BAI 4 MAT CAT HINH CAT

19 75 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:51

Chän hình chiếu đứng hình chiếu vật thể bên? Hình Hình Hình Hình Hình BÀI I./ KHÁI NIỆM VỀ MẶT CẮTHÌNH CẮT II./ MẶT CẮT 1./ Mặt cắt chập 2./ Mặt cắt rời III./ HÌNH CẮT 1./ Hình cắt toàn 2./ Hình cắt nửa 3./ Hình cắt cục - Hiểu số kiến thức mặt cắt hình cắt - Biết cách vẽ mặt cắt hình cắt vật thể đơn giản I Khái niệm mặt cắt hình cắt: Mặt phẳng hình chiếu Mặt phẳng cắt I Khái niệm mặt cắt hình cắt: Mặt phẳng hình chiếu Mặt cắt Mặt phẳng cắt Hình cắt I Khái niệm mặt cắt hình cắt: Mặt cắt: Là hình biểu diễn đường bao vật thể nằm mặt phẳng cắt Hình cắt: Là hình biểu diễn mặt cắt đường bao vật thể sau mặt phẳng cắt Mặt cắt Hình cắt Thông tin bổ sung A-A A-A 1./ Kí hiệu MÆt c¾t H×nh c¾t A A  Dùng nét cắt để vị trí mặt phẳng cắt  Dùng mũi tên hướng chiếu, vẽ vuông góc với nét cắt  Chữ in hoa đầu nét cắt, phía mặt cắt hình cắt để phân biệt mặt cắt hình cắt khác Thông tin bổ sung 2./ Đường gạch gạch Kim loại Gỗ Phi kim Thép II Mặt cắt: Mặt cắt chập: a Định nghĩa: Mặt cắt chập mặt cắt vẽ hình chiếu b Quy ước: Đường bao mặt cắt chập vẽ nét liền mảnh c Ứng dụng: Mặt cắt chập dùng để biểu diễn mặt cắthình dạng đơn giản II Mặt cắt: Mặt cắt rời: a Định nghĩa: Mặt cắt rời mặt cắt vẽ hình chiếu b Quy định: Đường bao mặt cắt rời vẽ nét liền đậm c Ứng dụng: Mặt cắt rời dùng cho vật thể có hình dạng phức tạp III Hình cắt: Hình cắt toàn bộ: III Hình cắt: Hình cắt toàn bộ: Là hình dùng mặt phẳng cắt, cắt toàn vật thể III Hình cắt: Hinh cắt nöa: hình biểu diễn gồm nöa hình cắt ghÐp với nöa h×nh chiếu     Chú ý: Dùng để biểu diễn vật thể đối xứng Phần hình cắt đặt bên phải, phần hình chiếu đặt bên trái Đường phân cách trục đối xứng vẽ nét gạch chấm mảnh Không vẽ nét đứt hình chiếu vẽ hình cắt III Hình cắt: Hình cắt cục bộ(riêng phần): Là hình biểu diễn phần vật thể dạng hình cắt Chú ý: Đường giới hạn phần hình cắt vẽ nét lượn sóng Hãy xác định loại mặt cắt (MC) – hình cắt (HC) cách điền số vào bảng dưới: Loại Số Mặt cắt chập Mặt cắt rời HC toàn phần HC HC cục Hãy chọn hình cắt hình chiếu đứng vật thể sau: A A Hãy chọn mặt cắt hình chiếu đứng vật thể sau: Hướng dẫn học bài: • Xem lại kiến thức, học trả lời câu hỏi trang 24 SGK • Đọc trước SGK BÀI HỌC KẾT THÚC ... bộ: III Hình cắt: Hình cắt toàn bộ: Là hình dùng mặt phẳng cắt, cắt toàn vật thể III Hình cắt: Hinh cắt nöa: hình biểu diễn gồm nöa hình cắt ghÐp với nöa h×nh chiếu     Chú ý: Dùng để biểu... hình chiếu đứng vật thể sau: Hướng dẫn học bài: • Xem lại kiến thức, học trả lời câu hỏi trang 24 SGK • Đọc trước SGK BÀI HỌC KẾT THÚC
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI 4 MAT CAT HINH CAT , BAI 4 MAT CAT HINH CAT , BAI 4 MAT CAT HINH CAT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay