BAI 6 TH BIEU DIEN VAT THE

14 36 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:53

1 KIỂM TRA BÀI CŨ Em nêu thơng số hình chiếu trục đo vng góc hình chiếu trục đo xiên góc cân HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO VNG GĨC ĐỀU -Góc trục đo : Góc X’O’Y’ = Góc Y’O’Z’ = Góc X’O’Z’ = 120o -Hệ số biến dạng: p = q = r = HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO XIÊN GĨC CÂN -Góc trục đo : Góc X’O’Y’ = Góc Y’O’Z’ = 135o Góc X’O’Z’ = 90o - Hệ số biến dạng: p = r = 1, q = 0,5 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG GIAO THUỶ TỔ: LÝ – CƠNG NGHỆ  CƠNG NGHỆ 11 BÀI Giáo viên giảng dạy 09/06/17 : PHÙNG THỊ TIN BÀI GIẢNG CƠNG NGHỆ 11 I Chuẩn bị:     Dụng cụ vẽ : Thước, êke Compa, bút chì cứng, bút chì mềm,tẩy, khn elip Vật liệu: Giấy vẽ khổ A4, kẻ kẻ li Tài liệu: Sách giáo khoa Đề bài: Bản vẽ hai hình chiếu vật thể II Nội dung thực hành:    Đọc hình dung hình dạng vật thể Vẽ: Hình chiếu thứ ba, hình cắt hình chiếu đứng hình chiếu trục đo vật thể Ghi kích thước vật thể lên hình chiếu vng góc III Các bước tiến hành: Bước 1: Đọc vẽ hai hình chiếu: Phần ổ trục có hình dạng kích - Phần khối trụ có đường thước nào? kính Φ30, chiều cao 28 Phần ổ trụchộp có chữ hìnhnhật dạng - Phần dướicủa hình cóvà kích thước thế30, nào? chiều dài 60, rộng cao 12 Ở - Ởgiữa ổlà trục lỗ kht có hình hình dạng, trụ có Φ14, KT cao 40 nào? - Ở đế có hai rãnh kht Bước 2: Vẽ hình chiếu thứ ba Bước 3: Vẽ hình cắt Bứơc 4: Vẽ hình chiếu trục đo M A B N 30 O1 C O2 Z' Q 12 P D 12 X' Y' O2 O1 O' Bước 5: Xố nét phụ, ghi kích thước R6 Bước 6: Kẻ khung vẽ, khung tên R6 ỉ TRơC Người vẽ Nguyễn Văn An 08.10.2009 Kiểm tra Vật liệu Thép Tỉ lệ 1:1 Bài số 02 TRƯỜNG THPT GIAO THUỶ Lớp 11B10 Đối với vật thể sau nên vẽ HCTĐ theo hình chiếu trục đo vng góc hay xiên góc cân R15 20 40 Ø20 70 15 10 10 Z' Z' X' X' Y' Y' U CẦU VỀ NHÀ - Xem đề trang 36 SGK - Tiết sau chuẩn bị đầy đủ dụng cụ để làm thực hành lớp ... hai hình chiếu vật th II Nội dung th c hành:    Đọc hình dung hình dạng vật th Vẽ: Hình chiếu th ba, hình cắt hình chiếu đứng hình chiếu trục đo vật th Ghi kích th ớc vật th lên hình chiếu... Người vẽ Nguyễn Văn An 08.10.2009 Kiểm tra Vật liệu Th p Tỉ lệ 1:1 Bài số 02 TRƯỜNG THPT GIAO THUỶ Lớp 11B10 Đối với vật th sau nên vẽ HCTĐ theo hình chiếu trục đo vng góc hay xiên góc cân R15... chiếu th ba Bước 3: Vẽ hình cắt Bứơc 4: Vẽ hình chiếu trục đo M A B N 30 O1 C O2 Z' Q 12 P D 12 X' Y' O2 O1 O' Bước 5: Xố nét phụ, ghi kích th ớc R6 Bước 6: Kẻ khung vẽ, khung tên R6 ỉ TRơC
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI 6 TH BIEU DIEN VAT THE , BAI 6 TH BIEU DIEN VAT THE , BAI 6 TH BIEU DIEN VAT THE

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay