Hinh chieu truc do 3

23 43 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:53

Kiểm tra cũ Bài tập A-A a) Vì biểu diễn HC phần vật thể lại sau tởng tợng cắt phần bên trái b) Vì biểu diễn phần tiếp xúc MP cắt vật thể Hình Mặt cắt Tại ? Hình hình cắt Tại ? Bài tập a) Hình mặt cắt ? Hình hình cắt dúng ? d) Ví dụ ứng dụng Bài Hình chiếu trục đo Khái niệm Hctđ vuông góc Hctđ xiên góc cân Cách vẽ hctđ Hình chiếu trục đo Vậy Hình biểu Tadiễn xây Hình chiếu dựng đợc Trục đo HC chiều Của phép vật chiếu nào? thể ? l Z P I Khái niệm Thế hình chiếu trục đo ? Z O O Y X X Y Hình Bằngbiểu phép chiếu diễn ba song chiều song vt Giả sử ta có vật thể Gắn lên vật thể hệ trục toạ độ vuông góc OXYZ cho trục đo chiều kích thớc vật thể Trong không gian ta lấy mặt phẳng P phơng chiếu l Chiếu vật thể hệ trục toạ độ lên mặt phẳng P theo phơng chiếu l Ta đợc hình chiếu hệ trục toạ độ OXYZ hình chiếu vật thể Vậy : Hình chiếu trục đo hình biểu diễn ba chiều vật thể đợc xây dựng phép chiếu song song Hình chiếu trục đo I Khái niệm Vậy Hệ số biếnP dạng Thông số hình chiếu trục đo Z l Z C C A O A B X Y X O B Y a Trục đo góc Trục Là hình chiếu trục: toạ độ OX ; OY ; OZ đo Là góc trục Góc trục đo đo : Yoz, Xoz Xoy, b Hệ số biến dạng : Hệ số biến dạng tỉ số giửa độ dài hình chiếu đoạn thẳng nằm trục toạ độ với OA độ dài = thực Kx = OA OB p = Ky = OB OC q = Kz = OC r Hình chiếu trục đo I Khái niệm Phân loại hình chiếu trục đo P Z l Z C A A B X ll P: Gọi HCTĐ vuông góc P: Gọi HCTĐ xiên góc b Theo hệ số biến dạng : C O a Theo phơng chiếu : O B Y Kx = Ky = Kz : HCTĐ Kx = Ky ; Kx = Kz ; Ky = Kz : HCTĐ cân Kx # Ky # Kz : HCTĐ xiên góc lệch X Y Trong VKT thờng hay dùng loại HCTĐ vuông góc HCTĐ xiên góc cân Hình chiếu trục đo II Z Hình chiếu trục đo vuông góc HCTĐ vuông góc có : a Góc trục đo : X O Thông số 120 120 1200 Trên thực tế độ dài HC ntn Bằng độ Nếu vẽdài sohơn với độ độ đoạn thẳng Ngắn dài theo quy dễ vẽ tiết dài thẳng đoạn đoạn ớc ?thời kiệm thẳng ? (= 0,82) gian, đỡ nhầm lẫn l P Kx = Ky = Kz (p=q=r) Y XOY= YOZ = XOZ = biến dạng : b Hệ số 120 Quy ớc : Kx = Ky = Kz = Trên thực tế : Kx = Ky = Kz =0,82 Hình chiếu trục đo II Z X Hình chiếu trục đo vuông góc Hình chiếu trục đo hình tròn O Y Hình chiếu trục đo II Hình chiếu trục đo vuông góc Hình chiếu trục đo hình tròn Z O Y X Xin chờ hệ trục quay Hình chiếu trục đo II Hình chiếu trục đo vuông góc Hình chiếu trục đo hình tròn Z O Y X Xin chờ hệ trục quay Hình chiếu trục đo II Hình chiếu trục đo vuông góc Hình chiếu trục đo hình tròn Z O Y X Xin chờ hệ trục quay Hình chiếu trục đo II Hình chiếu trục đo vuông gọc Hình chiếu trục đo hình tròn Z O Y X Xin chờ hệ trục quay Hình chiếu trục đo II Hình chiếu trục đo vuông góc Hình chiếu trục đo hình tròn Z O Y X Xin chờ hệ trục quay Z Hình chiếu trục đo O II Hình chiếu trục đo hình tròn HCTĐ vông góc hình tròn nằm mp// mp toạ độ hình elip có : Y d X Hình chiếu trục đo hình tròn Z Y X 1,22d Lại 0,71 d O Trục dài 1,22 d Trục ngắn 0,71 d ứng dụng : dùng để biểu diễn vật thể có hình khối tròn HCTĐ vuông góc hình tròn nằm mp // với mp toạ độ hình gi ? HCTĐ vuông góc miếng đệm Hình chiếu trục đo III Hình chiếu trục đo xiên góc cân 90 13 O 50 13 X 13 50 90 P, góc cân có HCTĐl xiên Z Z X Độ dài hình chiếu Các13mặt Bằngcác độ dài đoạn Còn Y Y Bằng 0,5 độ dài vt // đoạn thẳng// với thẳng đoạn thẳng mpđoạn (XOZ) OX OZ // cóthẳng bị biến ntn so 0Yvới ? độ dạng dài đoạn không ? thẳng ? HCTĐ xiên góc cân miếng đệm KX = KZ Mp (XOZ) // P Góc trục : XOZ = 900đo , XOY= YOZ = 1350 Hệ số biến dạng : KX = KZ = 1, KY =0,5 Các mặt vật thể // mp (XOZ) không bị biến dạng Khi vẽ vật thể mặt có hình tròn ta đặt mặt mp (XOZ) Hình chiếu trục đo IV Cách vẽ hình chiếu trục đo f c e a b d Cho vật thể có HC vuông góc nh hình vẽ Hãy vẽ HCTĐ vuông góc HCTĐ xiên góc cân Hình chiếu trục đo Z1 f c e a X1 X2 O d O b Y2 1200 X O 120 120 Z Y IV Cách vẽ hình chiếu trục đo HCTĐ vuông góc (Xin giới thiệu cách vẽ khác SGK để tham khảo ) B1: Gắn lên vật thể hệ trục toạ độ vuông góc OXYZ xác định hình chiếu vuông góc B2: Vẽ trục đo hình chiếu trục đo IV Cách vẽ hình chiếu trục đo c Z b O d X HCTĐ vuông góc B3: Đặt kích thớc chiều hình chiếu lên trục đo (Kx=Ky=Kz=1) B4: Vẽ HC mặt đáy làm sở B5: Vẽ HC mặt trớc (theo Y nguyên tắc : Cạnh // với trục toạ độ vẽ // với trục đo tơng ứng) Hình chiếu trục đo IV Cách vẽ hình chiếu trục đo HCTĐ vuông góc Z c e a b c O f d B6:Từ đỉnh HC mặt trớc, vẽ HC cạnh chiều rộng (// OY) B7: Nối điểm đầu bên cạnh chiều rộng cho t ơng ứng với cạnh vật thể B8: Tẩy nét thừa, bỏ trục đo ký hiệu trục đo, B9: Tô đờng nét ghi kích thớc Y X b d Hình chiếu trục đo a Z1 IV Cách vẽ hình chiếu trục đo f c e HCTĐ xiên góc cân d O O b X1 X2 Y2 (Hoàn toàn tơng tự nh trên, nhng khác : đặt kích thớc HC trục đo OY ta đặt b/2 KY = 0,5) CCH V ELIP Z BC 1.22d O V hỡnh thoi OABC cnh a trờn mt mt phng ca h trc o, ng thi v cỏc ng trc ca chỳng A N BC Gi :M l trung im OA Ly B, lm tõm, v cung trũn bỏn kớnh BM C X 0.71d M d Y B BC Gi N l giao ca MB v AC Ly N lm tõm v cung trũn bỏn kớnh MN Cỏc cung i din cỏch v tng t ... Hình chiếu trục đo III Hình chiếu trục đo xiên góc cân 90 13 O 50 13 X 13 50 90 P, góc cân có HCTĐl xiên Z Z X Độ dài hình chiếu Các13mặt Bằngcác độ dài đoạn Còn Y Y Bằng 0,5 độ dài vt // đoạn... thẳng ? HCTĐ xiên góc cân miếng đệm KX = KZ Mp (XOZ) // P Góc trục : XOZ = 900đo , XOY= YOZ = 135 0 Hệ số biến dạng : KX = KZ = 1, KY =0,5 Các mặt vật thể // mp (XOZ) không bị biến dạng Khi... góc B2: Vẽ trục đo hình chiếu trục đo IV Cách vẽ hình chiếu trục đo c Z b O d X HCTĐ vuông góc B3: Đặt kích thớc chiều hình chiếu lên trục đo (Kx=Ky=Kz=1) B4: Vẽ HC mặt đáy làm sở B5: Vẽ HC mặt
- Xem thêm -

Xem thêm: Hinh chieu truc do 3 , Hinh chieu truc do 3 , Hinh chieu truc do 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay