Cong nghe 11bai 4 mat cat hinh cat

17 32 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:51

Bài 4: Hiểu số kiến thức mặt cắt hình cắt Biết cách vẽ mặt cắt hình cắt vật thể đơn giản MỤC TIÊU I Khái niệm mặt cắt hình cắt Mặt cắt hình cắt hình thành sau: Hình cắt mặt cắt hình thành rhế nào? Giả sử mặt phẳng tưởng tượng song song với mặt phẳng hình chiếu cắt vật thể làm hai phần Chiếu vuông góc phần vật thể sau mặt phẳng cắt lên mặt phẳng hình chiếu song song với mặt phẳng cắt I Khái niệm mặt cắt hình cắt Mặt phẳng hình chiếu Mặt phẳng cắt I Khái niệm mặt cắt hình cắt Mặt phẳng hình chiếu Mặt cắt Mặt phẳng cắt Hình cắt I Khái niệm mặt cắt hình cắt Vậy hình cắt, mặt cắt? - Hình biểu Công dụng ? diễn đường bao vật thể nằm mặt phẳng cắt gọi mặt cắt - Hình biểu diễn mặt cắt đường bao vật thể sau mặt phẳng cắt gọi hình cắt II Mặt cắt Mặt cắt dùng để làm gì? dùng trườnghợp nào? Mặt cắt dùng để biểu diễn tiết diện vuông góc vật thể Dùng trường hợp vật thể có nhiều phần lỗ, rãnh II Mặt cắt Có loại mặt cắt? Chúng dùng trường hợp nào? Qui ước vẽ sao? Mặt cắt chập Mặt cắt chập Công dụng ? vẽ hình chiếu tương ứng, đường bao mặt cắt vẽ nét liền mảnh - Dùng để biểu diễn vật thể có hình dạng đơn giản 2.Mặt cắt rời - Mặt Công cắt dụng ?vẽ bên hình chiều, đường bao vẽ nét liền đậm - Mặt cắt vẽ gần hình chiếu liên hệ với hình chiếu nét gạch chấm mảnh III Mặt cắt So sánh mặt cắt chập mặt cắt rời? III Hình cắt ?Có loại hình cắtỨng dụng loại?hình cắt đó? Qui ước vẽ Hình cắt toàn Sử dụng phẳng cắt dùng biểu diễn hình dạng bên Côngmột dụngmặt ? vật thể Hình cắt nửa , Hình Công biểu dụng diễn ?gồm nửa hình cắt ghép với nửa hình chiếu đường phân cách trục đối xứng vẽ nét gạch chấm mảnh Dùng để biểu diễn vật thể đối xứng- Hình cắt cục HìnhCông biểudụng diễn ? phần vật thể dạng hình cắt, đư giới hạn phần hình cắt vẽ nét lượn sóng Phân biệt hình cắt toàn bộ, hình cắt nửa hình cắt cục bộ? BÀI TẬP Làm tập 1, 2, sách giáo khoa Dặn dò Về nhà học bài, đọc thông tin bổ sung sách giáo khoa xem trước
- Xem thêm -

Xem thêm: Cong nghe 11bai 4 mat cat hinh cat , Cong nghe 11bai 4 mat cat hinh cat , Cong nghe 11bai 4 mat cat hinh cat , I. Khái niệm về mặt cắt và hình cắt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay