bai 2 hinh chieu vuong goc 6

14 47 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:49

Trường: Đại Học An Giang SV: Đặng Tấn Phong CHƯƠNG VẼ KĨ THUẬT CƠ SỞ BÀI HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC Trên vẽ kĩ thuật, người ta thường dùng hai phương pháp sau: Phương pháp chiếu góc thứ (PPCG1) Phương pháp chiếu góc thứ ba (PPCG3) I PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ NHẤT (PPCG1): Trong PP này, vật thể đặt so với mặt phẳng hình chiếu (mphc)?  Đặt góc tạo mphc vuông góc đôi (mphc đứng, mphc mphc cạnh) Em quan sát hình vẽ, cho biết mphc nằm đâu so với vật thể? A - Mphc đứng A sau C - Mphc B - Mphc cạnh C bên phải B B  Các mphc A, B, C chiếu từ hướng nào?  - Mphc đứng A: chiếu từ trước - Mphc B: chiếu từ - Mphc cạnh C: chiếu từ trái Sau chiếu mphc, mphc B mphc cạnh C xoay nào?  - Mphc B xoay xuống 900 - Mphc cạnh C xoay sang phải 900 Trên vẽ, hình chiếu bố trí nào?  - Hình chiếu B đặt hình chiếu đứng A - Hình chiếu C đặt bên phải hình chiếu đứng A A B C II PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ (PPCG3): - Trong PP tương tự PPCG 1, khác số điểm sau: Em quan sát hình vẽ, cho biết mphc nằm đâu so với vật thể?  - Mphc đứng A trước - Mphc B - Mphc cạnh C bên trái Sau chiếu mphc, mphc B mphc cạnh C xoay nào?  - Mphc B xoay lên 900 - Mphc cạnh C xoay sang trái 900 Trên vẽ, hình chiếu bố trí nào?  - Hình chiếu B đặt hình chiếu đứng A - Hình chiếu C đặt bên trái hình chiếu đứng A B C A CỦNG CỐ:  - Biết vị trí hình chiếu vẽ - Biết hướng chiếu nội dung PP hình chiếu vuông góc DẶN DÒ:  - Về nhà học xem trước (bài sách Công nghệ 11) - Làm tập sau: B C A MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Trong PPCG1, mphc A, B, C đặt đâu so với vật thể? A sau, bên phải B sau, bên phải C sau, bên trái D trước, bên phải Sai! Chính xác! Sai! Sai! Câu 2: Mphc B, C, A chiếu từ hướng nào? A Từ trước, trái B Từ trên, phải C Từ trước, trái D Từ trên, trái trước Sai! Sai! Sai! Chính xác! Câu 3: Trên vẽ, hình chiếu cạnh hình chiếu đặt đâu so với hình chiếu đứng? (PPCG1) A Bên trái, bên phải Sai! B Bên trái, bên Sai! C Bên trái, bên Chính xác! D Bên dưới, bên trái Sai! Câu 4: Trong PPCG3, mphc A, B, C đặt đâu so với vật thể? A sau, bên trái Sai! B trước, bên phải Sai! C sau, bên phải Sai! D trước, bên trái Chính xác! Câu 5: Trên vẽ, hình chiếu hình chiếu cạnh đặt đâu so với hình chiếu đứng? (PPCG3) A bên trái B trái bên C bên phải D trái Chính xác! Sai! Sai! Sai! ... A sau, bên phải B sau, bên phải C sau, bên trái D trước, bên phải Sai! Chính xác! Sai! Sai! Câu 2: Mphc B, C, A chiếu từ hướng nào? A Từ trước, trái B Từ trên, phải C Từ trước, trái D Từ trên,
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 2 hinh chieu vuong goc 6 , bai 2 hinh chieu vuong goc 6 , bai 2 hinh chieu vuong goc 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay