bai 7 HCPC quynh le xoay

22 12 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:53

Em quan sát hình vẽ cho biết hình vẽ thu hình biểu diễn mà em học? A Hình chiếu vuông góc B Mặt cắt Hình cắt Vậy theo em hình vẽ đợc biểu diễn phơng C Hình chiếu trục đo D Không phải loại trê Bài hình chiếu Phối cảnh I KHI NIM Cho hỡnh chiu phi cnh mt ngụi nh Quan sỏt v nhn xột HèNH CHIU PHI CNH HAI IM T CA NGễI NH - ln ca cỏc viờn gch nn sõn v cỏc chi tit ca ngụi ngụi nh nh gn quan sỏt ln vgn xa vnh xa ? li - Cỏc ng thng // ca cỏc viờn gch, mỏi nh v tng nh khụng // MPHC ta kộo di gp ? ti im im gp gi l im t * Nội dung phép chiếu xuyên tâm: A B Vật thể A S B Mt phng hỡnh chiu Tâm chiếu Hỡnh chiu phi cnh l gỡ ? + L hỡnh biu din c xõy dng bng phộp chiu xuyờn tõm Vt th Mt phng vt th Gm : Ngi quan sỏt - Mt phng vt th : Mt phng nm ngang t vt th cn biu din - Vt th cn biu din - Ngi quan sỏt Hỡnh chiu phi cnh l gỡ ? Mt tranh hỡnh thnh hỡnh chiu phi cnh cn : chiuMt ngi quan -cú Tõm :- Mt phngsỏt hỡnh L mt phng tng tng th hin chiu : HCPC ca vt th (Mt tranh) MPHC MPHC c c b b trớ trớ v v trớ trớ no giagia ngi ngi quan quan sỏt v sỏtvt v th + S lc phộp chiu xuyờn tõm Mt phng vt th Mt tranh Mt phng tm mt t t ng chõn tri hỡnh thnh hỡnh chiu phi cnh cn : chiu Mt -cú Tõm : ngi quan - Mt phngsỏt hỡnh chiu : Mt tranh - Mt phng tm mt L mp i qua im nhỡn v mt tranh :- ng chõn :Giao ca mf tm mt vi mf tranh, ký + S lc phộp chiu xuyờn tõm t t Thc hin phộp chiu cú hỡnh chiu phi cnh: - T tõm chiu k cỏc ng ni vi cỏc im ca vt -T th hỡnh chiu ca tõm chiu trờn ng chõn tri k cỏc ng tng ng (thuc mt tranh) - Cỏc ng tng ng ct ti cỏc im Ni cỏc im c HCPC ca vt th trờn MPHC ng dng ca hỡnh chiu phi cnh - t cnh cỏc hỡnh chiu vuụng gúc cỏc bn v thit k kin trỳc v xõy dng -Biu din cỏc cụng trỡnh cú kớch thc ln : Nh ca, Cỏc p, .loi hỡnh chiu phi cnh Phõn loi theo v trớ ca mt tranh Hỡnh chiu phi cnh mt im t c im : Mt tranh // mt mt ca vt th Hỡnh chiu phi cnh hai im t c im : Mt tranh khụng // vi mt no ca ng dng Phi cnh mt bng tng th Phi cnh nh cao tng Phi cnh ni tht ng dng ca hỡnh chiu phi cnh Sõn ng T Chim (Trung Quc) Cu Rng Bc qua dũng sụng Hn Giang gia lũng TP Nng II PHNGPHP V PHC HèNH CHIU PHI Hỡnh chiu phi cnh im CNH Bi t : V HCPC ca vt th cho bng HCVG sau 1V ng nm ngang t t lm ng chõn + Bc Chỳ ý :tri ng t t l ng ch nh cao ca im +nhỡn Bc Chn F l im t trờn t - t Chỳ : ý + Mun th hin mt bờn ngoi no l mt chớnh ca HCPC thỡ chn im t v phớa bờn ú im t xa HCPC khụng b bin dng +N ờn chn + Bc V li HC ca vt th nhiu :+Bc Ni cỏc im trờn HC vt th vi + Bc F F Ly cỏc im trờn cỏc ng t t ni t F xỏc nh chiu rng ca vt th T A trờn I A AF ly AI v t I k //, + Bc Ni cỏc im tỡm c c HCPC ca vt th : + Bc v Tụphỏc m Bi : V HCPC ca vt th cho bng HCVG sau : - V trc t - t - Ly im t F - V li HC ca vt th t F t - Ni cỏc im ca HC vt th vi F - Ly cỏc im xỏc nh chiu rng ca vt th - Ni cỏc im tỡm c ca vt th trờn hỡnh chiu - Tụ m c HCPC ca vt th Hỡnh chiu phi cnh im t Bi : V HCPC ca vt th cho bng HCVG sau + V ng chõn tri t + - t Chn im t : F v G + Dng on thng AB biu din cho on AB Chỳ ý : Chn v trớ dng on AB cho ni A, B vi G v F s to cỏc gúc GBF v >120thc +GAF Theo kớch ca vt th xỏc nh cỏc im H, C v I D t G H C B A F t B A I + T cỏc im H, C v I dng cỏc ng thng ng i qua chỳng + Trờn ng C ly CD xỏc nh chiu cao ca vt + thXỏc nh cỏc im v ni chỳng vi G, F v vi + Tụ m cỏc cnh thy ca vt th trờn hỡnh chiu phi CNG C KIN THC I Khỏi nim vờ hỡnh chiu phi cnh xõy dng HCPCF cn cú - im nhỡn t - Mt phng vt th - Mt tranh - ng chõn tri - im t t Cn ghi nh : - Cỏc ng thng // m khụng // mt hỡnh chiu chiu cú th ct ti im - Kớch thc thay i theo khong cỏch t im nhỡn : Gn ln Xa nh ng dng ca HCPC c:im c bn ca HCPC l gõy c n tng v khong cỏch xa gn ca cỏc i tng c biu din nờn thng dựng biu din cac vt th cú kớch thc ln, cỏc cụng trỡnh xõy dng, cỏc cụng trỡnh kin trỳc, Cỏc loi HCPC : Phõn loi theo v trớ mt tranh Cú loi c bn - Hỡnh chiu phi cnh im t : Mt tranh c chn // vi mt ca cụng trỡnh Chỳ ý : Khi ny ngi quan sỏt nhỡn thng vo mt mt ca- cụng trỡnh phi cnh im Hỡnh chiu t : Mt tranh khụng // vi mt no ca cụng trỡnh Chỳ ý : Khi ny ngi quan sỏt nhỡn vo mt gúc ca cụng trỡnh II Phng phỏp v phỏc hỡnh chiu phi cnh Ghi nh cỏc bc sau : Bc : V ng chõn tri (t t) Bc : Ly im t F Bc : Dng li hỡnh chiu ta chn l b mt ca HCPC Bc : T cỏc im ca hỡnh dng c k cỏc ng ni vi F : Ly cỏc im xỏc nh chiu rng ca HCPC trờn cỏc ng n Bc Bc : V cỏc ng ni cỏc im tỡm c trờn hỡnh chiu Bc : Tụ m v hon thin hỡnh chiu phi cnh ó xõy dng Cõu hi v bi cho hc sinh Cõu hi : Phộp chiu no xõy dng hỡnh chiu phi cnh ? bit im nhỡn v im t ? Phõn c im c bn xa, gn ca HCPC c th hin nh th no C s ? phõn bit HCPC im t vi HCPC im Bi : Hc sinh lm vo v bi s 7.4 (b) + V HCPC mt im t - V ng t - t - Ly im t trờn ng chõn tri - Dng li HC ca vt th - Ni cỏc im trờn hỡnh va dng vi im t - Xỏc nh im A th hin chiu rng ca ngoi nhụ vt th - Xỏc nh im B th hin chiu rng ca t t A B + V HCPC mt im t - T A, B dng cỏc ng // vi cỏc ng hỡnh th hin mt ca HCPC Cỏc ng ny ct cỏc ng ni vi im t ti cỏc im tng ng - Ni cỏc im tỡm c Hỡnh v phỏc HCPC ca vt th - Sa cha v tụ m t t A B ... ? bit im nhỡn v im t ? Phõn c im c bn xa, gn ca HCPC c th hin nh th no C s ? phõn bit HCPC im t vi HCPC im Bi : Hc sinh lm vo v bi s 7. 4 (b) + V HCPC mt im t - V ng t - t - Ly im t trờn ng chõn... ca HCPC c:im c bn ca HCPC l gõy c n tng v khong cỏch xa gn ca cỏc i tng c biu din nờn thng dựng biu din cac vt th cú kớch thc ln, cỏc cụng trỡnh xõy dng, cỏc cụng trỡnh kin trỳc, Cỏc loi HCPC. .. chiu rng ca t t A B + V HCPC mt im t - T A, B dng cỏc ng // vi cỏc ng hỡnh th hin mt ca HCPC Cỏc ng ny ct cỏc ng ni vi im t ti cỏc im tng ng - Ni cỏc im tỡm c Hỡnh v phỏc HCPC ca vt th - Sa cha
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 7 HCPC quynh le xoay , bai 7 HCPC quynh le xoay , bai 7 HCPC quynh le xoay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay