Bai 7 hinh chieu phoi canh

8 43 2
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:54

CÔNG NGHỆ 11 Bài 7: Hình Chiếu Phối Cảnh Bài : Hình Chiếu PHỐI CẢNH I-KHÁI NIỆM II-PHƯƠNG PHÁP VẼ PHÁC HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH Bài : Hình Chiếu PHỐI CẢNH I – KHÁI NIỆM •Hình chiếu phối cảnh •Các thành phần xây dựng hình chiếu phối cảnh Ứng • dụng II – PHƯƠNG PHÁP VẼ PHÁC HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH HCPC hình biểu diễn xây dựng phép chiếu xuyên tâm, tạo cho người xem cảm giác khoảng cách xa gần giống thực tế Bài : Hình Chiếu PHỐI CẢNH I – KHÁI NIỆM •Hình chiếu phối cảnh •Các thành phần xây dựng hình chiếu phối cảnh •Ứng dụng II – PHƯƠNG PHÁP VẼ PHÁC HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH      Tâm chiếu mắt người quan sát MPHC mp đứng ảo gọi mặt tranh MPVT mp nằm ngang đặt vật thể cần biểu diễn MPTM mp nằm ngang qua điểm nhìn Đường chân trời MPTM cắt mặt tranh theo đường thẳng Bài 7: Hình Chiếu PHỐI CẢNH I – KHÁI NIỆM •Hình chiếu phối cảnh •Các thành phần xây dựng hình chiếu phối cảnh •Ứng dụng II – PHƯƠNG PHÁP VẼ PHÁC HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH Đặt bên cạnh hình chiếu vuông góc để biễu diễn công trình có kích thước lớn vẽ thiết kế kiến trúc xây dựng Bài : Hình Chiếu PHỐI CẢNH I – KHÁI NIỆM •Hình chiếu phối cảnh •Các thành phần xây dựng hình chiếuphối cảnh Ứng dụng II – PHƯƠNG PHÁP VẼ PHÁC HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH HCPC điểm tụ: Khi mặt tranh song song với mặt phẳng vật thể HCPC điểm tụ: Khi mặt tranh không song song với mặt phẳng vật thể VẼ PHÁC HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH MỘT ĐIỂM TỤ E’ D’ t t F’ C’ B’ I’ H’ A’ • B5: Xác định điểm I’ Trên tia F’A’ theo chiều rộng vật thể • B7: Tô đậm cạnh thấy vật thể, hoàn thiện hình vẽ phác • B1: Vẽ •đường tt nằm làmHCĐ đường chân trời •cácB3:ngang B4: Nối điểm Vẽ Hình chiếu vớiđứng điểmcủa tụ vật thể A’B’C’D’E’H’ • B6: Từ I’ kẻ đường•song cạnh HCĐ B2: song Chọnvới điểm F’ tt điểm tụvật thể Cám ơn Thầy bạn lắng nghe ! ... biểu diễn MPTM mp nằm ngang qua điểm nhìn Đường chân trời MPTM cắt mặt tranh theo đường thẳng Bài 7: Hình Chiếu PHỐI CẢNH I – KHÁI NIỆM •Hình chiếu phối cảnh •Các thành phần xây dựng hình chiếu... TỤ E’ D’ t t F’ C’ B’ I’ H’ A’ • B5: Xác định điểm I’ Trên tia F’A’ theo chiều rộng vật thể • B7: Tô đậm cạnh thấy vật thể, hoàn thiện hình vẽ phác • B1: Vẽ •đường tt nằm làmHCĐ đường chân trời
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 7 hinh chieu phoi canh , Bai 7 hinh chieu phoi canh , Bai 7 hinh chieu phoi canh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay