THUC HANH VEHINHCHIEUCUAVATTHEDONGIAN

12 34 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:50

TRƯỜNG PTTH PHÚ HÒA BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÂN CHÀO CÁC EM HỌC SINH CHÚC CÁC EM MỘT NGÀY MỚI NHIỀU THÀNH CÔNG TRONG HỌC TẬP GVBS: TRƯƠNG HỒNG VŨ NGÀY 09/09/2009 TRƯỜNG PTTH PHÚ HÒA BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC HÀNH BÀI 3: VẼ CÁC HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ ĐƠN GIÃN    GVBS: TRƯƠNG HỒNG VŨ NGÀY 09/09/2009 TRƯỜNG PTTH PHÚ HÒA BỘ MÔN CÔNG NGHỆ I.Mục Tiêu: − Vẽ hình chiếu vật thể đơn giản − Ghi kích thước hình chiếu đơn giản − Trình bày vẽ theo tiêu chuẩn vẽ kỹ thuật II.Nội dung thực hành: − Lập vẽ khổ giấy A4 gồm hình chiếu kích thước vật thể đơn giản từ vật mẫu từ hình biểu diễn chiều vật thể III.Các bước tiến hành: GVBS: TRƯƠNG HỒNG VŨ NGÀY 09/09/2009 TRƯỜNG PTTH PHÚ HÒA Phân tích hình dạng vật thể chọn hướng chiếu Ví dụ giá chữ L BỘ MÔN CÔNG NGHỆ 1.Bước 1: GIÁ CHỮ L GVBS: TRƯƠNG HỒNG VŨ NGÀY 09/09/2009 TRƯỜNG PTTH PHÚ HÒA BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HƯỚNG TỪ TRÊN TRƯỚ C TRA ÙI GVBS: TRƯƠNG HỒNG VŨ NGÀY 09/09/2009 Bước 2: Chọn tỷ TRƯỜNG PTTH PHÚ HÒA lệ thích hợp với khổ BỘ MÔN CÔNG NGHỆ giấy A4 kích thước vật thể Bố trí hình chiếu vẽ hình chữ nhật bao hình chiếu A C B GVBS: TRƯƠNG HỒNG VŨ NGÀY 09/09/2009 TRƯỜNG PTTH PHÚ HÒA BỘ MÔN CÔNG NGHỆ Bước 3: Vẽ phần vật thể nét liền mãnh: a Vẽ khối chữ L A C B 45 GVBS: TRƯƠNG HỒNG VŨ NGÀY 09/09/2009 TRƯỜNG PTTH PHÚ HÒA BỘ MÔN CÔNG NGHỆ b Vẽ rãnh hình hộp A C B GVBS: TRƯƠNG HỒNG VŨ NGÀY 09/09/2009 TRƯỜNG PTTH PHÚ HÒA BỘ MÔN CÔNG NGHỆ c Vẽ lỗ hình trụ A C B GVBS: TRƯƠNG HỒNG VŨ NGÀY 09/09/2009 TRƯỜNG PTTH PHÚ HÒA BỘ MÔN CÔNG NGHỆ Bước 4: Tô đậm nét thấy dùng nét đứt để biểu diễn cạnh khuất đường bao khuất Ta hình: A C B GVBS: TRƯƠNG HỒNG VŨ NGÀY 09/09/2009 TRƯỜNG PTTH PHÚ HÒA 5.Bước 5: Kẽ đường gióng kích thước, đường kích thước ghi chữ số kích Athước C BỘ MÔN CÔNG NGHỆ 18 18 28 38 Φ14 50 28 14 B 20 Chú ý: Mỗi kích thước ghi lần GVBS: TRƯƠNG HỒNG VŨ NGÀY 09/09/2009 TRƯỜNG PTTH PHÚ HÒA BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NHỚ HỌC BÀI, LÀM BÀI TẬP ĐẦY ĐỦ VÀ ĐỌC TRƯỚC BÀI MẶT CẮT VÀ HÌNH CẮT  ĐÂY LÀ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ LẦN ĐẦU TIÊN BIÊN SOẠN NÊN CHẮC LÀ CÒN NHIỀU THIẾU SÓT RẤT MONG ĐƯC SỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CÁC BẠN ĐỒNG NGHIỆP VÀ CÁC EM HỌC SINH XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN NGÀY 09 THÁNG 09 NĂM 2009 GVBS: TRƯƠNG HỒNG VŨ GVBS: TRƯƠNG HỒNG VŨ NGÀY 09/09/2009
- Xem thêm -

Xem thêm: THUC HANH VEHINHCHIEUCUAVATTHEDONGIAN , THUC HANH VEHINHCHIEUCUAVATTHEDONGIAN , THUC HANH VEHINHCHIEUCUAVATTHEDONGIAN , Bước 1: Phân tích hình dạng vật thể và chọn các hướng chiếu. Ví dụ giá chữ L.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay