BAI 2 HINH CHIEU VUONG GOC GON VA HAY

43 66 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:49

Giáo viên giảng dạy: LÊ ANH VĂN Ôn tập kiến thức Công Nghệ Em cho biết phép chiếu vuông góc? Phép chiếu vuông góc phép chiếu mà hướng chiếu vuông góc với mặt phẳng chiếu Hãy kể tên hình chiếu vuông góc mà em học? Các hình chiếu học: Hình chiếu đứng Hình chiếu Hình chiếu cạnh I PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ NHẤT Cho vật thể hình bên Hãy tìm hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh vật thể VẬT THỂ I PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ NHẤT Chọn mặt phẳng chiếu Đ C 0 90 90 B 900 I PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ NHẤT Vị trí tương đối vật thể người quan sát mặt phẳng chiếu? Đ B C Vật thể nằm người quan sát mặt phẳng chiếu (Nằm trước mặt phẳng chiếu người quan sát) I PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ NHẤT Tìm hình chiếu vuông góc Đ B C Nhìn từ phía trước I PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ NHẤT HÌNH CHIẾU ĐỨNG Đ B C Nhìn từ phía trước I PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ NHẤT Nhìn từ xuống Đ B C I PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ NHẤT Nhìn từ xuống Đ B C HÌNH CHIẾU BẰNG I PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ NHẤT Đ Nhìn từ bên trái B C PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ NHẤTZ X Y PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ NHẤTZ X Y PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ NHẤTZ X Y PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ NHẤTZ Y X PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ NHẤT Vị trí hình chiếu: PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ BA z O y PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ BA z O y PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ BA z O y PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ BA Sau chiếu z O y PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ BA z O y PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ BA z O y PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ BA Vị trí hình chiếu: Củng cố, tập Câu 1: So sánh khác phương pháp chiếu góc thứ phương pháp chiếu góc thứ ba? Trả lời: - Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất: Vật thể nằm trước mặt phẳng chiếu người quan sát - Vị trí hình chiếu: Hình chiếu đặt hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh đặt bên phải hình chiếu đứng Trong phương pháp chiếu góc thứ ba: Vật thể nằm sau mặt phẳng chiếu người quan sát - Vị trí hình chiếu: Hình chiếu đặt hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh đặt bên trái hình chiếu đứng Củng cố, tập Bài tập trang 13,14 SGK Công nghệ 11 B C A Củng cố, tập Hướng chiếu Hình chiếu A B X X C Tên gọi X Hình chiếu cạnh Hình chiếu Hình chiếu đứng Bảng 2.1 Quan hệ hướng chiếu hình chiếu 2 Bảng 2.2 PPCG1 Bảng 2.3 PPCG3 ... tự phương pháp chiếu góc thứ nhiên cần ý điểm sau: Mặt phẳng chiếu nằm người quan sát vật thể (hay Vật thể nằm sau mặt phẳng chiếu người quan sát) Sau chiếu vật thể lên mặt phẳng chiếu, ta xoay
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI 2 HINH CHIEU VUONG GOC GON VA HAY , BAI 2 HINH CHIEU VUONG GOC GON VA HAY , BAI 2 HINH CHIEU VUONG GOC GON VA HAY , I. PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ NHẤT, II.PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ BA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay