Bai 3 thuc hanh ve cac hinh chieu

13 32 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:50

Trên sở violet BÀI GIẢNG ĐÃ ĐƯỢC HIỆU CHỈNH LẠI TRẬT TỰ XUẤT HIỆN CÁC ĐƯỜNG GIÓNG THEO THỨ TỰ CHẬM, RÕ, DỄ HÌNH DUNG VỀ MÀU SẮC CÓ THỂ TÙY CHỈNH LẠI CHO PHÙ HỢP Bài THỰC HÀNH VẼ CÁC HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ ĐƠN GIẢN MỤC TIÊU : 1.Vẽ ba hình chiếu vật thể đơn giản Ghi kích thước hình chiếu vật thể đơn giản 3.Trình bày vẽ theo tiêu chuẩn kĩ thuật I.CHUẨN BỊ : -Dụng cụ vẽ -Vật liệu -Tài liệu -Đề II.NỘI DUNG THỰC HÀNH : -Lập vẽ khổ giấy A 4, gồm hình chiếu kích thước từ vật mẫu từ hình chiều vật thể Trình tư thực theo bước sau Lấy giá chữ L làm ví dụ hình 3.1/ trang 15, 16 BƯỚC 1: QUAN SÁT , PHÂN TÍCH, CHỌN HƯỚNG CHIẾU BƯỚC 2: - CHỌN TỈ LỆ, THÍCH HỢP VỚI KHỔ GIẤY VÀ KÍCH THƯỚC BỐ TRÍ HÌNH CHIẾU CÂN ĐỐI –THEO CÁC HÌNH CHỮ NHẬT BAO NGOÀI BƯỚC 3: VẼ MỜ TỪNG PHẦN VẬT THỂ - Ở HÌNH CHIẾU, CÓ LIÊN HỆ ĐƯỜNG GIÓNG VẼ KHỐI CHỮ L BƯỚC 3: LẦN LƯỢT VẼ MỜ TỪNG PHẦN VẬT THỂ Ở HÌNH CHIẾU-CÓ LIÊN HỆ ĐƯỜNG GIÓNG VẼ RÃNH HÌNH HỘP BƯỚC 3: LẦN LƯỢT VẼ MỜ TỪNG PHẦN VẬT THỂ Ở HÌNH CHIẾU-CÓ LIÊN HỆ ĐƯỜNG GIÓNG VẼ LỖ HÌNH TRỤ BƯỚC VÀ : TÔ ĐẬM, KẺ NÉT ĐỨT, KẺ ĐƯỜNG GIÓNG KÍCH THƯỚC, ĐƯỜNG KÍCH THƯỚC VÀ GHI CHỮ SỐ CHỈ KÍCH THƯỚC BƯỚC 6: KẺ KHUNG VẼ, KHUNG TÊN, GHI CÁC NỘI DUNG KHUNG TÊN, GHI CÁC PHẦN CHÚ THÍCH HOÀN THÀNH BẢN VẼ BÀI TẬP VỀ NHÀ : VẼ CÁC HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ CHIỀU SAU ... BƯỚC 3: VẼ MỜ TỪNG PHẦN VẬT THỂ - Ở HÌNH CHIẾU, CÓ LIÊN HỆ ĐƯỜNG GIÓNG VẼ KHỐI CHỮ L BƯỚC 3: LẦN LƯỢT VẼ MỜ TỪNG PHẦN VẬT THỂ Ở HÌNH CHIẾU-CÓ LIÊN HỆ ĐƯỜNG GIÓNG VẼ RÃNH HÌNH HỘP BƯỚC 3: LẦN... thước từ vật mẫu từ hình chiều vật thể Trình tư thực theo bước sau Lấy giá chữ L làm ví dụ hình 3. 1/ trang 15, 16 BƯỚC 1: QUAN SÁT , PHÂN TÍCH, CHỌN HƯỚNG CHIẾU BƯỚC 2: - CHỌN TỈ LỆ, THÍCH HỢP... GIẢN MỤC TIÊU : 1.Vẽ ba hình chiếu vật thể đơn giản Ghi kích thước hình chiếu vật thể đơn giản 3. Trình bày vẽ theo tiêu chuẩn kĩ thuật I.CHUẨN BỊ : -Dụng cụ vẽ -Vật liệu -Tài liệu -Đề II.NỘI
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 3 thuc hanh ve cac hinh chieu , Bai 3 thuc hanh ve cac hinh chieu , Bai 3 thuc hanh ve cac hinh chieu , Trên cơ sở các bài trên violet. BÀI GIẢNG ĐÃ ĐƯỢC HIỆU CHỈNH LẠI TRẬT TỰ XUẤT HIỆN CÁC ĐƯỜNG GIÓNG THEO THỨ TỰ CHẬM, RÕ, DỄ HÌNH DUNG.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay