Bai 7 hinh chieu phoi canh 15

17 43 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:55

CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT THAO GIẢNG I KHÁI NIỆM Cho hình chiếu phối cảnh nhà: Quan sát rút nhận xét:  Các viên gạch cửa sổ xa nhỏ lại  Các đường thẳng // thực tế không // với mặt phẳng hình chiếu lại có xu hướng gặp điểm => Điểm tụ 1 Hình chiếu phối cảnh ?  Là hình biểu diễn xây dựng phép chiếu xuyên tâm  Hệ thống xây dựng hình chiếu phối cảnh  Hệ thống xây dựng HCPC gồm có: -Mặt phẳng vật thể: mặt phẳng nằm ngang, để đặt vật thể t cần biểu diễn - Mặt phẳng hình chiếu : Mặt tranh - Tâm chiếu (điểm nhìn) : Mắt người quan sát - Mặt phẳng tầm mắt : Là mặt phẳng nằm ngang qua điểm nhìn t - Đường chân trời : Giao mp tầm mắt với mặt tranh , ký hiệu t t - Vật thể cần biểu diễn  Đặc điểm: gây ấn tượng cho người xem khoảng cách xa gần vật thể giống quan sát thực tế 2 Ứng dụng hình chiếu phối cảnh - Đặt cạnh hình chiếu vuông góc vẽ thiết kế kiến trúc xây dựng - Biểu diễn công trình có kích thước lớn : Nhà cửa, đê đập, cầu đường, Phèi c¶nh mÆt b»ng tæng thÓ Các loại hình chiếu phối cảnh: Hình chiếu phối cảnh điểm tụ Phân loại theo vị trí mặt tranh Hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ Đặc điểm : Mặt tranh // mặt vật thể Đặc điểm : Mặt tranh không // với mặt vật thể II PHƯƠNG PHÁP VẼ PHÁC HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH * Hình chiếu phối cảnh điểm tụ Bài tập: Vẽ HCPC vật thể cho HCVG sau + Bước : Vẽ đường nằm ngang tt làm đường chân trời + Bước : Chọn điểm F’ tt làm điểm tụ + Bước : Vẽ lại HCĐ vật thể A’B’C’D’E’H’ + Bước : Nối điểm HCĐ với điểm tụ F’ :A’F’,B’F’,C’F’,D’F’,E’F’,H’F’ + Bước : Lấy điểm I’ AF’ để xác định chiều rộng vật thể E’ + Bước : Từ điểm I’ vẽ đường F’ t C’ thẳng // với cạnh HCĐ vật thể + Bước : D’ H’ B’ A’ I’ Tô đậm cạnh thấy vật thể, hoàn thiện hình vẽ phác t CỦNG CỐ KIẾN THỨC * Khái niệm hình chiếu phối cảnh t t * Phương pháp vẽ phác hình chiếu phối cảnh điểm tụ Bao gồm bước sau: Bước : Vẽ đường chân trời (tt) Bước : Lấy điểm tụ F’ Bước :Vẽ hình chiếu đứng vật thể Bước : Từ điểm hình dựng được, kẻ đường nối với F’ Bước : Lấy điểm xác định chiều rộng HCPC đường nối Bước : Vẽ đường thẳng song song với cạnh HCĐ vật thể Bước : Tô đậm hoàn thiện hình chiếu phối cảnh xây dựng Bài tập củng cố : Vẽ HCPC vật thể cho HCVG sau : - Vẽ trục t t - Lấy điểm tụ F’ - Vẽ lại HCĐ vật thể t F’ - Nối điểm HCĐ vật thể với F’ - Lấy điểm xác định chiều rộng vật thể - Nối điểm tìm vật thể hình chiếu - Tô đậm để HCPC vật thể t DẶN DÒ 1.Về nhà học 2.Trả lời câu hỏi làm tập trang 40 SGK Đọc phần thông tin bổ sung: Các bước vẽ phác hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ vật thể Xem trước 8: THIẾT KẾ VÀ BẢN VẼ KĨ THUẬT Chúc tất em vui vẻ, học tập tốt thành công đường mà chọn Th©n TÆng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 7 hinh chieu phoi canh 15 , Bai 7 hinh chieu phoi canh 15 , Bai 7 hinh chieu phoi canh 15

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay