Bai 2 hinh chieu vuong goc 9

8 32 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:49

Kiểm tra cũ 1.T l l gỡ? Cú my loi t l? Hóy nờu tờn gi, mụ t hỡnh dng, cỏc loi nột v thng dựng? Bi HèNH CHIU VUễNG GểC Giỏo viờn: Nguyn T H Nhung Trng: THPT Trn phỳ Múng cỏi Qung Ninh I Phng phỏp chiu gúc th nht - Vật thể đợc đặt ngời quan sát MP chiếu ? Trong PPCG th nht vt - Vật thể đợc th c t chiếu nh th no i vitrong cỏc MP hỡnh chiu tạo đặt góc ng??? thành MP hình chiếu đứng,bằng, cạnh vuông góc với đôi - Mp chiếu mở xuống dới - Mp chiếu cạnh mở sang phải ? Sau chiu MP hỡnh chiu bng v để hình chiếu MP hỡnh chiu cnh nằm MP chiếu m nhvẽ th đứng c Mp no? - HC đặt dới hình chiếu đứng - HC cạnh đặt bên phải hình chiếu đứng II.Phng phỏp chiu gúc th - Mặt phẳng chiếu đợc đặt ngời quan sát vật thể - Vật thể chiếu đợc ? Trong PPCG th vt tạo đặt góc th c t nh th no bởii3vimp chiếu cỏc MP hỡnh chiu ng??? cạnh đứng,bằng, vuông góc với đôi MP chiếu đợc mở lên trên,mp chiếu cạnh mở sang trái, để hình chiếu nàyMPcùng ? Sau chiu hỡnh chiu bng v MP hỡnh nằm mp chiếu đứng chiu cnh c m nh thvẽ no? mp - HC đặt hình chiếu đứng - HC cạnh đặt bên trái hình chiếu đứng, - Bi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 2 hinh chieu vuong goc 9 , Bai 2 hinh chieu vuong goc 9 , Bai 2 hinh chieu vuong goc 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay