Bai2 HCVG

30 58 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:50

BÀI HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC I –Phương pháp chiếu góc thứ (PPCG 1) - Ta có ba mặt phẳng P1, P2, P3 vuông góc với không gian (hinh 2.1) với hệ trục OXYZ thuận + P1: Mặt phẳng hình chiếu đứng + P2: Mặt phẳng hình chiếu + P3: Mặt phẳng hình chiếu cạnh Z P1 P3 O o X 90 P2 Y I –Phương pháp chiếu góc thứ (PPCG ) - Vật thể đặt góc tạo ba mặt phẳng P1, P2, P3 Sao cho mặt vật song song với P1, P2, P3 - Chọn hướng chiếu hình bên + Hường chiếu từ trước : Theo phương trục OY X + Hướng chiếu từ trên: Theo phương trục OZ + Hường chiếu từ trái: Theo phương trục OX Z P1 P3 Y P2 - Chiếu vật thể lên mặt phẳng P1, theo phương OY ta hinh chiếu đứng * Các đường thẳng vật thể vuông góc với P1, hình chiếu điểm P1 P3 P2 * Các đường thẳng vật thể song song với P1, hình chiếu đường song song - Chiếu vật thể lên mặt phằng P3, theo phương OX ta hình chiếu cạnh * Các đường thẳng vật thể theo hướng nhìn, bị che khuất bỡi vật, hình chiếu đường khuất P3 P1 P2 - Chiếu vật thể lên mặt phằng P2, theo phương OZ ta hình chiếu P3 P1 P2 I –Phương pháp chiếu góc thứ (PPCG 1) Sau chiếu vật thể lên P1, P2, P3 hình chiếu: - Hình chiếu đứng (A) - Hình chiếu (B) - Hình chiếu cạnh (C) Z P1 C P3 A O X B Y P2 Z P3 - Quay P3 quanh trục OZ đến trùng P1 - Quay P2 quanh trục OX đến trùng P1 C P1 A y X B P2 Sau quay hình chiếu, tờ giấy vẽ sau + Hình chiếu đứng A đặt góc trái tờ giấy vẽ C + Hình chiếu B đặt hình chiếu đứng A + Hình chiếu cạnh C đặt bên phải hình chiếu đứng A - Phương pháp sử dụng phổ biến nước ta hầu châu Âu A B ( Hình 2.2 Vị trí hình chiếu theo PPCG1 ) - Tương tự chiếu vật lên P2 (theo phương trục OZ) ta hình chiếu (HCB) - Các đường vật, theo hướng chiếu bị mặt vật che khuất, hình chiếu vẽ nét khuất Nét khuất - Sau chiếu vật lên P1, P2, P3 hình chiếu Hình chiếu đứng Hình chiếu cạnh Đây cách biểu diễn HC MPC không gian Hình chiếu Bước 3: Để biễu diễn HC tờ giấy vẽ ta thực sau - Xoay P3 quanh trục OZ , P2 quanh trục OX góc 90o để PX 3, P2 nằm mặt phẳng chứa P1 Z P1 90o P3 O P2 90o Y - Xoay P3 quanh trục OZ , P2 quanh trục OX góc 90o để P3, P2 nằm mặt phẳng chứa P1 - mặt phẳng hình chiếu chứa HCĐ, HCC, HCB nằm mặt phẳng - Tất công việc từ bước đến bước - Các Em phải hình dung, tưởng tượng - Tiếp theo vẽ đặt HC vị trí tờ giấy vẽ sau Từ điểm HCĐ vẽ đường gióng xuống Giấy vẽ đặtVẽ đứng, ngangđường gióng lên Vẽ HCC Vẽ khung vẽ, khung tênChia vùng vẽ làm Vẽ HCĐphần vào Kẽ Từ đường cácôđiểm giác Tẩy xóa cảphân nét phụ cáctất điểm HCB vẽvẽ Vẽ Từ HCB HCĐ vẽ đường gióng qua đườnggióng phân giác đường qua Ví dụ 2: Vật thể hình, vẽ hình chiếu đứng, bằng, cạnh Ví dụ 3: Các khối vật bản, vẽ hình chiếu đứng, bằng, cạnh Bài tập: Cho vật, đặt hình, vẽ hình chiếu đứng, bằng, cạnh cho trường hợp - Áp dụng qui ước hướng chiếu trình bày hình 2.1 trang 11 sách giáo khoa em học, em vẽ hình chiếu cho trường hợp Sau vẽ xong, xem hình 6.3 6.4 trang 33 sách giáo khoa, Em nhận xét hình 6.3 6.4 ? II – Phương pháp chiếu góc thứ ba ( PPCG ) - Các mặt phẳng hình chiếu P1, P2, P3 đặt phía trước vật thể so với hướng chiếu Hãy đặt vật cho mặt vật song song với mặt phẳng hình chiếu - Chiếu vật thể lên mặt phẳng hình chiếu P1, P2, P3 ta thu hình chiếu vuông góc A, B, C tương ứng P3 P2 P1 ( Hình 2.4 Phương pháp chiếu góc thứ ba ) Z Chiếu vật theo phương trục OZ lên P3 HCB(B) Y X B Chiếu vật theo phương trục OX lên P2 HCC(C) C P3 Chiếu vật theo phương trục OY lên P1 HCĐ(A) O A P2 P1 ( Hình 2.3 Phương pháp chiếu góc thứ ba) Hướng chiếu từ Z P3 90o X Y B o P3 P1 C A HC từ i r t HC t ( Hình 2.3 Phương pháp chiếu góc thứ ba) trư ớc - Cũng phương pháp chiếu góc thứ để có hình chiếu vật thể vẽ ta phải xoay mặt phẳng P2 P3 cho trùng với mặt phẳng hình chiếu đứng P1 + P3 quay quanh OY sang trái góc 90O P2 B + P2 quay quanh OX lên góc 90O Cách quay P2, P3 đến trùng P1 P3 A C C P1 Sau quay hình chiếu, tờ giấy vẽ sau + Hình chiếu đứng A đặt góc phải tờ giấy vẽ B + Hình chiếu B đặt hình chiếu đứng A + Hình chiếu cạnh C đặt bên trái hình chiếu đứng A - Phương pháp sử dụng châu mỹ C A ( Hinh 2.4 Vị trí hình chiếu theo PPCG ) Cách đặt hình chiếu PPCG1 PPCG3 tờ giấy vẽ B A C C B A
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai2 HCVG , Bai2 HCVG , Bai2 HCVG , * Để dễ hình dung, các em xem vách tường trước mặt chứa bảng viết là mặt phẳng hình chiếu đứng P1, vách tường bên tay phải là MPHCC P3, sàn nhà là MPHCB P2. Khi đó trục OZ là giao tuyến của hai vách tường, OX là giao tuyến của vách trước mặt và sàn, OY là

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay