ biểu diễn cho cạch AB cho gốc F’A’B’ F’B’G’ không nhỏ 120 0 •B4: Lấy điểm H’ A’G’, C’ B’G’
- Xem thêm -

Xem thêm: hinh chieu phoi canh 2 , hinh chieu phoi canh 2 , hinh chieu phoi canh 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay