Ve hinh cac hinh chieu truc do

9 31 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:53

Đặc điểm hình chiếu vuông C góc Z C X C B D B B A D A B D AC Y Z C B X AD D D B A C Y C AB Y Z S S S C B C A B A C B X C Y A B S C B Z A S C AB X Y C B A Y chơng III : hình chiếu trục đo Khái niệm: Hình chiếu trục đo loại hình biểu diễn lập thể ( cho thấy đợc chiều không z gian vật thể) z l l x y x y Nội dung phơng pháp: gắn vào vật thể hệ trục , chiếu hệ trục vật thể theo phơng l không song song với trục lên mặt phẳng P ; hình chiếu thu đợc Z Các loại hình chiếu trục đo X 90 13 a hình chiếu trục đo xiên góc cân *Hệ trục : oz : thẳng đứng o 13 50 Y o x :nằm ngang ,vuông góc với trục oz Z oy: hợp với oz ox góc 1350 Q(theo phơng oy)=0,5 R(theo phơng oz)=1 X 1200 0 12 *Hệ số biến dạng : P(theo phơng ox) = 1200 Y z Một số ví dụ z x y z x x y y
- Xem thêm -

Xem thêm: Ve hinh cac hinh chieu truc do , Ve hinh cac hinh chieu truc do , Ve hinh cac hinh chieu truc do

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay