MAT CAT HINH CAT

22 42 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:51

Nhiệt liệt chào mừng qúy thầy cô dự lớp 11a5 GV thực hiện: Nguyễn GV: Nguyn Vn Tnh Trng THPT Hn T Chọn hỡnh chiu ng v hỡnh chiu bng ca vt th bờn? Hỡnh Hỡnh Hỡnh Hỡnh Tit - Bi MT CT V HèNH CT GV: Nguyn Vn Tnh Trng THPT Hn T Tit - Bi MT CT V HèNH CT I Khỏi nim v mt ct v hỡnh ct: Mt phng hỡnh chiu Mt phng ct Tit - Bi MT CT V HèNH CT I Khỏi nim v mt ct v hỡnh ct: Mt phng hỡnh chiu Mt ct Mt phng ct Hỡnh ct Em cho thầy biết mặt Tit - Bi MT CT V HèNH CT I Khỏi nim v mt ct v hỡnh ct: Mt ct: Hình L hỡnh biu din cỏc ng bao ca hình vt th nm trờn mt cắt, phẳng cắt mặt cắt? Hỡnh ct: L hỡnh biu din mt ct v cỏc ng bao ca vt th sau mt phng ct Hỡnh ct Mt ct Tit - Bi MT CT V HèNH CT I Khỏi nim v mt ct v hỡnh ct: Mt ct: Hỡnh ct: Mt s quy nh chung: Dùng kí hiu vt liu ch phn vt th tip xúc vi mt phng ct Mặt cắt Hình cắt Tit - Bi MT CT V HèNH CT I Khỏi nim v mt ct v hỡnh ct: Mt ct: Hỡnh ct: Mt s quy nh chung: Dùng kí hiu vt liu ch phn vt th tip xúc vi mt phng ct Một số kí hiệu vật liệu Kim loi G Phi kim Thộp Tit - Bi MT CT V HèNH CT I Khỏi nim v mt ct v hỡnh ct: Mt s quy nh chung: Dùng kí hiu vt liu ch phn vt th tip xúc vi mt phng ct Dùng nét ct ch vị trí mt phng ct Dùng mi tên ch hng chiu, vẽ vuông góc với nét cắt Dùng ch in hoa đầu nét cắt, phía mt ct v hình ct để phân biệt mặt cắt hình cắt A-A A-A Mặt cắt Hình cắt A A Tit - Bi MT CT V HèNH CT I Khỏi nim v mt ct v hỡnh ct: II Mt ct: Mặt cắt dùng để biểu diễn hình dạng tiết diện vuông góc vật thể Tit - Bi MT CT V HèNH CT I Khỏi nim v mt ct v hỡnh ct: II Mt ct: Mt ct chp: Thế mặt cắt chập? Quy cb.a .Phm nhc: vi ngha: s dng: ng baochp ca mt ct chp vdin bngmt nột lin mnh Mt ct dựng biu ct cú hỡnh Mt ct chp l mt ct c v ng bao ca hỡnh chiu trờn mt ct c gi dng ( cú ng bao) n gin trờn hỡnh chiu nguyờn Tit - Bi MT CT V HèNH CT I Khỏi nim v mt ct v hỡnh ct: II Mt ct: Mt ct ri: Thế mặt cắt rời? c Phm vi s dng: b Quy nh: a nh ngha: Mt ct vt th cú hỡnh dng Mtri ctdựng ri lcho mtnhng ct c v ngoi hỡnh chiu ng bao bao) ngoiphc ca mt (cú ng ct ri v bng nột lin m Tit - Bi MT CT V HèNH CT I Khỏi nim v mt ct v hỡnh ct: II Mt ct: III Hỡnh ct: Hỡnh ct ton b: Tit - Bi MT CT V HèNH CT I Khỏi nim v mt ct v hỡnh ct: II Mt ct: III Hỡnh ct: Hỡnh ct ton b: Thế hình cắt toàn bộ? Nó thể đợc Dựng mt mt phng ct, ct ton b vt th gì? Nó biểu diễn hình dạng bên vật thể Tit - Bi MT CT V HèNH CT I Khỏi nim v mt ct v hỡnh ct: II Mt ct: III Hỡnh ct: Hinh ct mt nửa: Thế hình cắt nửa? Chỳ ý: L hình biu din gm mt nửa hình ct ghép vi mt nửa hình chiu Phn hình ct t bên phi, phn hình chiu t bên trái hình biu din Dùng v nhng hình i xng ng phân cách l trc i xng v bng nét chm gch mnh Không v nét t phn hình chiu ã c biu din hình ct Tit - Bi MT CT V HèNH CT I Khỏi nim v mt ct v hỡnh ct: II Mt ct: III Hỡnh ct: Hình cắt cục bộ: Hình cắt cục gì? ình biểu diễn phần vật thể dới dạng hình Chỳ ý: ng gii hn ca phn hỡnh ct v bng nột ln súng Hóy xỏc nh cỏc loi mt ct (MC) hỡnh ct (HC) bng cỏch in s vo bng di: Loi S Mt ct chp Mt ct ri HC ton phn HC mt na HC riờng phn Hóy chn hỡnh ct trờn hỡnh chiu ng ỳng nht ca vt th sau: A A Hóy chn mt ct trờn hỡnh chiu ng ỳng nht ca vt th sau: Hng dn hc bi: Xem li cỏc kin thc, hc v tr li cỏc cõu hi trang 24 SGK Xem thụng tin b sung trang 25 c trc bi SGK GV: Nguyn Vn Tnh Trng THPT Hn T Xin chõn thnh cm n qúy thầy cô em GV: Nguyn Vn Tnh Trng THPT Hn T ... dạng bên vật thể Tit - Bi MT CT V HèNH CT I Khỏi nim v mt ct v hỡnh ct: II Mt ct: III Hỡnh ct: Hinh ct mt nửa: Thế hình cắt nửa? Chỳ ý: L hình biu din gm mt nửa hình ct ghép vi mt nửa hình chiu
- Xem thêm -

Xem thêm: MAT CAT HINH CAT , MAT CAT HINH CAT , MAT CAT HINH CAT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay