hinh chieu vung goc

29 56 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:50

Bài 2: Hình chiếu vuông góc Ơn tập kiến thức Cơng Nghệ Em cho biết phép chiếu vng góc? Phép chiếu vng góc phép chiếu mà hướng chiếu vng góc với mặt phẳng chiếu Hãy kể tên hình chiếu vng góc mà em học? Các hình chiếu học: Hình chiếu đứng Hình chiếu Hình chiếu cạnh Đặt vấn đề Để hiểu rõ phép chiếu vng góc phương pháp tìm hình chiếu vng góc hơm nghiên cứu “Hình chiếu vng góc” I.PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GĨC THỨ NHẤT Cho vật thể hình bên Hãy tìm hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh vật thể VẬT THỂ Chọn mặt phẳng chiếu Đ C 0 90 90 B 900 Vị trí tương đối vật thể người quan sát mặt phẳng chiếu? Đ B C Vật thể nằm người quan sát mặt phẳng chiếu (Nằm trước mặt phẳng chiếu người quan sát) Tìm hình chiếu vng góc Đ B C Nhìn từ phía trước HÌNH CHIẾU ĐỨNG Đ B C Nhìn từ phía trước Nhìn từ phía Đ B C Nhìn từ phía Đ B C HÌNH CHIẾU BẰNG Tia chiếu Đ Đường dóng B C Làm để biểu diễn hình chiếu mặt phẳng vẽ? Đ B C Xoay mặt phẳng hình chiếu xuống 90o, xoay mặt phẳng hình chiếu cạnh sang phải 90o Đ  B C Đ B C Đ B C BIỂU DIỄN CỦA VẬT THỂ Đ C RỘN G CA O RỘ NG CA O CAO DA ØI DA ØI B RỘN G DÀ I Hình chiếu đứng Hình chiếu Hình chiếu cạnh II.PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GĨC THỨ BA Để tìm hình chiếu theo phương pháp chiếu góc thứ ba ta làm tương tự phương pháp chiếu góc thứ nhiên cần ý điểm sau: Mặt phẳng chiếu nằm người quan sát vật thể (hay Vật thể nằm sau mặt phẳng chiếu người quan sát) Sau chiếu vật thể lên mặt phẳng chiếu, ta xoay mặt phẳng chiếu lên 90o, xoay mặt phẳng chiếu cạnh sang trái 90o để biểu diễn hình chiếu mặt phẳng (Mặt phẳng chiếu đứng) Hình chiếu từ Hình chiếu từ trái Hình chiếu từ trước KL: PP tìm hình chiếu vng góc Chọn mặt phẳng chiếu thích hợp Đặt vật thể vào mặt phẳng chiếu Dùng đường thẳng vng góc với mặt phẳng chiếu qua đỉnh vật thể để xác định đỉnh hình chiếu Xây dựng hình chiếu thơng qua điểm biết Xoay mặt phẳng chiếu chiếu cạnh theo hướng thích hợp cho trùng với mặt phẳng chiếu đứng Củng cố, tập Câu 1: So sánh khác phương pháp chiếu góc thứ phương pháp chiếu góc thứ ba? Củng cố, tập Trả lời: - Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất: Vật thể nằm trước mặt phẳng chiếu người quan sát Vị trí hình chiếu: Hình chiếu đặt hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh đặt bên phải hình chiếu đứng - Trong phương pháp chiếu góc thứ ba: Vật thể nằm sau mặt phẳng chiếu người quan sát Vị trí hình chiếu: Hình chiếu đặt hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh đặt bên trái hình chiếu đứng Củng cố, tập Bài tập trang 13,14 SGK Cơng nghệ 11 B C A Củng cố, tập Hướng chiếu Hình chiếu A B X X C Tên gọi X Hình chiếu cạnh Hình chiếu Hình chiếu đứng Bảng 2.1 Quan hệ hướng chiếu hình chiếu 2 Bảng 2.2 PPCG1 Bảng 2.3 PPCG3
- Xem thêm -

Xem thêm: hinh chieu vung goc , hinh chieu vung goc , hinh chieu vung goc , I.PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ NHẤT, II.PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ BA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay