cong nghe 11

43 76 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:55

TRƯỜNG : THPT SƯƠNG NGUYỆT ANH TỔ : SINH – CƠNG NGHỆ CHÀO MỪNG Q THẦY CƠ ĐẾN DỰ GiỜ LỚP 11A2 QUAN SÁT HÌNH SAU: BÀI :  Khái niệm hình chiếu phối cảnh  Vẽ phác hình chiếu phối cảnh vật thể đơn giản Hình Chiếu Phối Cảnh Nội dung  Khái niệm  Phương pháp vẽ phác Quan sát hình biểu diễn nhà, nhận xét : + Về hình dạng chi tiết hình vẽ + Về đường nối viên gạch TRẢ LỜI : Các viên gạch cửa sổ xa nhỏ lại Các đường thẳng thực tế song song với khơng song song với mặt phẳng hình chiếu, gặp điểm Điểm gọi điểm tụ I KHÁI NIỆM HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH LÀ GÌ QUAN SÁT HÌNH SAU : Vật thể Điểm nhìn Hình Chiếu Phối Cảnh E’ D’ t t F’ C’ H’ B’ A’ Bước 3: Vẽ Hình chiếu đứng vật thể A’B’C’D’E’H’ Hình Chiếu Phối Cảnh E’ D’ t t F’ C’ H’ B’ A’ Bước 4: Nối điểm HCĐ với điểm tụ Hình Chiếu Phối Cảnh E’ D’ t t F’ C’ B’ I’ H’ A’ Bước 5: Xác đònh điểm I’ Trên tia F’A’ theo chiều rộng vật thể Hình Chiếu Phối Cảnh E’ D’ t t F’ C’ H’ B’ I’ A’ Bước 6: Từ I’ kẻ đường sg sg với cạnh HCĐ vật thể E’ Hình Chiếu Phối Cảnh D’ t t C’ F’ B’ I’ H’ A’ Bước 7: Tô đậm cạnh thấy vật thể, hoàn thiện hình vẽ phác Hình Chiếu Phối Cảnh Vẽ Phác Hcpc điểm tụ t t G’ F’ Bước 1: -Vẽ đường thẳng nằm ngang tt làm đường chân trời -Chọn G’ F’ tt làm điểm tụ Hình Chiếu Phối Cảnh Bước 2: Vẽ đoạn A’B’ biểu diễn cạnh AB cho Góc F’A’G’ F’B’G’ > 1200 t t G’ B’ A’ F’ Hình Chiếu Phối Cảnh Bước 3: Lấy H’ A’G’, C’ B’G’ I’ A’F’ theo kích thước Của vật Dựng đoạn thẳng qua chúng t t G’ F’ C’ H’ B’ A’ I’ Hình Chiếu Phối Cảnh D’ t t G’ F’ C’ H’ B’ I’ A’ Bước 4: Lấy điểm D’ C’ thể độ cao vật thể Sau nối điểm vừa chọn với hai điểm tụ Hình Chiếu Phối Cảnh D’ t t G’ F’ C’ H’ B’ I’ A’ Bước 5: Cuối tơ đậm cạnh nhìn thấy vật thể Hình Chiếu Phối Cảnh So sánh loại hình chiếu phối cảnh: t t F’ t t G’ F’ VẼ HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH MỘT ĐIỂM TỤ TỪ HAI HÌNH CHIẾU SAU: Hình Chiếu Phối Cảnh  Vẽ bước pp vẽ phác hình chiếu phối cảnh điểm tụ vào vở, nắm vững bước vẽ  Các thành phần HCPC  Đọc đọc thêm SGK 41 XIN CÁM ƠN QÚI THẦY CÔ VÀ CÁC EM ĐÃ THAM GIA TIẾT HỌC Chúc qúi Thầy Cô Em nhiều sức khỏe, thành công
- Xem thêm -

Xem thêm: cong nghe 11 , cong nghe 11 , cong nghe 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay