Bai 28 Mạng điện sản xuất qui mô nhỏ

8 31 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:38

Bài 28: MẠNG ĐIỆN SẢN XUẤT QUY MÔ NHỎ • Mục tiêu: Biết khái niệm, đặc điểm, yêu cầu nguyên lý làm việc mạng điện sản xuất qui mô nhỏ I- KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, YÊU CẦU CỦA MẠNG ĐIỆN SẢN XUẤT NHỎ Khái niệm: - Phân xưởng sản xuất, tổ sản xuất - Công suất tiêu thụ vài trăm kilo oát - Tải chủ yếu: động nhỏ, máy hàn điện, thiết bị điện thiết bị chiếu sáng I- KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, YÊU CẦU CỦA MẠNG ĐIỆN SẢN XUẤT NHỎ đặc điểm: - Tải phân bố tập trung - Nguồn điện có máy biến áp riêng lấy từ đường dây hạ áp 380V/220V - Mạng chiếu sáng lấy từ đường dây hạ áp sở sản xuất I- KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, YÊU CẦU CỦA MẠNG ĐIỆN SẢN XUẤT NHỎ Yêu cầu: - Đảm bảo chất lượng điện qua hai tiêu: * tiêu tần số: hệ thống điện quốc gia điều chỉnh (50Hz 60Hz) * tiêu điện áp: ổn định, phép dao động quanh giá trị định mức ±5% - Đảm bảo tính kinh tế: vốn đầu tư chi phí vận hành lắp đặt thấp - Đảm bảo an toàn: cho người thiết bị toàn hệ thống II- NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC MẠNG ĐIỆN SẢN XUẤT NHỎ Sơ đồ mạng điện xí nghiệp sản xuất quy mô nhỏ Thường có máy biến áp cấp chung cho mạng động lực mạng chiếu sáng H Hệ thống điện Trạm biến áp Tủ phân phối 2 -Tủ chiếu sáng Tủ động lực SƠ ĐỒ MẠNG ĐIỆN SẢN XUẤT PHÂN XƯỞNG II- NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC MẠNG ĐIỆN SẢN XUẤT NHỎ Nguyên lý làm việc: Từ trạm biến áp hạ áp, điện đưa tới tủ phân phối, tiếp tục phân chia đến tủ động lực, tủ chiếu sáng nhờ aptomat Từ cấp điện cho máy sản xuất cụm đèn chiếu sáng Thao tác đóng điện: đóng từ nguồn phân phối đến tải tiêu thụ Khi ngắt điện ngược lại SƠ ĐỒ MẠNG ĐIỆN SẢN XUẤT PHÂN XƯỞNG Trạm hạ áp 2- Tủ phân phối Áptomat Tủ động lực - MÁY SẢN XUẤT Tủ chiếu sáng - ĐÈN  Đã có aptomat tủ phân phối lại phải dùng aptomat tổng?  Ở tủ chiếu sáng không dùng cầu chì bảo vệ? tủ động lực cấp điện cho tải loại nào? Thao tác cấp điện thực theo thứ tự nào? tủ chiếu sáng cấp điện cho tải loại nào?
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 28 Mạng điện sản xuất qui mô nhỏ, Bai 28 Mạng điện sản xuất qui mô nhỏ, Bai 28 Mạng điện sản xuất qui mô nhỏ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay