Bai 4 mat cat va hinh cat

23 52 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:51

GIÁO ÁN ĐƯỢC CHỈNH SỬA SƠ LƯỢC TỪ MỘT SỐ BÀI GIẢNG TRÊN MẠNG VIOLET i KH¸I NIÖM I Khái niệm mặt cắt hình cắt: Thế mặt phẳng cắt ? Mặt phẳng hình chiếu Mặt phẳng cắt mặt phẳng tưởng tượng cắt qua vật thể song song với mặt phẳng hình chiếu Mặt phẳng cắt MẶT CẮT HÌNH CẮT I Khái niệm mặt cắt hình cắt: + Mặt cắt hình biểu diễn đường bao vật thể nằm mặt phẳng cắt Thế mặt cắt ? Thế hình cắt? Mặt phẳng hình chiếu + Hình cắt hình biểu diễn mặt cắt đường bao vật thể sau mặt phẳng cắt Mặt phẳng cắt Mặt cắt Hình cắt MẶT CẮT HÌNH CẮT I Khái niệm mặt cắt hình cắt: Một số quy định chung: • • • • Dùng nét để mặt phẳng cắt Dùng mũi tên hướng chiếu Dùng chữ in hoa để kí hiệu mặt cắt hình cắt Dùng kí hiệu vật liệu để phần vật thể tiếp xúc với mặt phẳng cắt A-A Phi kim Kim loại Mặt cắt A-A Gỗ Hình cắt A A Thép MẶT CẮT HÌNH CẮT II Mặt cắt: Vậy mặt cắt dùng Mặt cắt chập:để làm ? ??? a Định nghĩa:có loại mặt cắt ? b Quy ước: c Phạm vi sử dụng:  Mặt Mặt Đường cắt chập mặtmặt cắt cắt chập vẽ vẽ nét hình liềnchiếu mảnh tương  cắtbao chập dùng để biểu diễn mặt cắt có  Đường bao hình chiếu mặt cắt giữ ứng hình dạng đơn giản nguyên MẶT CẮT HÌNH CẮT II Mặt cắt: Mặt cắt rời: a Định nghĩa: b Quy định: c Phạm vi sử dụng: Mặt cắt rời dùng cho vậtrời thểvẽ cóbằng hình nét dạng phức tạp Đường bao mặt cắt liền đậm Mặt cắt rời mặt cắt vẽ hình chiếu MẶT CẮT HÌNH CẮT Mặt cắt chập mặt cắt rời khác ? Mặt cắt chập Mặt cắt rời - Mặt cắt chập vẽ hình chiếu tương ứng - Mặt cắt rời được vẽ hình chiếu - Đường bao mặt cắt chập vẽ nét liền mảnh - Dùng để biểu diễn mặt cắthình dạng đơn giản - Đường bao mặt cắt rời vẽ nét liền đậm - Dùng cho vật thể có hình dạng phức tạp MẶT CẮT HÌNH CẮT III Hình cắt: Có loại hình cắt loại nào? Hình cắt toàn bộ: A-A A A A A cắt toàn ? Hình cắt toàn làThế hình cắtlàsửhình dụng mặtbộ phẳng cắt dùng để biểu diễn hình dạng bên vật thể MẶT CẮT HÌNH CẮT III Hình cắt: Hình cắt toàn A-A A A MẶT CẮT HÌNH CẮT III Hình cắt: Hình cắt nửa (Hình cắt kết hợp): Thế hình cắt nửa ? Chú ý: • • • Hình cắt nửa hình biểu diễn gồm nửa hình cắt ghép với nửa hình chiếu Dùng để vẽ hình đối xứng Đường phân cách trục đối xứng vẽ nét chấm gạch mảnh Không vẽ nét đứt phần hình chiếu biểu diễn hình cắt MẶT CẮT HÌNH CẮT III Hình cắt: Hình cắt cục bộ: Thế hình cắt cục ? Là hình biểu diễn phần vật thể dạng hình cắt Chú ý: Đường giới hạn phần hình cắt vẽ nét lượn sóng CỦNG CỐ a Hìnhcắt b Mặt cắt c Theo em hình a b hình hình cắt hình mặt cắt vật thể c? Củng cố học Hãy xác định hình chiếu đứng hình chiếu vật thể bên: Hình Hình Hình Hình Hình Hãy xác định loại mặt cắt (MC) – hình cắt (HC) cách điền số vào bảng dưới: Loại Số Mặt cắt chập Mặt cắt rời HC toàn phần HC HC riêng phần ii MÆT C¾T Mặt cắt chập: Hình 4.3 Hình biểu diễn mặt cắt chập vật thể ii MÆT C¾T Mặt cắt rời: Hình 4.3 Hình biểu diễn mặt cắt chập vật thể ii MÆT C¾T Mặt cắt chập Vị trí Đường bao Ứng dụng Mặt cắt rời Vẽ hình chiếu tương ứng Vẽ gần hình chiếu tương ứng liên hệ nét gạch chấm mảnh Vẽ nét liền mảnh Vẽ nét liền đậm Biểu diễn mặt cắthình dạng đơn giản Biểu diễn mặt cắthình dạng phức tạp iii H×NH C¾T Hình cắt toàn - Sử dụng mặt phẳng cắt để chia vật thể thành hai phần - Dùng biểu diễn hình dạng bên vật thể Hình 4.7- Hình cắt toàn iii H×NH C¾T Hình cắt nửa Hình 4.7- Hình cắt nửa iii H×NH C¾T Hình cắt nửa - Hình cắt nửa hình biểu diến môt nửa hình cắt ghép với nửa hình chiếu ngăn cách nét gạch chấm mảnh - Biểu diễn vật thể có tính chất đối xứng  Chú ý : Các nét đứt nửa hình chiếu thể nửa hình cắt nên ta không cần vẽ iii H×NH C¾T Hình cắt cục - Là hình biểu diễn phần vật thể dạng hình cắt - Được ngăn cách với phần lại vật thể nét gạch chấm mảnh Hình 4.7- Hình cắt cục ... HC toàn phần HC HC riêng phần ii MÆT C¾T Mặt cắt chập: Hình 4. 3 Hình biểu diễn mặt cắt chập vật thể ii MÆT C¾T Mặt cắt rời: Hình 4. 3 Hình biểu diễn mặt cắt chập vật thể ii MÆT C¾T Mặt cắt chập... chia vật thể thành hai phần - Dùng biểu diễn hình dạng bên vật thể Hình 4. 7- Hình cắt toàn iii H×NH C¾T Hình cắt nửa Hình 4. 7- Hình cắt nửa iii H×NH C¾T Hình cắt nửa - Hình cắt nửa hình biểu... biểu diễn phần vật thể dạng hình cắt - Được ngăn cách với phần lại vật thể nét gạch chấm mảnh Hình 4. 7- Hình cắt cục
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 4 mat cat va hinh cat , Bai 4 mat cat va hinh cat , Bai 4 mat cat va hinh cat

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay