Mat cathinh cat

8 28 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:52

Bài 4: MẶT CẮT HÌNH CẮT P P P P P I Khái niệm: P P P P A A I Khái niệm: A P A II I Khái MặtMặt niệm: cắt: cắt rời: A-A A A II MặtMặt cắt cắt: chập: ∗ Các mặt cắt quy ước: Kim loại Phi kim loại Gỗ cắt ngang Gỗ cắt dọc III Hình cắt: A-A (Mặt cắt rời) (Hình cắt) A A ∗ Các loại hình cắt:  Cắt toàn  Cắt nửa (h1)  Cắt cục (h2) (h3) h3 h1 h2
- Xem thêm -

Xem thêm: Mat cathinh cat , Mat cathinh cat , Mat cathinh cat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay