Bai 2 hinh chieu vuong goc 8

15 39 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:49

BÀI I – PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ NHẤT ( PPCG 1) Nội dung: Từ xuống Hình chiếu đứng Hình chiếu cạnh P3 P1 C 90 90 A 900 ng a is trá Hình chiếu T B P2 Từ trư ớc o Phương pháp - Chiếu vật thể lên ba mặt phẳng P1, P2, P3 ta thu hinh chiếu vuông góc tương ứng là A, B, C Trong đó: + A : Hình chiếu đứng + B : Hình chiếu cạnh + C : Hình chiếu cạnh - Đường biểu diễn: + Các đường bao, thấy thể nét liền đậm + Các đường khuất thể nét gạch mảnh (nét đứt) + Các đường tâm, đường trục thể nét gạch chấm mảnh 3 Vị trí hình chiếu vẽ: - Nếu ta chọn mặt phẳng hình chiếu đứng P1 là mặt phẳng vẽ, ta phải xoay P2 và P3 mặt phẳng với P1 cách : P3 P1 C A B P2 Vị trí hình chiếu vẽ - Nếu ta chọn mặt phẳng hình chiếu đứng P1 là mặt phẳng vẽ, ta phải xoay P2 và P3 mặt phẳng với P1 cách : + Xoay P2 xuống phía góc 90o P3 P1 C A B P2 Vị trí hình chiếu vẽ: - Nếu ta chọn mặt phẳng hình chiếu đứng P1 là mặt phẳng vẽ, ta phải xoay P2 và P3 mặt phẳng với P1 cách : + Xoay P2 xuống phía P3 P1 A góc 90 o B P2 C Vị trí hình chiếu vẽ: - Nếu ta chọn mặt phẳng hình chiếu đứng P1 là mặt phẳng vẽ, ta phải xoay P2 và P3 mặt phẳng với P1 cách : + Xoay P2 xuống phía P3 P1 A góc 90 o + Xoay P3 sang phải góc 90o B P2 C Vị trí hình chiếu vẽ: - Nếu ta chọn mặt phẳng hình chiếu đứng P1 là mặt phẳng vẽ, ta phải xoay P2 và P3 mặt phẳng với P1 cách : + Xoay P2 xuống phía P3 C P1 A góc 90o + Xoay P3 sang phải góc 90o - Khi ta thu hình chiếu vuông góc vật thể mặt phẳng vẽ B P2 Vị trí hình chiếu vẽ: - Nếu ta chọn mặt phẳng hình chiếu đứng P1 là mặt phẳng vẽ, ta phải xoay P2 và P3 mặt phẳng với P1 cách : A + Xoay P2 xuống phía góc 90o + Xoay P3 sang phải góc 90o - Khi ta thu hình chiếu vuông góc vật thể mặt phẳng vẽ B C Vị trí hình chiếu vẽ kĩ thuật Như : + Hình chiếu B đặt hình chiếu đứng A + Hình chiếu cạnh C đặt bên phải hình chiếu đứng A - Phương pháp sử dụng phổ biến nước ta hầu châu Âu A C B ( Hinh 2.4 Vị trí hình chiếu theo PPCG1 ) II – PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ BA ( PPCG 3) Nội dung: Từ xuống P2 Hình chiếu B P3 P1 90 C Từ i trá ng a s Hình chiếu cạnh 90 0 900 Hình chiếu đứng A Từ trư cv Phương pháp - Phương pháp chiếu tương tự phép chiếu góc thứ P2 Vị trí hình chiếu - Chọn mặt phẳng hình chiếu đứng P1 là mặt phẳng vẽ: + Xoay P2 lên góc 90o + Xoay P3 sang trái góc 90o P1 P3 P1 B A C Phương pháp: - Phương pháp chiếu tương tự phép chiếu góc thứ B Vị trí hình chiếu: - Chọn mặt phẳng hình chiếu đứng P1 là mặt phẳng vẽ: P1 + Xoay P2 lên góc 90o + Xoay P3 sang trái góc 90o - Khi ta thu hình chiếu vuông góc vật thể mặt phẳng vẽ A C Phương pháp: - Phương pháp chiếu tương tự phép chiếu góc thứ Vị trí hình chiếu: - Chọn mặt phẳng hình chiếu đứng P1 là mặt phẳng vẽ: + Xoay P2 lên góc 90o + Xoay P3 sang trái góc 90o - Khi ta thu hình chiếu vuông góc vật thể mặt phẳng vẽ Vị trí hình chiếu vẽ kĩ thuật Như : B + Hình chiếu B đặt phía hình chiếu đứng A + Hình chiếu cạnh C đặt bên trái hình chiếu đứng A * Phương pháp sử dụng phổ biến nước châu Mỹ số nước khác C A ( Hinh 2.4 Vị trí hình chiếu theo PPCG ) ... xoay P2 và P3 mặt phẳng với P1 cách : P3 P1 C A B P2 Vị trí hình chiếu vẽ - Nếu ta chọn mặt phẳng hình chiếu đứng P1 là mặt phẳng vẽ, ta phải xoay P2 và P3 mặt phẳng với P1 cách : + Xoay P2 xuống... P1 C A B P2 Vị trí hình chiếu vẽ: - Nếu ta chọn mặt phẳng hình chiếu đứng P1 là mặt phẳng vẽ, ta phải xoay P2 và P3 mặt phẳng với P1 cách : + Xoay P2 xuống phía P3 P1 A góc 90 o B P2 C Vị trí... chiếu cạnh P3 P1 C 90 90 A 900 ng a is trá Hình chiếu T B P2 Từ trư ớc o Phương pháp - Chiếu vật thể lên ba mặt phẳng P1, P2, P3 ta thu hinh chiếu vuông góc tương ứng là A, B, C Trong đó: + A
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 2 hinh chieu vuong goc 8 , Bai 2 hinh chieu vuong goc 8 , Bai 2 hinh chieu vuong goc 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay