Bai 7 hinh chieu phoi canh 2 (2)

19 40 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:54

bài 7: hình chiếu phối cảnh I Khái niệm: Thế hình chiếu phối cảnh: Hình biểu diễn ngôicảnh nhà đlà ợc vẽhình theo phbiểu -Hình chiếu phối ơng pháp: ơng pháp hình chiếu phép vuông góc diễn đA.ợcPhxây dựng chiếu xuyên B tâm Phơng pháp hình cắt , mặt cắt C Phơng pháp hình chiếu trục đo D Không phơng pháp nói * Hệ thống xây dựng hình chiếu phối cảnh - Điểm nhìn (Tâm chiếu): Là mắt ngời quan sát - Mặt tranh (Mặt phẳng hình chiếu ): Là mặt phẳng thẳng đứng tởng tợng - Mặt phẳng tầm mắt: mặt phẳng nằm ngang qua điểm nhìn - Đờng chân trời: giao tuyến mặt tranh mặt phẳng tầm mắt - Mặt phẳng vật thể: mặt phẳng nằm ngang đặt vật thể cần biểu diễn * Đặc điểm hình chiếu phối : xem ấn tợng khoảng cách - Tạo chocảnh ngời xa gần vật thể giống nh quan sát thực tế ứng dụng hình chiếu phối cảnh - Hình chiếu phối cảnh thờng đợc đặt bên cạnh hình chiếu vuông góc vẽ thiết kế kiến trúc xây dựng để biểu diễn công trình có kích thớc lớn Phối cảnh mặt tổng thể phối cảnh nhà Phối cảnh nội thất Phối cảnh công trình cầu Phối cảnh cầu Phối cảnh đờng Phân loại hình chiếu phối cảnh - Hình chiếu phối cảnh điểm tụ: Mặt tranh song song với mặt vật thể - Hình chiếu phối cảnh điểm tụ : Mặt tranh không song song với mặt vật thể Hình chiếu phối cảnh điểm tụ Hình chiếu phối cảnh điểm tụ phối cảnh nhà Phối cảnh nội thất II Phơng pháp vẽ phác hình chiếu phối cảnh: h -Vẽ phác hình chiếu phối cảnh điểm tụ vật thể đơn giản b a t Bớc 1: Vẽ đờng chân trời tt Bớc 2: Chọn điểm F đờng chân trời tt làm điểm tụ Bớc 3: Vẽ hình chiếu đứng vật thể F t' Bớc 4: Nối điểm hình chiếu đứng với điểm tụ F Bớc 5: Lấy độ rộng vật thể Bớc 6: Dựng cạnh lại Bớc 7: Tô đậm vẽ phác hcpc điểm tụ D t G F C B H I A t' Phiếu thực hành Vẽ hình chiếu phối cảnh điểm tụ Chúc thầy cô mạnh khoẻ! Các em học giỏi chăm ngoan! ... Bớc 2: Chọn điểm F đờng chân trời tt làm điểm tụ Bớc 3: Vẽ hình chiếu đứng vật thể F t' Bớc 4: Nối điểm hình chiếu đứng với điểm tụ F Bớc 5: Lấy độ rộng vật thể Bớc 6: Dựng cạnh lại Bớc 7: Tô
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 7 hinh chieu phoi canh 2 (2) , Bai 7 hinh chieu phoi canh 2 (2) , Bai 7 hinh chieu phoi canh 2 (2) , ứng dụng của hình chiếu phối cảnh, Phân loại hình chiếu phối cảnh, II. Phương pháp vẽ phác hình chiếu phối cảnh:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay