bieu dien vat the

23 53 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:53

Bài Thực hành I Chuẩn bị II Nội dung thực hành B1: Đọc vẽ hai hình chiếu Chọn tỷ lệ bố trí hình B2: Vẽ hình chiếu thứ ba B3: Vẽ hình cắt B4: Vẽ hình chiếu trục đo  Các đề B1: Đọc vẽ hình chiếu gá lỗ tròn  Đọc vẽ hai hình chiếu hình dung vật thể • Gá có dạng hình chữ L nội tiếp khối hình hộp chữ nhật • Phần nằm ngang có lỗ hình trụ tròn • Phần thẳng đứng có rãnh hình hộp chữ nhật A4 a Chọn đặt khổ giấy Vẽ hình chiếu thứ ba • Vẽ lại hình chiếu đứng hình chiếu lên vẽ • Vẽ phân giác góc thứ tư • Vẽ mờ hình chiếu nét mảnh • Kiểm tra lại tô đậm hình chiếu • Tẩy đường gióng nét thừa Vẽ phân giác góc thứ tư Vẽ đường gióng hoàn thành hình chiếu nét mảnh Kiểm tra lại tô đậm hình chiếu Tẩy đường gióng nét thừa Vẽ hình cắt • Xác định vị trí mặt phẳng cắt • Xóa nét hình cắt tô đậm nét thuộc hình cắt vật thể • Vẽ nét gạch gạch thể mặt cắt • Ghi kích thước cho vẽ A A Xác định vị trí mặt phẳng cắt A A Tô đậm nét thuộc hình cắt vật thể A A Vẽ nét gạch gạch thể mặt cắt Ghi kích thước cho vẽ Vẽ hình chiếu trục đo • Xác định loại hình chiếu trục đo vẽ • Gắn trục tọa độ lên hình chiếu • Dựng trục toạ độ vẽ hình chiếu trục đo nét mảnh • Tẩy đường nét phụ , tô đậm hoàn thiện hình chiếu trục đo • Kẻ ghi nội dung khung tên,kiểm tra lại hoàn thành vẽ z’ X’ X’ 0’ 0’ y’ Gắn trục tọa độ lên hình chiếu Mô tả gá có dạng chữ L nội tiếp hình hộp Mô tả phần thẳng đứng giá lỗ tròn Mô tả phần nằm ngang gá lỗ tròn Mặ hìn t phẳn hc hiế g u Phương pháp chiếu góc thứ hình chiếu cạnh Mô tả cắt vật thể g n ẳ h t p iếu ặ M h ch hìn hẳn p t Mặ c g Gá lỗ tròn Các đề
- Xem thêm -

Xem thêm: bieu dien vat the , bieu dien vat the , bieu dien vat the

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay