HINH CHIEU TRUC DO CHUAN

23 39 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:52

TIẾT – BÀI III HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO XIÊN GÓC CÂN Thông số a Góc trục đo Z/ X’O’Z’ = 90°, X’O’Y’=Y’O’Z’=135° 900 ?Góc trục đo hình b Hệ số biến dạng chiếu trụcXđo/ xiên góc O/ cân p = r = 1, q = 0,5 ?Hệ số biến dạng 1350 Y/ 135về ?thế Emnào hiểu hệ số biến dạng: p = r = 1, q =được 0,5 biểu diễn Ý nghĩa: p = r = nghĩa cạnh trục đo O’X’, O’Z’ có độ dài không thay đổi; q = 0,5 độ dài cạnh trục O’Y’ giảm nửa III HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO VUÔNG GÓC ĐỀU CÁCH SẮP XẾP CÁC TRỤC ĐO 90 O O 135 O 135 90 O Z’ Z’ X’ O’ 135 O Hình chiếu trục đo đệm Y’ Y’ O’ 135O X’ IV CÁCH VẼ HÌNH CHIẾU TRUC ĐO + Chọn cách vẽ phù hợp với hình dạng vật thể + Đặt trục toạ độ theo chiều dài, rộng, cao vật thể Z’ e b d c X’ a f Y’ CÁCH VẼ HÌNH CHIẾU TRUC ĐO XIÊN GÓC CÂN Bước 1: Chọn mặt phẳng O’X’Z’ làm mặt phẳng sở thứ để vẽ mặt vật thể theo kích thước cho Z’ d e c f X’ a O’ Y’ CÁCH VẼ HÌNH CHIẾU TRUC ĐO XIÊN GÓC CÂN Bước 2: Dựng mặt phẳng sở thứ hai O1X1Z1 song song cách mặt thứ khoảng b/2 để vẽ mặt lại vật thể Z’ Z1 d e X’ O’ f X1 c a O1 b/ Y’ CÁCH VẼ HÌNH CHIẾU TRUC ĐO XIÊN GÓC CÂN Bước 3: Nối đỉnh lại hai mặt vật thể xoá đường thừa, đường khuất ta thu hình chiếu trục đo vật thể Z’ X’ O’ Y’ CÁCH VẼ HÌNH CHIẾU TRUC ĐO VUÔNG GÓC ĐỀU Bước 1: Chọn mặt phẳng O’X’Z’ làm mặt phẳng sở thứ để vẽ mặt vật thể theo kích thước cho Z’ d c e O’ a f X’ Y’ CÁCH VẼ HÌNH CHIẾU TRUC ĐO VUÔNG GÓC ĐỀU Bước 2: Dựng mặt phẳng sở thứ hai O1X1Z1 song song cách mặt thứ khoảng b để vẽ mặt lại vật thể Z’ Z1 d c O’ e O1 a X’ f X1 b Y’ CÁCH VẼ HÌNH CHIẾU TRUC ĐO VUÔNG GÓC ĐỀU Bước 3: Nối đỉnh lại hai mặt vật thể xoá đường thừa, đường khuất ta thu hình chiếu trục đo vật thể Z’ O’ Y’ X’ HÌNH CHIẾU TRUC ĐO XIÊN GÓC CÂN VUÔNG GÓC ĐỀU Các kích thước chiều dài a, chiều cao c không thay đổi; chiều rộng = b/2 Các kích thước chiều dài a, chiều cao c chiều rộng b không thay đổi Z’ b/2 X’ b Z’ O’ O’ Y’ X’ Y’ BÀI TẬP ÁP DỤNG ĐỀ 1: Vẽ hình chiếu trục đo vật thể biết hình chiếu Bước 1: Chọn loại trục đo ⇒ vẽ trục đo ? Để vẽ HCTĐ bước ta phải làm Bước 2: Vẽ hình chiếu đứng vật thể mặt phẳng (xoz) trục đo chọn Bước 3: Từ đỉnh hình chiếu đứng vẽ bước kẻ đường thẳng song song với trục đo O’Y’ Bước 4: Căn vào hệ số biến dạng loại trục đo chọn xác định độ dài đoạn song song với trục oy đường vừa vẽ bước Bước 5: Nối điểm vừa xác định bước Bước 6: Tô đậm hình chiếu trục đo vật thể (các đường nét nhìn thấy) sau xóa nét vẽ thừa Bài 1: Bài 1: ? Đâu HCTĐ vuông góc ? Đâu HCTĐ xiên góc cân ĐỀ 2: Vẽ hình chiếu trục đo vật thể biết hình chiếu ĐỀ 2: Vẽ hình chiếu trục đo vật thể biết hình chiếu ĐỀ 2: Vẽ hình chiếu trục đo vật thể biết hình chiếu CỐ BÀI HỌC BÀI CỦNG TẬP TRẮC NGHIỆM Câu Đâu thông số HCTĐ vuông góc đều? a b c d X’O’Z’ = 90°, X’O’Y’=Y’O’Z’=135°; q = p = r = X’O’Z’ = X’O’Y’=Y’O’Z’=120°; q = p = r = X’O’Z’ = X’O’Y’=Y’O’Z’=120°; p = r = 1; q = 0,5 - Góc =trục hệ số biến 135°; dạngpcủa X’O’Z’ 90°;đo X’O’Y’=Y’O’Z’= = r = 1; q = 0,5 HCTĐ cânsố vuông Câu Đâu xiên góc thông bảngóc củađều HCTĐ xiên góc cân? a -X’O’Z’ Cách =vẽ90°, HCTĐ vật thể X’O’Y’=Y’O’Z’=135°; q=p=r=1 b X’O’Z’ = X’O’Y’=Y’O’Z’=120°; q = p = r = c X’O’Z’ = X’O’Y’=Y’O’Z’=120°; p = r = 1; q = 0,5 d X’O’Z’ = 90°; X’O’Y’=Y’O’Z’= 135°; p = r = 1; q = 0,5 ... X’ IV CÁCH VẼ HÌNH CHIẾU TRUC ĐO + Chọn cách vẽ phù hợp với hình dạng vật thể + Đặt trục toạ độ theo chiều dài, rộng, cao vật thể Z’ e b d c X’ a f Y’ CÁCH VẼ HÌNH CHIẾU TRUC ĐO XIÊN GÓC CÂN Bước... HÌNH CHIẾU TRUC ĐO XIÊN GÓC CÂN Bước 2: Dựng mặt phẳng sở thứ hai O1X1Z1 song song cách mặt thứ khoảng b/2 để vẽ mặt lại vật thể Z’ Z1 d e X’ O’ f X1 c a O1 b/ Y’ CÁCH VẼ HÌNH CHIẾU TRUC ĐO XIÊN... CÁCH VẼ HÌNH CHIẾU TRUC ĐO VUÔNG GÓC ĐỀU Bước 1: Chọn mặt phẳng O’X’Z’ làm mặt phẳng sở thứ để vẽ mặt vật thể theo kích thước cho Z’ d c e O’ a f X’ Y’ CÁCH VẼ HÌNH CHIẾU TRUC ĐO VUÔNG GÓC ĐỀU
- Xem thêm -

Xem thêm: HINH CHIEU TRUC DO CHUAN , HINH CHIEU TRUC DO CHUAN , HINH CHIEU TRUC DO CHUAN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay