Bai 3 thuc hanh ve hinh chieu cua vat the

13 83 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:50

Thực Hành I – NỘI DUNG THỰC HÀNH - Lập vẽ khổ giấy A4 ba hình chiếu kích thước vật thể đơn giản từ vật mẫu từ hình ảnh ba chiều vật thể - Lấy VD vật thể giá đỡ hình chữ L Vật thể hình chữ L Bản vẽ cần xây dựng I – CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH Kẻ khung vẽ, khung tên, ghi nội dung khung tên BƯỚC 140 32 16 GIÁ CHỮ L Người vẽ Lam 8.7.2014 30 20 Kiểm tra 20 30 20 20 Vật liệu Tỉ lệ Bài số Thép 1:2 01 Trường Việt Anh GVBM BƯỚC Quan sát vật thể, phân tích hình dạng chọn hướng chiếu vuông góc với bề mặt vật thể để biểu diễn hình dạng vật thể - Hình dạng : + Hình chữ L nội tiếp khối hình chữ nhật + Phần nằm ngang có rãnh hình hộp chữ nhật + Phần đứng có lỗ hình trụ nằm ngang - Hướng chiếu : + Hướng chiếu đứng : từ truớc vào + Hướng chiếu : từ xuống + Hướng chiếu cạnh : từ trái sang Cấu tạo giá đỡ hình chữ L Chọn tỉ lệ thích hợp với khổ giấy A4 kích thước vật thể Bố trí ba hình chiếu cân đối vẽ theo hình chữ nhật bao hình chiếu nét liền mảnh BƯỚC 27mm 38mm 50mm A4 BƯỚC Lần lượt vẽ nét liền mảnh phần vật thể với đường gióng hình chiếu phần a) Vẽ khối chữ L 18 18 BƯỚC Lần lượt vẽ nét liền mảnh phần vật thể với đường gióng hình chiếu phần b) Vẽ rãnh hình hộp 14 20 BƯỚC Lần lượt vẽ nét liền mảnh phần vật thể với đường gióng hình chiếu phần c) Vẽ lỗ trụ BƯỚC Tô đậm nét thấy, đường bao thấy vật thể hình chiếu, dùng nét đứt biểu diễn cạnh khuất, đường bao khuất BƯỚC Kẻ đường gióng, đường ghi kích thước số kích thước hình chiếu φ 18 14 28 50 20 38 28 18 14 Bản vẽ cần xây dựng φ 18 14 38 28 18 14 28 50 GIÁ CHỮ L 20 Người vẽ Kiểm tra Lam 8.7.2014 Vật liệu Thép Tỉ lệ 1:2 Trường Việt Anh GVBM Bài số 01 ... BƯỚC TIẾN HÀNH Kẻ khung vẽ, khung tên, ghi nội dung khung tên BƯỚC 140 32 16 GIÁ CHỮ L Người vẽ Lam 8.7.2014 30 20 Kiểm tra 20 30 20 20 Vật liệu Tỉ lệ Bài số Thép 1:2 01 Trường Việt Anh GVBM BƯỚC... với khổ giấy A4 kích thước vật thể Bố trí ba hình chiếu cân đối vẽ theo hình chữ nhật bao hình chiếu nét liền mảnh BƯỚC 27mm 38 mm 50mm A4 BƯỚC Lần lượt vẽ nét liền mảnh phần vật thể với đường... đường gióng, đường ghi kích thước số kích thước hình chiếu φ 18 14 28 50 20 38 28 18 14 Bản vẽ cần xây dựng φ 18 14 38 28 18 14 28 50 GIÁ CHỮ L 20 Người vẽ Kiểm tra Lam 8.7.2014 Vật liệu Thép
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 3 thuc hanh ve hinh chieu cua vat the , Bai 3 thuc hanh ve hinh chieu cua vat the , Bai 3 thuc hanh ve hinh chieu cua vat the

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay