cong nghe 8 ve nha

23 56 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:50

Bài 2: Hình chiếu vuông góc I/Phơng pháp chiếu góc thứ nhất(PPCG1-Hình 2.1 sgk) Mặt phẳng hình chiếu đứng Mặt phẳng hình chiếu đứng MPHC Bằng MPHC Đứng C MPHC Bằng Góc tạo mặt phẳng hình chiếu độ ? độ? -MPHC đứng phía sau vật thể -MPHC phía dới vật thể -MPHC cạnh phía phải vật thể Các mặt phẳng hình chiếu đợc xoay nh nào? Sau chiếu: Xoay MPHC góc 900 xuống dới trùng với MPHC đứng Xoay MPHC cạnh sang phải góc 900 trùng với MPHC đứng Góc xoay mặt phẳng hình chiếu độ? A C B C/ Củng cố tậpTổng kết đánh giá Hỏi 1: Vì phải dùng nhiều hình chiếu để biểu diễn vật thể? Trả lời 1: Để thể toàn hình dạng kết cấu vật thể
- Xem thêm -

Xem thêm: cong nghe 8 ve nha , cong nghe 8 ve nha , cong nghe 8 ve nha , I/Phương pháp chiếu góc thứ nhất(PPCG1-Hình 2.1 sgk)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay