BAI 28

17 44 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:38

Trình bày nguyên lí làm việc động không đồng ba pha C B A Tõ trêng quay cña stato R«to Më Tắt I.Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu II Nguyên lý làm việc 2I Click to add Title yêu cầu Khái niệm, đặc điểm, Khái niệm Mạng điện SX quy mô nhỏ có công suất bao nhiêu? - Bao gồm tổ sản xuất, phân xưởng sản xuất, công suất tiêu thụ: Vài chục đến vài trăm KW Cácđiện loại động Tải mạng quy môđiện nhỏ chủ yếu gì? Các thiết bị điện - Tải chủ yếu là: Máy hàn điện Các thiết bị chiếu sáng Đặc điểm - Tải thường phân bố tập trung - Nguồn cấp điện từ máy biến áp lấy điện từ đường dây hạ áp 380/220 V - Mạng điện chiếu sáng cấp từ đường dây hạ áp Tải thường phân bố nào? sở sản xuất Nguồn cấp điện mạng điện lấy từ đâu? Mạng điện chiếu sáng cấp điện từ đâu? Yêu cầu Khi điện áp nguồn giảm thấp so với điện áp định mức thiết bị dùng điện gia đình đèn huỳnh quang, quạt,…sẽ có tượng gì? Đảm bảo chất lượng điện tiêu điện áp tiêu tần số Khi thiết kế mạng điện yếu Đảm bảo tính kinh tế tố kỹ thuật người ta phải quan tâm đến yếu tố nào? Đảm bảo an toàn Trong sản xuất, để đảm bảo an toàn cho mạng điện, người ta thường lắp thiết bị bảo vệ gì? II Nguyên lý làm Clickviệc to add Title mạng điện sản xuất quy mô nhỏ Sơ đồ mạng điện sản xuất quy mô nhỏ H Hệ thống điện Trạm biến áp Tủ phân phối Trạm biến áp (6 – 22/0,4 kV): Cấp điện cho sở Nhận điện từ trạm biến áp để phân chia Tủ động lực đến tủ động lực, tủ chiếu sáng Các phận có chức ? Nhận điện từ tủ phân phối cung cấp cho máy sản xuất Tủ chiếu sáng Nhận điện từ tủ phân phối cung cấp cho mạch chiếu sáng Nguyên lý làm việc MÁY SẢN XUẤT MẠCH CHIẾU SÁNG Nguyên lý làm việc - Từ trạm biến áp, điện đưa tới tủ Từ phân phốiđưa cótớicác trạm phối biến áp,Tủ điệnphân đâu?aptomat đóng cắt mạch điện tới tủ động lực tủ chiếu sáng TỦ PHÂN PHỐI Tủ động lực Tủ chiếu sáng Nguyên lý làm việc - Tủ động lực đưa tới máy sản xuất - Tủ chiếu sáng đưa đến mạch chiếu sáng *Thao tác đóng điện: Lần lượt từ nguồn đến tải (biến áp hạ áp tủ phân phối tủ động lực mạch chiếu sáng) Tủ động lực dùng để cấp điện cho tải loại nào? *Thao tác cắtdùng điện: Thực Tủ chiếu sáng để cấp điện cho cáctheo tải loạichiều nào? Thao ngược tác đóng điện lại cắt điện thực theo thứ tự nào? Củng cố Câu 1: Nêu khái niệm, đặc điểm yêu cầu mạng điện sản xuất quy mô nhỏ Củng cố Câu 2: Trình bày nguyên lí làm việc mạng điện sản xuất quy mô nhỏ H Trạm biến áp Hệ thống điện Tủ phân phối Tủ động lực Tủ chiếu sáng Dặn dò:  Về nhà học  Chuẩn bị tiết sau ôn tập kiểm tra hk II
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI 28 , BAI 28 , BAI 28

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay