Bai 7 hinh chieu phoi canh 7

19 97 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:54

PHÉP CHIẾU XUYÊN TÂM PHÉP CHIẾU VUÔNG GÓC PHÉP CHIẾU SONG SONG Em có nhận xét tia chiếu phép chiếu trên? I KHÁI NIỆM: Cặp Quan sát rút Điểm tụ nhận xét: Điểm tụ Cặp -Các viênđộgạch vàviên cửa gạch sổ xa lại.đó nhận xét So sánh lớn vị trí số 1càng sốnhỏ 2? Từ viên Cácgạch đường thực tếthế song thẳng xa cótrong xu hướng nào?song với không - Cósong nhận với xét gìmặt cặp đường thực tếgặp song phẳng hình thẳng chiếumàu lạixanh có xu hướng biểu diễn qua hình chiếu nào? điểm Điểm người ta gọi điểm tụ 1 Hình chiếu phối cảnh ? + Sơ lược phép chiếu xuyên tâm Vật thể Gồm :  Mặt phẳng vật thể Người quan sát - Măt phẳng vật thể : Mặt phẳng nằm ngang đặt vật thể cần biể diễn - Vật thể cần biểu diễn - Người quan sát Hình chiếu phối cảnh + ? Sơ lược phép chiếu xuyên tâm Mặt tranh  Để hình thành hình chiếu phối cảnh cần : -có Tâm Mắt người quan sát chiếu : - Mặt phẳng hình Là mặt phẳng tưởng tượng thể chiếu : HCPC vật thể (Mặt tranh) MPHC MPHC được bố bố trí trí ởở vị vị trí trí giữagiữa người người quan quan sát sátvật thể vật + Sơ lược phép chiếu xuyên tâm Mặt phẳng vật thể Mặt tranh Mặt phẳng tầm mắt t t  Để hình thành hình chiếu phối cảnh cần : chiếu :Mắt người quan sát -có Tâm Đường chân trời - Mặt phẳng hình chiếu : Mặt tranh - Mặt phẳng tầm Là mặt phẳng qua điểm nhìn ⊥ mặt mắt : tranh mf tầm mắt với mf tranh , ký hiệu - Đường chân trời Giao + Sơ lược phép chiếu xuyên tâm t t  Thực để có hình phối chiếu cảnh? phối cảnh -Thếphép nàochiếu hình chiếu - Từchiếu tâm chiếu đường với diễn điểm vậtdựng Hình phốikẻ cảnh hìnhnối biểu xây thể -Từ phép chiếu xuyên tâm hình chiếu tâm chiếu đường chân trời kẻ đường tương ứng (thuộc mặt tranh) - Các đường tương ứng cắt điểm Nối điểm HCPC vật thể MPHC Ứng dụng hình chiếu phối cảnh -HCPC Đặt canh chiếu vuông góc vẽ thiết kế đượccác ứnghình dụng đâu? kiến trúc xây dựng Ứng dụng hình chiếu phối cảnh - Biểu diễn công trình có kích thước lớn : Nhà cửa, đê đập, cầu đường, phèi c¶nh toµ nhµ Phèi c¶nh néi thÊt Phèi c¶nh ®êng Các loại hình chiếu phối cảnh Dựa vào đâu để phân loại HCPC? Phân loại theo vị trí mặt tranh Có loại HCPC? Hình chiếu phối cảnh điểm tụ Đặc : Mặt // điểm HCPCđiểm điểm tụ tranh có đặc mặt gì? vật thể Hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ Đặc HCPC điểm điểm : Mặttụ tranh có đặc điểm không gì? // với mặt vật I PHƯƠNGPHÁP VẼ PHÁC HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH Hình chiếu phối cảnh điểm tụBài tập : Vẽ HCPC vật thể cho HCVG sau + Bước Vẽ đường nằm ngang t –t làm đường chân :Chú ý : đường trời t – t đường định độ cao điểm + nhìn Bước Chọn F’ điểm tụ t :Chú ý :+tMuốn thể mặt bên mặt HCPC chọn điểm tụ phía bên đóchọn điểm tụ xa để HCPC không bị biến dạng + Nên + Bước nhiều Vẽ lại HCĐ vật thể + :Bước Nối điểm HCĐ vật thể :Bước với F’ + F’ : điểm đường Lấy t t nối từ F’ để xác định chiều rộng vật thể Từ A AF’ lấy AI I A từ I kẻ //, + Bước Nối điểm tìm được HCPC vật thể vẽ :Bước phác + Tô đậm Bài tập : Vẽ HCPC vật thể cho HCVG sau : - Vẽ trục t -t Lấy điểm tụ F’ - Vẽ lại HCĐ vật thể t F’ t - Nối điểm HCĐ vật thể với F’ - Lấy điểm xác định chiều rộng vật thể - Nối điểm tìm vật thể hình chiếu - Tô đậm để HCPC vật thể Hình chiếu phối cảnh điểm tụ Bài tập : Vẽ HCPC vật thể cho HCVG sau + Vẽ đường chân trời t - t + Chọn điểm tụ : F’ + Dựng đoạn thẳng A’B’ biểu diễn cho đoạn G’ AB Chú ý : Chọn vị trí dụng đoạn A’B’ cho nối A’, B’ với G’ F’ tạo góc G’B’F’ G’A’F’ +>120 Theo0 kích thước vật thể xác định điểm H’, C’ I’ D’ t G’ H’ C’ B A F’ t B’ A’ I’ + Từ điểm H’, C’ I’ dựng đường thẳng đứng qua + Trên đường C’ lấy C’D’ để xác định chiều cao vật thể chúng + Xác định điểm nối chúng với G’, F’ với + Tô đậm cạnh thấy vật thể hình chiếu phối CỦNG CỐ KIẾN THỨC I Khái niệm vê hình chiếu phối cảnh Để xây dựng HCPCF cần có - Điểm nhìn t - Mặt phẳng vật thể - Mặt tranh - Đường chân trời - Điểm tụ t Cần ghi nhớ : - Các đường thẳng // mà không // mặt hình chiếu chiếu cắt điểm - Kích thước thay đổi theo khoảng cách từ điểm nhìn : Gần → lớn Xa → nhỏ Ứng dụng HCPC : Đặc điểm HCPC gây ấn tượng khoảng cách xa gần đối tượng biểu diễn nên thường dùng biểu diễn cac vật thể có kích thước lớn, công trình xây dựng, công trình kiến trúc, Các loại HCPC : Phân loại theo vị trí mặt tranh → Có loại - Hình chiếu phối cảnh điểm tụ : Mặt tranh chọn // với mặt công trình Chú ý : Khi người quan sát nhìn thẳng vào mặt công trìnhchiếu phối cảnh điểm - Hình tụ : Mặt tranh không // với mặt công trình Chú ý : Khi người quan sát nhìn vào góc công trình II Phương pháp vẽ phác hình chiếu phối cảnh Ghi nhớ bước sau : Bước : Vẽ đường chân trời (t – t) Bước : Lấy điểm tụ F’ Bước : Dựng lại hình chiếu ta chọn bề mặt HCPC Bước : Từ điểm hình dựng kẻ đường nối với F’ : Lấy điểm xác định chiều rộng HCPC Bước đường Bước nối : Vẽ đường nối điểm tìm hình chiếu Bước : Tô đậm hoàn thiện hình chiếu phối cảnh xây dựng Câu hỏi tập cho học sinh Câu hỏi : Phép chiếu để xây dựng hình chiếu phối cảnh ? biệt điểm nhìn điểm tụ ? Phân Đặc điểm xa, gần HCPC thể Cơ? sở để phân biệt HCPC điểm tụ với HCPC điểm tụ ? Bài tập : Học sinh làm vào tập số 7.4 (b) + Vẽ HCPC điểm tụ - Vẽ đường t - t - Lấy điểm tụ đường chân trời - Dựng lại HCĐ vật thể - Nối điểm hình vừa dựng với điểm tụ - Xác định điểm A’ thể chiều rộng khối nhô khổi vật thể - Xác định điểm B’ thể chiều rộng khối t t A’ B’ + Vẽ HCPC điểm tụ - Từ A’, B’ dựng đường // với đường hình thể mặt HCPC Các đường cắt đường nối với điểm tụ điểm tương ứng - Nối điểm tìm → Hình vẽ phác HCPC vật thể - Sửa chữa tô đậm t t A’ B’ ... Các đường tương ứng cắt điểm Nối điểm HCPC vật thể MPHC Ứng dụng hình chiếu phối cảnh -HCPC Đặt canh chiếu vuông góc vẽ thiết kế đượccác ứnghình dụng đâu? kiến trúc xây dựng Ứng dụng hình chiếu... HCPC thể Cơ? sở để phân biệt HCPC điểm tụ với HCPC điểm tụ ? Bài tập : Học sinh làm vào tập số 7. 4 (b) + Vẽ HCPC điểm tụ - Vẽ đường t - t - Lấy điểm tụ đường chân trời - Dựng lại HCĐ vật thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 7 hinh chieu phoi canh 7 , Bai 7 hinh chieu phoi canh 7 , Bai 7 hinh chieu phoi canh 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay