BAI 5 HINH CHIEU TRUC DO 10

25 43 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:52

KIỂM TRA BÀI CŨ 1.Thế hình cắt? Mặt cắt? Phân biệt mặt cắt chập mặt cắt rời HÌNH CHIEÁU TRUÏC ÑO Z/ Z l C/ (p) C O/ O X A X/ B Y A / B/ Y/ Định nghĩa: Hình chiếu trục đo hình biểu diễn ba chiều vật thể xây dựng phép chiếu song song a Nội dung phép chiếu trục đo * Các thành phần phép chiếu P l + Mặt phẳng hình chiếu P + Hướng chiếu l (l không // P) + Vật thể cần biểu diễn + Hệ toạ độ Đề oxyz để gắn vào vật thể z o x y b Nội dung phép chiếu trục đo + Gắn hệ toạ độ vuông góc theo chiều dài, rộng, cao vật thể đặt vật thể cho hướng chiếu l không song song với trục hệ toạ độ + Chiếu hệ toạ độ oxyz theo hướng chiếu l lên MPHC P  hệ trục o’x’y’z’ l P z C’ ’ z o o C o x a B’ ’A’ ' B y y ’ x ’ + Chiếu điểm vật thể lên MPHC P + Nối điểm tìm MPHC P ta hình chiếu vật thể Ghi nhớ : + Hình chiếu hệ trục oxyz : Gọi hệ trục đo + Hình chiếu vật thể : Gọi hình chiếu trục đo 2/ Những thông số hình chiếu trục đo a/góc trục đo: O’X’; O’Y’;O’Z’ trục đo X’O’Z’ ; X’O’Y’; góc trục đo Y’O’Z’ Z/ Z C (p/ ) / C X’O’Z’ O X A X/ B Y O / A Y’O’Z’ B/ / X’O’Y’ Y/ Hệ số biến dạng : Là tỷ số độ dài đoạn thẳng hình chiếu với độ dài thực vật thể =p + Hệ số biến dạng theo trục o’x’: O’A’ OA + Hệ số biến dạng theo trục o’y’: + Hệ số biến dạng theo trục o’z’: O’B’ =q OB O’C’ =r OC x l P z C’ ’ z o C o a ’ A’ B’ y ’ B y x ’ II/ HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO VUÔNG GÓC ĐỀU Phương chiếu vuông góc mặt phẳng hình chiếu p=q =r 1/ thông số a) Góc trục đo : X’O’Y’=X’O’Y’O’Z’=120 ∙ b) Hệsố biến dạng p=q=r=1 trục o’z’ thẳng đứng z z 0 O 12 + Dựng trục z thẳng đứng  Lấy điểm O + Từ O kẻ cung tròn có R bất kỳ, cắt z O’ + Từ O’ vẽ cung tròn R x cung tròn trước A, B 12 b Phương pháp dựng hệ trục vuông góc A xx Oxyz + Nối O với A, B  Hệ trục đo vuông góc B 120 O’ Quan sát HCTĐ vuông góc vật thể hình vẽ - Các mặt hình chữ nhật // mf toạ độHình bình hành - Các hình tròn // mặt phẳng toạ độHình Elíp Chú ý : Được phép vẽ thay hình Ôvan y d 0.71d 2/ hình chiếu trục đo hình tròn hình elip có trục dài= 1.22d trục ngắn =0.71d 1.22d II/ HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO XIÊN GÓC CÂN Phương chiếu không vuông góc mặt phẳng hình chiếu mặt phẳng toạ độ XOZ song song mặt phẳng hình chiếu (p’) 1/ góc trục đo : X’O’Z’=90 ∙ X’O’Y’ =Y’O’Z’=135 Hệ số biến dạng P=r=1 q= 0.5 Trong hình chiếu trục đo xiên góc cân mặt vật thể song song mp (XOZ ) không bị biến dạng z’ b Phương pháp dựng hệ trục đo xiên cân + Dựng trục x’, x’ lấy điểm O’ 13 Quan sát HCTĐ xiên cân vật thể hình vẽ - HCTĐ hình phẳng // x’O’z’ không bị biến dạng HCTĐ xiên góc cân - Dựng HCTD xiên góc cân nên đặt mặt có hình dạng hình tròn vị trí // với mặt toạ độ x’O’z’ + Sau dựng xong, ta hệ trục đo xiên cân 45 10 35 900 + Từ O’ dựng đường vuông góc vói trục x’ xx o’ o’ + Dựng đường phân giác góc x’O’z’ ’’ + Kéo dài đường phân giác góc x’O’y’ ta trục O’ y’ y ’ Phương pháp dựng hình chiếu trục đo vật thể Bước : Vẽ hình chiếu đứng vào góc O’X’Z’ hệ trục đo làm sở HCTĐ xiên góc cân 25 Dựng HCTĐ xiên góc cân vuông góc Cách dựng 8 Cho hình chiếu vuông góc vật thể 20 40 10 HCTĐ vuông góc z’ z’ O’ x’ O’ y’ y’ x’ Bước : Từ đỉnh mặt sở, dựng đường thẳng //O’Y’ Căn vào hệ số biến dạng, ta lấy đoạn thẳng đường // Bước : Nối điểm  HCTĐ vật thể vẽ nét mảnh Bước : Kiểm tra, sửa chữa , tô đậm ghi kích thước HCTĐ xiên góc cân HCTĐ vuông góc z’ z’ 1 O’ O’ 25 x’ 1 2 y’ x’ y’ d f c e b/ a Z’ f c b e d a X’ Y’ d Hình tròn D Đường kính : D Chú ý : Đặt trục tọa độ trùng với đường kính vuông góc hình tròn Hình chiếu trục đo vuông góc Cách dựng : + Dựng hệ trục đo O’X’Y’Z’ + Dựng hình bình hành cạnh + Dựng hình thoi có cạnh D, D D/2 góc 1200 Hình chiếu trục đo xiên cân + Dựng hình ôval + Tô đậm+ Dựng hình ôval Z’ O’ Z’ X’ O’ X’ Y’ Y’ 1.Trình bày cách xây dựng hình chiếu trục đo? Thế hệ số biến dạng? Hình chiếu trục đo xiên góc cân vuông góc có đặc điểm gì? ... hình dạng hình tròn vị trí // với mặt toạ độ x’O’z’ + Sau dựng xong, ta hệ trục đo xiên cân 45 10 35 900 + Từ O’ dựng đường vuông góc vói trục x’ xx o’ o’ + Dựng đường phân giác góc x’O’z’ ’’... song song mặt phẳng hình chiếu (p’) 1/ góc trục đo : X’O’Z’=90 ∙ X’O’Y’ =Y’O’Z’=1 35 Hệ số biến dạng P=r=1 q= 0 .5 Trong hình chiếu trục đo xiên góc cân mặt vật thể song song mp (XOZ ) không bị... vào góc O’X’Z’ hệ trục đo làm sở HCTĐ xiên góc cân 25 Dựng HCTĐ xiên góc cân vuông góc Cách dựng 8 Cho hình chiếu vuông góc vật thể 20 40 10 HCTĐ vuông góc z’ z’ O’ x’ O’ y’ y’ x’ Bước : Từ đỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI 5 HINH CHIEU TRUC DO 10 , BAI 5 HINH CHIEU TRUC DO 10 , BAI 5 HINH CHIEU TRUC DO 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay