Hinh chieu truc do 4

10 30 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:53

Hình chiếu trục đo Những nội dung chính: Khái niệm hình chiếu trục đo Hình chiếu trục đo xiên cân Hình chiếu trục đo vuông góc Khái niệm chung: Hình chiếu trục đo thể đồng thời hình biểu diễn ba chiều vật a) Nội dung phơng pháp HCTĐ: thể z L P z c a x o c b a y x o b y b) Hệ số biến dạng Tỷ số độ dài hình chiếu đoạn thẳng nằm trục toạ độ với độ dài đoạn thẳng gọi hệ số biến dạng O ' A' = p => Hệ số biến dạng theo trụ OA => Hệ số biến dạng theo trục OY => Hệ số biến dạng theo trục OZ Hình chiếu trục đo xiên góc cân a) Hệ trục : xoz= 900 , xoy= yoz= 1350 z 90 0 y o x x 135 135 z y b) Hệ số biến dạng : p = r = ; q= 0,5 Hình chiếu trục đo mặt phẳng xoz không bị biến dạng z z o x o x y y * Cách vẽ hệ trục: z z o o x x y y Cách : chia góc Cách : chia góc compa Êke 450 Hình chiếu trục đo vuông góc a) Hệ trục : xoy = yoz= xoz= 1200 o 120 120 z 1200 x y z b ) hệ số biến dạng: p=q=r=1 o x y Mr.Thang\: Mr.Thang\: * Cách vẽ hệ trục: Z z Z O x O y x y Chia vòng tròn làm phần Chia góc thớc cong 12 * vẽ hình ôvan thay cho elíp: F A B G o H xx y E x y ... dạng z z o x o x y y * Cách vẽ hệ trục: z z o o x x y y Cách : chia góc Cách : chia góc compa Êke 45 0 Hình chiếu trục đo vuông góc a) Hệ trục : xoy = yoz= xoz= 1200 o 120 120 z 1200 x y z b ) hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hinh chieu truc do 4 , Hinh chieu truc do 4 , Hinh chieu truc do 4 , H×nh chiÕu trôc ®o xiªn gãc c©n, H×nh chiÕu trôc ®o vu«ng gãc ®Òu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay