bai 7 HCPC

11 13 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:53

Bi I.Khỏi nim II.Phng phỏp v phỏc HCPC Mr.NH I/Khái t niệm Nhận xét Các đờng thẳng thực tế song Hãy quan sát xét xa Cácvới viên gạch cửanhận sổ song vàvà không song song với hình biểu diễn nhỏ lại mặt phẳng hình chiếu,gặp nhà? điểm.Điểm gọi điểm tụ Hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ ngôI nhà Hỡnh chiu phi cnh l gỡ? mặt tranh mặt phẳng tầm mắt t mặt phẳng vật thể t điểm nhìn Mr NH mặt tranh mặt phẳng tầm mắt t mặt phẳng vật thể t điểm nhìn Mr.NH 2/ứng 3/Cácdụng loại hình hình chiếuchiếu phối phối Hình chiếu phối cảnh thờng đợc đặt bên cảnh cảnh cạnh hình chiếu vuông góc vẽ thiết kế kiến trúc xây dựng để biểu diễn công trình có kích thớc lớn nh nhà cửa,cầu đờng,đê đập Hình chiếu phối cảnh điểm tụ Có hai loại hình chiếu phối cảnh: a)Hình chiếu phối cảnh điểm tụ: Mặt tranh song song với mặt vật thể (cũng có nghĩa ngời quan sát nhìn thẳng vào mặt vật thể) b)Hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ: Mặt tranh không song song với mặt vật thể (cũng có nghĩa ngời quan sát nhìn thẳng vào góc vật thể công trình) Nh đặc điểm hình chiếu phối cảnh tạo cho ngời xem ấn tợng khoảng cách xa gần vật thể giống nh quan sát thực tế Mr.NH II/ Phơng pháp vẽ phác hình chiếu phối cảnh Hỡnh chiu phi cnh im t: Bi 1:Vẽ hình chiếu phối cảnh điểm tụ vật thể biết hai hình chiếu vuông góc nh sau : t F t Hỡnh chiu phi cnh im t:tp 2:Vẽ hình chiếu phối cảnh điểm tụ vật Bi thể biết hai hình chiếu vuông góc nh sau : t F E t Luyện tập Củng cố Bài tập trang 40-GSK a) Hình chiếu phối cảnh điểm tụ nhà t F t Hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ nhà a) t F E t V nh nghiờn cu ni dung t tit n tit gi sau kim tra tit
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 7 HCPC , bai 7 HCPC , bai 7 HCPC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay