bai 6 2

13 23 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:53

Trường THPT Nguyễn Đáng GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Nhan Quốc Mail: Cường nhanquoccuongtv1@yahoo.com.v n Kiểm tra cũ: 1) Thế hình chiếu trục đo? 2) Nêu cách vẽ hình chiếu trục đo? 3) Hãy nêu thông số loại hình chiếu trục đo? 4) Em cho biết, hình cắt nửa dùng trường hợp nào? Biểu diễn sao? Thực hành I NỘI DUNG THỰC HÀNH Cho vẽ hai hình chiếu, yêu - Đọccầu vẽ hình dung hình dạng củachiếu vật thể - Vẽ hình thứ ba, hình cắt hình chiếu đứng hình chiếu trục đo vật thể - Ghi kích thước vật thể lên hình chiếu vuông góc Thực hành I NỘI DUNG THỰC HÀNH II CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH Bước Đọc vẽ hai hình chiếu Vẽ hình chiếu Bước thứ ba3 Vẽ hình cắt Bước Bước Vẽ hình chiếu trục đo Bước Hòan thiện vẽ Hãy trình bày bước tiến hành Thực hành Đề số 45o Thực hành Đề số 45o Thực hành Đề số Thực hành Đề số Thực hành Đề số Thực hành Đề số ... TỬ Nhan Quốc Mail: Cường nhanquoccuongtv1@yahoo.com.v n Kiểm tra cũ: 1) Thế hình chiếu trục đo? 2) Nêu cách vẽ hình chiếu trục đo? 3) Hãy nêu thông số loại hình chiếu trục đo? 4) Em cho biết,
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 6 2 , bai 6 2 , bai 6 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay