hinh cat mat cat 2

29 47 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:51

NỘI DUNG I/ Khái niệm hình cắt mặt cắt II/ Mặt cắt Mặt cắt chập Mặt cắt rời III/ Hình cắt Hình cắt toàn Hình cắt nửa Hình cắt cục Thông tin bổ sung KHÁI NIỆM MẶT CẮT, HÌNH CẮT Mặt phẳng cắt Vật thể HÌNH CẮT MẶT CẮT KHÁI NIỆM MẶT CẮT Hình biểu diễn đường bao vật thể nằm mặt phẳng cắt gọi mặt cắt KHÁI NIỆM HÌNH CẮT Hình biểu diễn mặt cắt đường bao vật thể sau mặt phẳng cắt gọi hình cắt MẶT CẮT RỜI HÌNH CẮT TOÀN BỘ  Hình cắt sử dụng mặt phẳng cắt  Dùng biểu diễn hình dạng bên vật thể HÌNH CẮT TOÀN BỘ HÌNH CẮT TOÀN BỘ HÌNH CẮT MỘT NỬA  Gồm nửa hình cắt ghép với nửa hình chiếu, đường phân cách trục đối xứng  Dùng để biểu diễn vật thể đối xứng HÌNH CẮT MỘT NỬA HÌNH CẮT MỘT NỬA HÌNH CẮT CỤC BỘ  Hình biểu diễn phần vật thể dạng hình cắt  Phần giới hạn hình cắt vẽ nét lượn sóng HÌNH CẮT CỤC BỘ HÌNH CẮT CỤC BỘ THÔNG TIN BỔ SUNG HÌNH CẮT MẶT CẮT KÍ HIỆU HÌNH CẮT, MẶT CẮT Nét cắt vẽ nét liền đậm, vị trí mặt phẳng cắt Mũi tên hướng chiếu, vẽ vuông góc với mặt phẳng cắt Chữ hoa ghi đầu nét cắt, phía hình cắt, mặt cắt để phân biệt hình cắt mặt cắt CỦNG CỐ BÀI HỌC Em cho biết chữ sử dụng hình cắt toàn bộ, hình cắt nửa? HÌNH CẮT MỘT NỬA HÌNH CẮT TOÀN BỘ
- Xem thêm -

Xem thêm: hinh cat mat cat 2 , hinh cat mat cat 2 , hinh cat mat cat 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay