TIET 789 BAI6 THBDVT

6 13 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:53

Hướng dẫn HS tiến hành bước Bước 1: Đọc vẽ hai hình chiếu Φ13 18 14 28 Sau đọc xong hai VT Đâykhi hình ảnh hình chiếu biểucác diễnem hai mô tả chiếu cấu tạo cụem thểhình hình vậtởthể? dung đầu 32 27 Vật thể cấu tạo từ hai loại khối hình học là:HHCN, hình trụ Hình ảnh vật thể em tưởng tưởng đầu 65 65 Sau hình dung cấu tạo Em nhắc lại cách vẽ VT ta tiến hành HC thứ từ HC trên? Bước 2: Vẽ HC thứ Bước 1: Đọc vẽ hai hình chiếu Bước 2: Vẽ HC thứ Bước 3: Vẽ hình cắt A-A 32 Φ13 27 28 A 18 14 Em nghiên cứu, đưa phương án vẽ hình cắt? Em cho biết nên cắt mặt mặt cắt tối ưu nhất? 65 65 A Bước 1: Đọc vẽ hai hình chiếu Bước 2: Vẽ HC thứ Bước 3: Vẽ hình cắt Bước 4: Vẽ hình chiếu trục đo A-A 32 Φ13 27 28 A 18 14 65 65 HD VẼHCTĐ A A-A 32 20 14 8 A A 65 Gá lỗ tròn Người vẽ Kiểm tra Vật liệu Thép Tỷ lệ Trường THPT Bỉm Sơn Lớp 11 B8 1:1 Bài số 01.02 Hướng dẫn HS nhận 38 14 20 52 30 36 21 14 10 102 13 R1 55 R16 013 O18 72 16
- Xem thêm -

Xem thêm: TIET 789 BAI6 THBDVT , TIET 789 BAI6 THBDVT , TIET 789 BAI6 THBDVT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay