Bai 5 hinh chieu truc do 4

18 62 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:52

Bài :HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO 1) Khái niệm HCTĐ Thế hình chiếu trục đo?? Z’ l Z (P’) C’ A’ X’ C A O X B Y Phương pháp xây dựng hình chiếu trục đo O’ B’ Y’ Gắn vào vật thể cần biểu diễn hệ trục Oxyz Lấy mặt phẳng P làm mặt phẳng hình chiếu trục đo x Lấy hướng l làm hướng chiếu (l không song song với (P) không song song với trục tọ độ) A z’ z Hướ C’ A’ C o ul ế i h ng c x’ P O’ B’ y’ B y Kết nhận mặt phẳng (P) hình chiếu vật hệ tọa độ Oxy →hình chiếu trục đo vật thể Định nghĩa : Hình chiếu trục đo hình biểu diễn không gian ba chiều vật thể, xây dựng phép chiếu song song Nếu phương chiếu l song song với mặt phẳng hình chiếu (P’) song song với trục tọa độ nào? Hình chiếu trục đo thành hình chiếu vuông góc Thông số hình chiếu trục đo Góc trục đo Hệ số biến dạng _ĐN : Là tỉ số độ dài hình chiếu đoạn thẳng nằm trục toạ độ với độ dài thực đoạn thẳng O’ Y’ X’  Trong phép chiếu :  + O’X’; O’Y’ O’Z’:gọi trục đo  + X’O’Z’; X’O’Y’; Y’O’Z’: Các góc trục đo - Trong : O’A’ OA = p hệ số biến dạng theo trục O’X’ O’B’= q hệ số biến dạng theo trục O’Y’ OB O’C’= r hệ số biến dạng theo trục O’Z’ OC ( p, q, r ≤ ) Phân loại hình chiếu trục đo : I- Phân loại theo góc chiếu ϕ: 1- Hình chiếu trục đo vuông góc: ϕ = 900 2- Hình chiếu trục đo xiên góc: ϕ ≠ 900 II- Phân loại theo hệ số biến dạng: 1- Hình chiếu trục đo : p = q = r 2- Hình chiếu trục đo cân: p = r ≠ q 3- Hình chiếu trục đo lệch : p ≠ q ≠ r Phân loại hình chiếu trục đo : *kết hợp cách phân loại ta có loại HCTĐ sau : - Hình chiếu trục đo vuông góc - Hình chiếu trục đo vuông cân - Hình chiếu trục đo vuông lệch - Hình chiếu trục đo xiên góc - Hình chiếu trục đo xiên cân - Hình chiếu trục đo xiên lệch 2/ Hình chiếu trục đo vuông góc đều:  Trong hình chiếu vuông góc đều,phương 120 12 00  chiếu vuông góc với mặt phẳng chiếu (l ⊥(P’) ) hệ số biến dạng ( p = q = r ) Thông số : Z’ O’ X’ 1200 Y’ (Hệ số biến dạng p = q = r = 1) Hình chiếu trục đo hình tròn - HCTĐ vuông góc hình tròn nằm mặt phẳng song song với mặt toạ độ hình Elip theo hướng khác - Trong hình chiếu trục đo vuông góc tỉ số biến dạng quy ước : Hình tròn : đường kính d + Độ dài trục lớn : 1.22d Elip + Độ dài trục bé : 0.71d III – HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO XIÊN GÓC CÂN Các thông số 90 O 90 O • Trong hình chiếu trục đo xiên góc cân,phương chiếu không vuông góc với mp hình chiếu,mp tọa độ XOZ đặt song song với mp hình chiếu (Hệ số biến dạng p = r = 1;q = 0.5 ) (XOZ//(P’)) O 135 O 135 X’ O’ 13 5O O’ Y’ Y’ 13 5O X’ IV – CÁCH VẼ HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO - Chọn cách vẽ phù hợp với hình dạng vật thể - Đặt trục toạ độ theo chiều dài, rộng, cao vật thể Z’ (Hệ số biến dạng p = q = r = 1) b Hình chiếu cạnh c X’ c a Y’ b CÁC BƯỚC VẼ HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO CỦA VẬT THỂ B1: Chọn mặt phẳng O’X’Z’ làm mặt phẳng sở thứ để vẽ mặt vật thể theo kích thước cho XIÊN GÓC CÂN VUÔNG GÓC ĐỀU Z’ Z’ d c d e e c f X’ a O’ a O’ f X’ Y’ Y’ B2: Dựng mặt phẳng sở thứ hai O1X1Z1 song song cách mặt thứ khoảng để vẽ mặt lại vật thể XIÊN GÓC CÂN VUÔNG GÓC ĐỀU Z’ Z’ Z1 Z1 d d c O’ e X’ O’ f X1 c a e O1 b/ a X’ Y’ O1 f X1 b Y’ B3: Nối đỉnh lại hai mặt vật thể xoá đường thừa, đường khuất ta thu hình chiếu trục đo vật thể XIÊN GÓC CÂN VUÔNG GÓC ĐỀU Z’ Z’ O’ X’ O’ Y’ X’ Y’ CÁCH VẼ ELIP Vẽ hình thoi O’ABC cạnh a mặt phẳng hệ trục đo, đồng thời vẽ đường trục chúng Z’ 1.22d O’ Gọi :M trung điểm O’A M N C X’ d 0.71d A Lấy B, làm tâm, vẽ cung tròn bán kính BM Y’ B Gọi N giao MB AC Lấy N làm tâm vẽ cung tròn bán kính MN Z’ m m 30 X1 40 X’ Y’1 mm 50 mm O1 O’ Y’ Hình chiếu trục đo vuông góc hình nón cụt 50 mm Z’ 40 m m O’ 20 X’ 40 40 mm Y’ Hình chiếu trục đo xiên góc cân hình chóp ... làm tâm vẽ cung tròn bán kính MN Z’ m m 30 X1 40 X’ Y’1 mm 50 mm O1 O’ Y’ Hình chiếu trục đo vuông góc hình nón cụt 50 mm Z’ 40 m m O’ 20 X’ 40 40 mm Y’ Hình chiếu trục đo xiên góc cân hình chóp... XOZ đặt song song với mp hình chiếu (Hệ số biến dạng p = r = 1;q = 0 .5 ) (XOZ//(P’)) O 1 35 O 1 35 X’ O’ 13 5O O’ Y’ Y’ 13 5O X’ IV – CÁCH VẼ HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO - Chọn cách vẽ phù hợp với hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 5 hinh chieu truc do 4 , Bai 5 hinh chieu truc do 4 , Bai 5 hinh chieu truc do 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay