Bai 2 hinh chieu vuong goc 10

47 76 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:49

Bài 2: Hình chiếu vuông góc A/Mục tiêu -Học sinh hiểu đợc nội dung phơng pháp hình chiếu vuông góc -Biết đợc vị trí hình chiếu vẽ B/Chuẩn bị giảng *Cấu trúc phân bố giảng: -Nội dung:-Phơng pháp chiếu góc thứ nhất(PPCG1) -Phơng pháp chiếu góc thứ 3(PPCG3) -Trọng tâm bài: +Vị trí tơng đối vật thể mặt phẳng hình chiếu +Cách bố trí hình chiếu vẽ C/Tiến trình lên lớp ổn định tổ chức lớp:(kiểm tra sĩ số) Kiểm tra cũ: 1)Tại phải quy định tiêu chuẩn vẽ kĩ thuật? 2)Kể tên loại đờng nét ứng dụng loại đờng nét đó? 3)Điều kiện ghi kích thớc cho vật thể, ý nghĩa đờng gióng, đờng kích thớc số kích thớc? -Tiến trình giảng ĐVĐ:Biểu diễn vật thể vẽ kĩ thuật, thờng dùng phép chiếu vuông góc để vẽ hình chiếu vuông góc biểu diễn vật thể Hình chiếu vuông góc đợc vẽ theo 02 phơng pháp sau đây: I/Phơng pháp chiếu góc thứ nhất(PPCG1-Hình 2.1 sgk) Hỏi:Trong PPCG1 vật thể đợc đặt nh mặt phẳng hình chiếu? Trả lời: -MPHC đứng phía sau vật thể -MPHC cạnh phía phải vật thể -MPHC phía dới vật thể Mặt phẳng hình chiếu đứng Sau chiếu: Xoay MPHC lên góc 900 trùng với MPHC đứng Xoay MPHC cạnh sang trái góc 900 trùng với MPHC đứng Trên vẽ mặt phẳng HC đợc xếp nh nào? HC B đặt HC đứng A HC cạnh C đặt bên trái HC đứng A B C A -TCVN ISO quy định:Bản vẽ đợc dùng 2PP là: PPCG1 PPCG3 PPCG1:Việt Nam nhiều nớc Châu Âu hay dùng PPCG3:Nhiều nớc Châu Mĩ số nớc khác hay dùng C/ Củng cố tậpTổng kết đánh giá Hỏi 1: Vì phải dùng nhiều hình chiếu để biểu diễn vật thể? Trả lời 1: Để thể toàn hình dạng kết cấu vật thể Hỏi 2:Sự khác PPCG1 PPCG3? PPCG1: -MPHC đứng phía sau vật thể MPHC phía dới vật thể -MPHC cạnh phía phải vật thể HC HC cạnh B phía dới HC đứng A C phía phải HC đứng A PPCG3: MPHC đứng phía trớc vật thể MPHC phía vật thể MPHC cạnh phía trái vật thể C B A HC B phía HC đứng A HC cạnh C phía trái HC đứng A Câu hỏi + Bài tập nhà:Trang 13,14 sgk Đọc trớc Bài SGK Chuẩn bị giấy A4,dụng cụ vẽ làm thực hành lớp vào tiết sau Mai Văn Hiệp THPT Ngô Quyền Ba Vì -Hà Nội ... chiếu vuông góc biểu diễn vật thể Hình chiếu vuông góc đợc vẽ theo 02 phơng pháp sau đây: I/Phơng pháp chiếu góc thứ nhất(PPCG1-Hình 2. 1 sgk) Hỏi:Trong PPCG1 vật thể đợc đặt nh mặt phẳng hình chiếu?... ổn định tổ chức lớp:(kiểm tra sĩ số) Kiểm tra cũ: 1)Tại phải quy định tiêu chuẩn vẽ kĩ thuật? 2) Kể tên loại đờng nét ứng dụng loại đờng nét đó? 3)Điều kiện ghi kích thớc cho vật thể, ý nghĩa... đờng phụ trợ tạo với phơng ngang góc 450 Các hình chiếu liên hệ với phơng pháp đờng gióng(slide 27 ) II/ Phơng pháp chiếu góc thứ 3(PPCG3) PPCG3 gần nh trái ngợc với PPCG1 Vị trí: Vật thể đợc
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 2 hinh chieu vuong goc 10 , Bai 2 hinh chieu vuong goc 10 , Bai 2 hinh chieu vuong goc 10 , I/Phương pháp chiếu góc thứ nhất(PPCG1-Hình 2.1 sgk)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay